Рішення №396682

СправаN3-19/07

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня2007 року. смт.Глибока

СуддяГлибоцькогорайонногосудуЧернівецькоїобластіКосованТ.Т., розглянувшиматеріали, якінадійшливідВадул-Сіретськоїмитниці, про порушеннямитнихправил, передбаченогост.352 Митного КодексуУкраїни,-

ВСТАНОВИВ:

14 грудня2006 рокунамитномупосту"Порубне" Вадул-Сіретської митниці, працівникимитницівиявилиувагоні№65848475, якийслідуваву складівантажногопотягу№5581, щослідувавзУкраїнивРумуніюприховані відмитногоконтролю230 пачокцигарок«Saint George» вартістю264,50 грн, які знаходилисявпустотіломупросторіпіддніщемвагоназлівогобокупоходу потягузарамоювагону. Доступставможливимшляхомвиїмкивищевказаних цигарокзпустотілогопросторуднищавагону. Провідники, щослідувалиу вагоні, від. виявленихпредметіввідмовились. Встановитивласникане представилосьможливим.

Вбачаюподаномуфактуправопорушення, передбаченест.352 Митного КодексуУкраїни.

Напідставівикладеного, керуючисьст.ст.390,391,392,393 МКУкраїни,-

ПОСТАНОВИВ:

Виявлені14 грудня2006 рокуувагоні№65848475 вантажногопотягу №5581, якийслідувавзУкраїнивРумунію, 230 пачокцигарок«Saint George» вартістю264 (двістішістдесятчотири) грн50 коп- конфіскувативдоход держави.

Постановаостаточнаіоскарженнюнепідлягає.