Рішення №390230

ЛУГАНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 2

____________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

Іменем України

29.01.2007 року Справа № 4/528ад


Луганський апеляційний господарський суд колегією суддів у складі :

головуючого судді Іноземцевої Л.В.

суддів Бородіної Л.І.

Лазненко Л.Л.

Склад судової колегії змінено розпорядженням голови Луганського апеляційного господарського суду від 24.01.2007

При секретарі

судового засідання                      Мартинцевій Н.М.

та за участю представників сторін:

від заявника –Губська А.В., посвідчення № 484 від 02.08.2006, прокурор;

від позивача –не прибув;                     

від відповідача - Мельникова А.Ф., дов. № 95 від 13.09.2006, представник по

довіреності

Розглянув матеріали

апеляційної скарги           Лисичанського комунального підприємства

Телерадіокомпанія „Акцент”, м.Лисичанськ

Луганської області

на постанову

господарського суду                               Луганської області

від                                                             21.11.2006

у справі                                                   № 4/528ад (суддя Батюк Г.М.)


за позовом            Заступника прокурора Луганської області в

інтересах держави в особі Луганського

обласного відділення Фонду соціального

захисту інвалідів, м.Луганськ


до відповідача           Лисичанського комунального підприємства

Телерадіокомпанія „Акцент”, м.Лисичанськ

Луганської області


про стягнення 11428 грн. 57 коп.


Постановою господарського суду Луганської області від 21.11.2006 у справі № 4/528ад (суддя Батюк Г.М.) задоволений позов Заступника прокурора Луганської області в інтересах держави в особі Луганського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів (відділення Фонду) до Лисичанського комунального підприємс-

Суддя-доповідач

Іноземцева Л.В.


тва Телерадіокомпанія „Акцент”, м.Лисичанськ Луганської області: стягнуто з відповідача на користь відділення Фонду штрафні санкції у сумі 11428 грн. 57 коп. за незайняті інвалідами робочі місця у 2005 році.

Постанова суду з посиланням на статті 18, 19, 20 Закону України від 21.03.1991 № 875-ХІІ „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (далі –Закон № 875), пункти 5, 10-14 „Положення про робоче місце інвалідів і про порядок працевлаштування інвалідів”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1995 № 314 (далі – Положення № 314), пункти 2, 4, 11 Порядку сплати підприємствами (об”єднаннями), установами і організаціями штрафних санкцій до відділення Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 № 1767 (далі –Порядок № 1767), пункт 3.3.3 Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом Міністерства статистики України від 07.07.1995 № 171 за погодженням з Міністерством економіки України, Міністерством праці України, Міністерством фінансів України, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.08.1995 за № 287/823 (далі –Інструкція № 171), мотивована доведеністю виникнення зобов”язання відповідача по сплаті заявлених у позові штрафних санкцій у сумі 11428 грн. 57 коп. за нестворення робочих місць для працевлаштування інвалідів у 2005 році. Відповідачем не вжиті передбачені чинним законодавством заходи по забезпеченню працевлаштування інвалідів у 2005 році, а саме: не розроблялись заходи по створенню робочих місць для інвалідів, підприємство не інформувало місцевий орган соціального захисту населення та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про створення (пристосування) робочих місць для працевлаштування інвалідів.


          Лисичанське комунальне підприємство Телерадіокомпанія „Акцент” (ЛКП Телерадіокомпанія „Акцент”) - відповідач у справі не погодилося з прийнятою постановою і подало апеляційну скаргу, в якій просить скасувати постанову суду через невідповідність висновків суду обставинам справи, порушення норм матеріального та процесуального права та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог.


          На обґрунтування доводів апеляційної скарги вказує наступне.


Підприємство щомісячно протягом 2005 року повідомляло міський центр зайнятості про наявність вільних робочих місць на вакантні посади, на яких може використовуватися праця інвалідів, що було вказано у звітах форми № 3-ПН та у довідці Лисичанського міського центру зайнятості, копії яких додавалися до господарського суду Луганської області.

          Посилаючись на пункти 5, 10-14 Положення № 314, відповідач зазначає, що на

2003-2005 роки ним були розроблені комплексні заходи з охорони праці, пунктом 11 яких передбачена атестація робочих місць, зокрема була проведена атестація робочого місця інженера програмування і обслуговування устаткування для працевлаштування інваліда згідно з наказом від 31.12.2004 № 93. По результатам атестації було підписано протокол про створення звичайного робочого місця для інваліда по цій професії. Відповідач визнає, що робоче місце для інваліда було створено без участі представника МСЕК, але, виходячи зі змісту статті 20 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, відповідальність настає за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, а не за неправильну атестацію робочого місця для інваліда.

Відповідач вважає, що ним прийняті необхідні заходи для працевлаштування інвалідів у 2005 році в контексті роз”яснення Мінпраці від 27.04.2006 № 703/19/71-06 щодо атестації робочих місць інвалідів.

          


          Відділення Фонду соціального захисту інвалідів - позивач у справі вважає доводи апеляційної скарги необґрунтованими, просить постанову господарського суду залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення. Клопотанням від 23.01.2007 № 03-01/55 просить розглянути справу без участі представника, у зв”язку з його завантаженістю, пов”язаною з підготовкою процесуальних документів по інших справах.

Дане клопотання задовольняється судовою колегією апеляційної інстанції.


Прокуратура Луганської області - заявник у справі вважає доводи апеляційної скарги необґрунтованими, просить постанову господарського суду залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.


Заслухавши доповідь судді –доповідача, доводи і пояснення відповідача, прокурора, дослідивши матеріали справи, перевіривши повноту з’ясування місцевим судом обставин справи, апеляційний господарський суд


В С Т А Н О В И В :


Відповідно до статті 19 Закону № 875 (в редакції станом на момент виникнення спірних взаємовідносин) для підприємств (об”єднань), установ і організацій незалежно від форм власності і господарювання встановлюється норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів у розмірі 4% від загальної чисельності працюючих, а якщо працює від 15 до 25 чоловік –у кількості одного робочого місця.

          

Згідно звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2005 рік форми № 10-ПІ, середньооблікова чисельність штатних працівників на підприємстві у 2005 році складала 21 особу, чисельність інвалідів –штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно 4-х відсотковому нормативу згідно статті 19 Закону № 875, відсутня (а. с. 12).


          Згідно довідок позивача від 28.09.2006 №№ 03-01/4622, 03-01/4623 ЛКП Телерадіокомпанія „Акцент” в 2005 році не проінформувало Луганське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів про створення (пристосування) робочих місць для працевлаштування інвалідів, атестація робочих місць для працевлаштування інвалідів за участю працівників МСЕК відповідно до Положення № 314 не проводилась (а. с. 6 - 7).


Листами від 18.04.2006 № 8/07-1366, від 19.10.2006 № 8/08-3075 та від 27.10.2006 № 8/07-3146 Лисичанський міський центр зайнятості, повідомив, що протягом 2005 року ЛКП Телерадіокомпанія „Акцент” надавало інформацію про наявність вільних робочих місць та потребу в працівниках за формою № 3-ПН вакансій для інвалідів (а. с. 8, 74).


Листами від 17.10.2006 № 4712-1 та від 08.11.2006 № 5281 Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради на виконання ухвал господарського суду Луганської області повідомило, що протягом 2005 року ЛКП Телерадіокомпанія „Акцент” не інформувало управління щодо створення робочих місць для працевлаштування інвалідів (а. с. 23, 114).


Позивач вважає, що відповідач в порушення приписів Закону № 875 не працевлаштував необхідну кількість інвалідів (1) і тому повинен нести відповідальність згідно чинного законодавства у вигляді штрафних санкцій за нестворені робочі місця для працевлаштування інвалідів у 2005 році у сумі 11428 грн. 57 коп., виходячи із розрахунку: 1 (особа) х 11428 грн. 57 коп. (середня річна заробітна плата) = 11428 грн. 57 коп. (а. с. 13 - 14).

          

ЛКП Телерадіокомпанія „Акцент” у строк, встановлений пунктом 4 Порядку № 1767, тобто до 15.04.2006 вказані штрафні санкції не сплатило, що стало підставою звернення 04.10.2006 заявника до господарського суду Луганської області з позовом про стягнення з відповідача 11428 грн. 57 коп. штрафних санкцій за 1 робоче місце, не зайняте інвалідом.


          Постановою господарського суду Луганської області від 21.11.2006 позов задоволений (а. с. 121 - 124).


Перевіривши матеріали справи, правильність їх юридичної оцінки та застосування місцевим господарським судом норм законодавства, апеляційний господарський суд дійшов висновку, що постанова господарського суду відповідає обставинам справи, нормам матеріального та процесуального права і скасуванню не підлягає з огляду на наступне.


Відповідно до статті 19 Закону № 875 для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 15 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця.


Підприємства розробляють заходи щодо створення робочих місць для інвалідів, включають їх до колективного договору, інформують центри зайнятості, місцеві органи соціального захисту населення та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про створення (пристосування) робочих місць для працевлаштування інвалідів (пункт 5 Положення № 314).


Пунктом 14 Положення № 314 передбачено, що підприємства у межах доведеного нормативу створюють за власні кошти робочі місця для працевлаштування інвалідів; щорічно до 1 лютого року, що настає за звітним, подають відділенням Фонду соціального захисту інвалідів відомості про середню річну заробітну плату на підприємстві, середньооблікову чисельність штатних працівників облікового складу та про кількість працюючих інвалідів; інформують державну службу зайнятості та місцеві органи соціального захисту населення про вільні робочі місця та вакантні посади, на яких може використовуватися праця інвалідів; створюють для інвалідів умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації, забезпечують соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством; розробляють і затверджують інструкцію про робоче місце інваліда.


Пунктом 3 Положення № 314 встановлено, що робоче місце інваліда вважається створеним, якщо воно відповідає встановленим вимогам робочого місця для інвалідів відповідної нозології, атестоване спеціальною комісією підприємства за участю представників МСЕК, органів Держнаглядохоронпраці, громадських організацій інвалідів, і введено в дію шляхом працевлаштування на ньому інваліда.


Відповідно до статті 20 Закону № 875 підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим статтею 19 цього Закону, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом.


Згідно з пунктом 4 Порядку № 1767 суми штрафних санкцій перераховуються підприємствами в дохід державного бюджету. Штрафні санкції сплачуються підприємствами самостійно не пізніше 15 квітня року, що настає за звітним.


У разі несплати штрафних санкцій в установлений термін відділення Фонду вживають заходів щодо їх стягнення у судовому порядку (пункт 11 Порядку № 1767).


Як свідчать матеріали справи та встановлено судом першої інстанції відповідачем не вжиті передбачені чинним законодавством заходи по забезпеченню працевлаштування інвалідів у 2005 році, а саме: не розроблялись заходи по створенню робочих місць для інвалідів, підприємство належним чином не інформувало місцевий орган соціального захисту населення та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про створення (пристосування) робочих місць для працевлаштування інвалідів, атестація робочих місць для працевлаштування інвалідів за участю працівників МСЕК відповідно до Положення № 314 не проводилась.


Отже, місцевий господарський суд дійшов обгрунтованого висновку про доведеність позивачем виникнення зобов”язання відповідача по сплаті штрафних санкцій у сумі 11428 грн. 57 коп.


          Враховуючи вимоги Закону 875 підприємство може бути звільнено судом від відповідальності щодо сплати штрафних санкцій за невиконання 4% нормативу працевлаштування інвалідів якщо воно розробило необхідні заходи по створенню робочих місць для інвалідів та включило їх до колективного договору, провело атестацію робочих місць з відповідними державними установами, своєчасно, достовірно, в повному обсязі проінформувало відповідні установи, але фактично не працевлаштувало інваліда з причин незалежних від нього: відсутність інвалідів, відмова інваліда від працевлаштування на працевлаштування на підприємство, бездіяльність державних установ, які повинні сприяти працевлаштуванню інвалідів.


Доводи апеляційної скарги є необґрунтованими оскільки:

-          відповідач в порушення пункту 5 Положення № 314 не проінформував Фонд соціального захисту інвалідів про готовність працевлаштувати інвалідів;

-          відповідач в порушення пункту 5 Положення № 314 не проінформував управління праці та соціального захисту населення про готовність працевлаштувати інвалідів;

-          відповідач в установленому чинним законодавством порядку, згідно Положення № 314 не провів атестацію робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Відповідно до пункту 3 Положення № 314 робоче місце інваліда вважається створеним, якщо воно відповідає встановленим вимогам робочого місця для інвалідів відповідної нозології, атестоване спеціальною комісією підприємства за частю представників МСЕК, органів Держнаглядохоронпраці, громадських організацій і введено в дію шляхом працевлаштування інваліда.

Як підтверджено матеріалами справи і не спростовано відповідачем, в порядку, передбаченому чинним законодавством, робоче місце для інваліда не створено.

Більш того, як вбачається із звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2005 рік за формою № 10-ПІ, складеного відповідачем та наданого до установи позивача, відповідач самостійно вказав суму коштів штрафних санкцій за нестворені робочі місця для інвалідів в розмірі 11429 грн., чим підтвердив факт не створення робочого місця для інваліда та не працевлаштування на своєму підприємстві.


На підставі викладеного апеляційна скарга Лисичанського комунального підприємства Телерадіокомпанія „Акцент” не підлягає до задоволення, постанова господарського суду відповідає фактичним обставинам справи, нормам матеріального та процесуального права і скасуванню не підлягає.


Керуючись ст. ст. 195, 196, п. 1 ч. 1 ст. 198, ст. 200, п. 1 ч. 1 ст. 205, ст. 206, ч. 5 ст. 254, п. 6 р. /ІІ Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України, Луганський апеляційний господарський судУ Х В А Л И В :


1. Апеляційну скаргу Лисичанського комунального підприємства Телерадіокомпанія „Акцент” на постанову господарського суду Луганської області від 21.11.2006 у справі № 4/528ад залишити без задоволення.


2. Постанову господарського суду Луганської області від 21.11.2006 у справі № 4/528ад залишити без змін.


Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.


Ухвала може бути оскаржена у касаційному порядку у місячний строк до Вищого адміністративного суду України.


Повний текст ухвали складено 05.02.2007.
Головуючий суддя Іноземцева Л.В.


Суддя Бородіна Л.І.


Суддя Лазненко Л.Л.