Рішення №390221

ЛУГАНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 2

____________________________________________________________________________________П О С Т А Н О В А

Іменем України

16.01.2007 року Справа № 5/348ад

Луганський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:


головуючого                               Журавльової Л.І.

суддів                                        Бородіної Л.І.

                                                  Іноземцевої Л.В.


При секретарі                               Шабадаш Д.С.

За участю представників

сторін:

від позивача: повноважний представник у судове

засідання не прибув;


від відповідача: Савченко І.В., начальник юридичного

відділу, довіреність №03/03-54 від

04.01.07;           

розглянувши матеріали

апеляційної скарги          Луганського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів

на постанову          

господарського суду Луганської області

від           13.11.06

у справі           №5/348ад (суддя Закропивний О.В.)


за позовом           Луганського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів


до відповідача          Державного підприємства

„Луганськвугілля” в особі відокремленого

підрозділу „Автобаза”, м.Луганськ

про стягнення 21955 грн. 74 коп.

В С Т А Н О В И В:


Луганське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів звернулось до господарського суду Луганської області з позовом до Державного підприємства „Луганськвугілля” в особі відокремленого підрозділу „Автобаза” про стягнення з відповідача 21955 грн. 74 коп. несплачених штрафних санкцій за нестворення робочих місць для працевлаштування інвалідів у 2005 році.

Господарський суд Луганської області постановою від 13.11.06 у справі №5/348ад (суддя Закропивний О.В.) позов задовольнив частково.

Стягнув з Державного підприємства “Луганськвугілля” в особі відокремленого виробничого підрозділу “Автобаза” на користь Луганського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів в доход Державного бюджету України штрафні санкції в розмірі 14367,16 грн.

Постанова господарського суду Луганської області мотивована наступним.

В ході судового розгляду даної справи було встановлено, що відповідач за спірні періоди не інформував центр зайнятості та інші вищевказані державні органи щодо наявності на підприємстві вільних робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Також, за повідомленням Обласного центру медико-соціальної експертизи, відповідачем у 2005 році атестація робочих місць для працевлаштування інвалідів за участю працівників МСЕК, відповідно до постанови КМУ № 314 від 03.05.95 не проводилась.

Даний факт свідчить про те, що відповідачем не належним чином виконані вище перераховані обов’язки щодо виконання нормативу по створенню робочих місць для інвалідів та інформування відповідних державних органів для їх працевлаштування.

Як свідчать матеріали справи, в 2005 році у відповідача фактично працювало три інваліди замість п’ятьох необхідних згідно 4-х відсоткового нормативу. За незайняті інвалідами робочі місця з відповідача підлягає до стягнення штраф у сумі 14367,16 грн., який нараховується з урахуванням розміру середньої річної заробітної плати.

Таким чином, господарський суд Луганської області визнав позовні вимоги обґрунтованими, однак такими, що підлягають частковому задоволенню в сумі 14367,16 грн.

Луганське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів не погодилось з постановою господарського суду Луганської області від 13.11.06 у справі №5/348ад, звернулось до Луганського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою №03-01/6237 від 07.12.06, якою просить скасувати постанову господарського суду Луганської області, прийняти нову, якою задовольнити позовні вимоги позивачу повністю.

В обґрунтування апеляційних вимог заявник зазначає, що господарським судом Луганської області порушено норми матеріального та процесуального права, розгляд справи не ґрунтувався на всебічному, повному і об’єктивному розгляді обставин.

Відділення Фонду вважає, що судом було невірно порахована кількість інвалідів працюючих на підприємстві. Суд не брав до уваги, що розрахунок працюючих інвалідів лічиться згідно Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом Міністерства статистики України №171 від 07.07.95 за погодженням з Міністерством економіки України, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.08.95 за №287/823 середньооблікова чисельність працівників з початку року обчислюється шляхом підсумовування середньооблікової чисельності працівників за всі місяці роботи підприємства, що минули за період з початку року до звітного місяця включно та ділення одержаної суми на кількість місяців за період з початку року, тобто відповідно на 12 місяців.

Розпорядженням першого заступника голови Луганського апеляційного господарського суду від 11.12.06 у справі №5/348ад для розгляду апеляційної скарги Луганського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів на постанову господарського суду Луганської області від 13.11.06 у справі №5/348ад призначено судову колегію у складі: Журавльова Л.І. –суддя –головуючий, Бородіна Л.І. –суддя, Якушенко Р.Є. –суддя.

Розпорядженням голови Луганського апеляційного господарського суду від 15.01.07 у справі №5/348ад для розгляду апеляційної скарги Луганського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів на постанову господарського суду Луганської області від 13.11.06 у справі №5/348ад виключено зі складу колегії по розгляду апеляційної скарги суддю Якушенко Р.Є., введено до складу колегії суддю Іноземцеву Л.В.

Ухвалою Луганського апеляційного господарського суду від 21.12.06 у справі №5/348ад порушено апеляційне провадження за апеляційною скаргою Луганського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, справа призначена до розгляду на 16.01.07.

Сторони у справі належним чином повідомлені про час, дату і місце розгляду апеляційної скарги.

Луганське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів подало до Луганського апеляційного господарського суду клопотання від 07.01.07 №03-01/56, яким просить суд розглянути справу без участі представника відділення Фонду або відкласти розгляд справи на інший строк в межах передбачених Кодексом адміністративного судочинства України, у зв”язку з завантаженістю юриста, та відсутності інших працівників, які залучені до розгляду справ в судах першої інстанції.

Судова колегія Луганського апеляційного господарського суду клопотання позивача задовольняє та вважає, що неприбуття у судове засідання сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про дату, час і місце апеляційного розгляду, не перешкоджає судовому розгляду справи.

Розглянувши матеріали справи, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом при винесенні постанови норм матеріального та процесуального права, судова колегія Луганського апеляційного господарського суду дійшла висновку, що апеляційна скарга Луганського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів підлягає задоволенню, а постанова від 13.11.06 у справі №5/348ад скасуванню з наступних підстав.

Статтею 19 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” встановлено для підприємств (об'єднань), установ і організацій нормативи робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів.

Згідно з ч. 1 ст. 18 цього Закону працевлаштування інвалідів здійснюється органами Міністерства праці України, Міністерства соціального захисту населення України, місцевими Радами народних депутатів, громадськими організаціями інвалідів (далі - органи працевлаштування інвалідів).

У відповідності з пунктом 1 Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 року №1434, у складі Мінпраці діє Фонд соціального захисту інвалідів.


Пунктом 3 цього Положення передбачено, що одним з основних завдань Фонду є здійснення контролю за додержанням підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності і господарювання нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів.

Відповідно до підпункту 3 пункту 4 та підпункту 3 пункту 5 зазначеного Положення Фонду надано право здійснювати контроль за своєчасним перерахуванням підприємствами сум штрафних санкцій за недодержання ними нормативів робочих місць для працевлаштування інвалідів та проводити перевірки підприємств щодо додержання ними нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів.

Згідно з ч. 1 ст. 20 Закону підприємства, де кількість працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів штрафні санкції, сума яких визначається у розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, яке не зайняте інвалідом.

Підпунктами 5, 10-14 "Положення про робоче місце інвалідів і про порядок працевлаштування інвалідів", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03 травня 1995 року №314, передбачено, що підприємства розробляють заходи по створенню робочих місць для інвалідів, вносять їх в колективний договір, інформують центри зайнятості, місцеві органи соціального захисту населення та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про створення (пристосування) робочих місць для працевлаштування інвалідів, а працевлаштування інвалідів здійснюється державною службою зайнятості, органами Мінсоцзахисту, місцевими радами народних депутатів, громадськими організаціями інвалідів з урахуванням побажань, стану здоров’я інвалідів, їхніх здібностей і професійних навичок відповідно до висновків МСЕК.

Відповідно до частин другої та третьої статті 18 Закону підбір робочого місця здійснюється переважно на підприємстві, де настала інвалідність, з урахуванням побажань інваліда, наявних у нього професійних навичок і знань, а також рекомендацій медико-соціальної експертної комісії. Підприємства (об'єднання), установи і організації (незалежно від форм власності і господарювання), які використовують працю інвалідів, зобов'язані створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством.

Відповідно до частини першої статті 12 Закону України "Про охорону праці" підприємства, які використовують працю інвалідів, зобов'язані створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних програм реабілітації, вживати додаткові заходи безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників.

Пунктом 2 „Положення про робоче місце інваліда і порядок працевлаштування інвалідів”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03 травня 1995 року №314, регламентовано, що робочим місцем інваліда може бути як звичайне робоче місце, так і спеціалізоване робоче місце інваліда.

Пунктом 3 Положення вказано, що “робоче місце інваліда вважається створеним, якщо воно відповідає встановленим вимогам робочого місця для інвалідів відповідної нозології, атестоване спеціальною комісією підприємства за участю представників МСЕК, органів Держнаглядохоронпраці, громадських організацій інвалідів, і введено в дію шляхом працевлаштування на ньому інваліда”. У пункті 14 цього Положення визначено, що підприємства створюють для інвалідів умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації. А в пункті 32 Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1992 року №83, зазначено: “Медико-соціальні експертні комісії видають особам, визнаним інвалідами, довідки МСЕК та індивідуальні реабілітаційні програми і в триденний строк надсилають копії цих документів Управлінню праці та соціального захисту населення районної, районної в м. Києві та м. Севастополі державної адміністрації та відповідному відділу, управлінню міської, районної у місті ради, на території якого проживає інвалід. Копія програми надсилається також підприємству, установі, організації, яка зобов'язана надавати соціальну допомогу і здійснювати реабілітацію інваліда”.

Чинним законодавством встановлені вимоги до створення робочих місць для інвалідів, порядку їх працевлаштування, визначена відповідальність підприємств за недотримання цих вимог.

З наявного в матеріалах справи звіту відповідача про зайнятість та працевлаштування інвалідів за формою №10-П1 (поштова-річна), затвердженою наказом Мінпраці України від 29.12.04 № 338, за 2005 рік (а.с.10) вбачається, що середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу – 113 осіб, фонд оплати праці штатних працівників –827,0 тис. грн., фактично на підприємстві відповідача працевлаштовано у 2005 році 2 інваліда. За розрахунком позивача відповідач повинен був працевлаштувати у 2005 році 5 інвалідів та перерахувати штрафні санкції за нестворені робочі місця для працевлаштування інвалідів за 2005 рік у сумі 21955 грн. 74 коп.

Пункт 4 Порядку сплати підприємствами (об’єднаннями), установами і організаціями штрафних санкцій до відділення Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.01 №1767 (далі - Порядок), передбачає, що штрафні санкції сплачуються підприємствами самостійно не пізніше 15 квітня року, що настає за звітним.

У разі несплати штрафних санкцій в установлений термін відділення Фонду вживають заходів щодо їх стягнення у судовому порядку (пункт 11 Порядку).

Відповідач вищевказані штрафні санкції не перерахував, у зв’язку з чим позивач просить стягнути з відповідача суму несплачених штрафних санкцій за порушення нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів у 2005 році у розмірі 21955 грн. 74 коп.

Згідно з п.п. 5, 10-14 "Положення про робоче місце інвалідів і про порядок працевлаштування інвалідів", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.95 № 314, підприємства розробляють заходи по створенню робочих місць для інвалідів, вносять їх в колективний договір, інформують центри зайнятості, місцеві органи соціального захисту населення та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про створення (пристосування) робочих місць для працевлаштування інвалідів, а працевлаштування інвалідів здійснюється державною службою зайнятості, органами Мінсоцзахисту, місцевими радами народних депутатів, громадськими організаціями інвалідів з урахуванням побажань, стану здоров’я інвалідів, їхніх здібностей і професійних навичок відповідно до висновків МСЕК.


Як вбачається з матеріалів справи, Перевальський районний центр зайнятості листом від 07.04.06 №23/3-717 зазначив, що відповідачем надавався звіт за формою 3-ПН про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) без зазначення вакансій для інвалідів.

Листом від 10.04.06 №412 Управління праці та соціального захисту населення зазначено, що відповідач на протязі 2005 року надавав інформацію про пристосування робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Довідкою Луганського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів №03-01/2747 від 11 липня 2006 року зазначено, що Державне підприємство „Луганськвугілля” в особі відокремленого підрозділу „Автобаза” не інформувало відділення Фонду про створення (пристосування) робочих місць для працевлаштування інвалідів (аркуш справи 8).

Згідно довідки Луганського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів від 11 липня 2006 року №03-01/2748 відділення повідомило, що відповідно до листа Обласного центру медико-соціальної експертизи №439 від 27.12.04 відповідачем у 2005 році атестація робочих місць для працевлаштування інвалідів за участю працівників МСЕК, відповідно до постанови КМУ № 314 від 03.05.95 не проводилась.

Діям зазначених органів по направленню та працевлаштуванню інвалідів мають передувати дії відповідача.

Матеріали справи свідчать про невиконання відповідачем обов’язку, передбаченого нормами чинного законодавства щодо соціальної захищеності інвалідів в Україні, по забезпеченню певної кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів. Відповідачем не вжито передбачені чинним законодавством заходи по забезпеченню працевлаштування інвалідів: у 2005 році підприємством не розроблялись заходи по створенню робочих місць для інвалідів, не вносились в колективний договір заходи щодо працевлаштування інвалідів, підприємство не інформувало центр зайнятості, місцевий орган соціального захисту населення та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про створення (пристосування) робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Таким чином, позивачем доведено суду виникнення зобов’язання відповідача по сплаті заявлених у позові штрафних санкцій у сумі 21955 грн. 74 коп.

Судом першої інстанції вірно вказано про невиконання відповідачем обов’язку, передбаченого нормами чинного законодавства щодо нормативу по створенню робочих місць для інвалідів та інформування відповідних державних органів для їх працевлаштування, але невірно розрахована сума штрафних санкцій в порушення вимог Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом Міністерства статистики України №171 від 07.07.95 за погодженням з Міністерством економіки України, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.08.95 за №287/823.

За таких обставин, позовні вимоги підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 195, 196, п. 3 ч.1 ст. 198, п.п. 3, 4 ч.1 ст. 202, ст.ст. 207, 254, п. 6 р. 7 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України, Луганський апеляційний господарський суд

П О С Т А Н О В И В:


1. Апеляційну скаргу Луганського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів на постанову господарського суду Луганської області від 13.11.06 у справі №5/348ад задовольнити.

2. Постанову господарського суду Луганської області від 13.11.06 у справі №5/348ад скасувати.

3. Позов задовольнити повністю.

4. Стягнути з державного підприємства “Луганськвугілля” в особі відокремленого виробничого підрозділу “Автобаза” (м. Луганськ, вул. Лермонтова, 1в, код 32473323, р/р 26005301181715, МФО 304342) на користь Луганського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів (м. Луганськ, вул. Володарського, 59, код 13396264) в доход Державного бюджету України (код 24046917, код бюджетної класифікації 50070000, код платежу 550070000, р/р 31214230600241, в ВДК Первальського району, Луганської області, МФО 804013) штрафні санкції в розмірі 21955 грн. 74 коп.

5. Доручити господарському суду Луганської області на виконання постанови видати виконавчий лист.

6.          Постанова набирає законної сили з моменту проголошення.

Постанова може бути оскаржена у касаційному порядку у місячний строк до Вищого адміністративного суду України.


Головуючий                                                   Л.І. Журавльова

Суддя                                                    Л.І. Бородіна
                                                                                          

Суддя Л.В.Іноземцева

Надруковано 5 примірників:

1-          до справи

2-          до наряду

3-          позивачу

4-          відповідачу

5-          господарському суду