Рішення №393112

ВИЩИЙ АдміністративниЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И

20 грудня 2006 року                                                                                               м. Київ

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

головуючого                                   Кобилянського М.Г.

судді-доповідача                            Гуріна М.І.

суддів                                                           Амєліна С.Є.

Ліпського Д.В.

Мироненка О.В.

розглянувши в попередньому судовому засіданні касаційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Деснянського районного суду міста Чернігова від 17.11.2003 року та ухвалу апеляційного суду Чернігівської області від 03.02.2004 року у справі № 2-6194/03 за скаргою ОСОБА_1 про оскарження дії та рішення Чернігівського обласного військового комісаріату щодо перерахунку пенсії, -

В С Т А Н О В И Л А :

ОСОБА_1 звернувся до суду зі скаргою про оскарження дій та рішення Чернігівського обласного військового комісаріату і просив зобов'язати військкомат провести перерахунок раніше призначеної пенсії з врахуванням щомісячної премії, встановленої постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2000 року № 829 з січня 1999 року.

Рішенням Деснянського районного суду міста Чернігова від 17.11.2003 року у задоволенні скарги ОСОБА_1 відмовлено.

Ухвалою апеляційного суду Чернігівської області від 03.02.2004 року рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Рішення судів першої та апеляційної інстанції мотивовані тим, що позивачу була призначена і виплачувалась пенсія у розмірі, передбаченому пенсійним законодавством.

Не погоджуючись із зазначеними судовими рішеннями, позивач подав касаційну скаргу, в якій просить скасувати рішення Деснянського районного суду міста Чернігова від 17.11.2003 року та ухвалу апеляційного суду Чернігівської області від 03.02.2004 року і ухвалити рішення, яким задовольнити скаргу, мотивуючи свої вимоги тим, що судами неправильно застосовані норми матеріального права.

Заслухавши суддю-доповідача, розглянувши та обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши застосування судом норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі в межах, визначених ст. 220 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів Вищого адміністративного суду України вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що позивач проходив військову службу і після звільнення з неї в 1998 році в запас йому призначена пенсія за вислугу років.

Відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ” та постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 року № 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей” при обчисленні пенсій враховуються відповідні оклади за посадою, військовим чи спеціальним званням, процентна надбавка за вислугу років, надбавки за вчене звання і вчену ступінь, кваліфікацію і умови служби, розмір яких визначається (за вибором тих, хто звернувся за пенсією) за 24 останні календарні місяці служби підряд перед зверненням за пенсією або за будь-які 60 календарні місяці служби підряд протягом усієї служби перед зверненням за пенсією.

Щомісячна премія у розмірі 33,3 % законодавством не віднесена до додаткових видів грошового забезпечення, які враховуються при обчисленні пенсій військовослужбовцям, а тому підстав для її включення в грошове забезпечення при обчисленні пенсії не має.

Крім того, згідно з вимогами ст. 63 Закону України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ” призначені військовослужбовцям пенсії перераховуються з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців. Перерахунки пенсії проводяться з підвищенням тих видів грошового забезпечення, що передбачені ст. 43 вказаного Закону.

Відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України підставами для скасування рішення є порушення судом норм матеріального чи процесуального права.

Доводи касаційної скарги не дають підстав для висновку про те, що при розгляді справи судами було допущено неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.

Судова колегія прийшла до висновку, що підстави для скасування рішень та призначення справи до розгляду в судовому засіданні відсутні, а тому відхиляє касаційну скаргу і залишає судові рішення без змін при попередньому розгляді справи.

Керуючись ст. ст. 220¹, 223, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А :

Касаційну скаргу ОСОБА_1 відхилити, а рішення Деснянського районного суду міста Чернігова від 17.11.2003 року та ухвалу апеляційного суду Чернігівської області від 03.02.2004 року у справі № 2-6194/03 залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий

(підпис)

М.Г. Кобилянський

Судді

(підпис)

С.Є. Амєлін

(підпис)

М.І. Гурін

(підпис)

Д.В. Ліпський

(підпис)

О.В. Мироненко

З оригіналом згідно

Суддя                                                                                                             М.І. Гурін