Рішення №398265

ВИЩИЙ АдміністративниЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И

23 листопада 2006 року                                                                                          м. Київ

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

головуючого                                   Ліпського Д.В.

судді-доповідача                            Гуріна М.І.

суддів                                                           Амєліна С.Є.

                                                           Кобилянського М.Г.

                                  Юрченка В.В.

секретар судового засідання Проценко О.О.

за участю позивача ОСОБА_7,

розглянувши касаційну скаргу військового комісара Чернігівського обласного військового комісаріату на рішення військового апеляційного суду Центрального регіону України від 23.08.2005 року у справі № 2-615/05 за позовами ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 до Чернігівського обласного військового комісаріату про перерахунок призначеної пенсії, -

В С Т А Н О В И Л А :

Військові пенсіонери звернулися до суду з позовами до Чернігівського обласного військового комісаріату про перерахунок раніше призначеної пенсії з врахуванням надбавки за безперервну службу, передбаченої Указом Президента України від 05.05.2003 року № 389 та 100% надбавки, введеної Указом Президента України від 23.02.2002 року № 173, всі позивачі, крім ОСОБА_11, ще і з врахуванням щомісячної премії, встановленої постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2000 року № 829 та стягнення недорахованих пенсій з 01.05.2000 року по 01.01.2005 року.

Рішенням військового місцевого суду Чернігівського гарнізону від 18.05.2005 року у задоволенні позовних вимог військових пенсіонерів відмовлено.

Рішенням військового апеляційного суду Центрального регіону України від 23.08.2005 року рішення суду першої інстанції скасовано, у справі ухвалено нове рішення, яким позови задоволено в частині зобов'язання перерахувати пенсію з 01.08.2005 року по 31.12.2004 року, в решті позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись із рішенням суду апеляційної інстанції, відповідач подав касаційну скаргу, в якій просить скасувати рішення військового апеляційного суду Центрального регіону України від 23.08.2005 року, а рішення військового місцевого суду Чернігівського гарнізону від 18.05.2005 року залишити в силі, мотивуючи свої вимоги тим, що судом апеляційної інстанції неправильно застосовані норми матеріального та процесуального права.

Заслухавши суддю-доповідача, розглянувши та обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши застосування судом норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі в межах, визначених ст. 220 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів Вищого адміністративного суду України вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що позивачі в різні часи проходили військову службу і після звільнення з неї в запас їм призначена пенсія за вислугу років.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позовів, мотивувавши тим, що позивачі під час проходження служби не отримували надбавок, введених Указами Президента України від 05.05.2003 року № 389 та від 23.02.2002 року № 173, а щомісячна премія у розмірі 33,3 % законодавством не віднесена до додаткових видів грошового забезпечення, які враховуються при обчисленні пенсій військовослужбовцям, а тому підстав для їх включення в грошове забезпечення при обчисленні пенсії не має.

Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції і ухвалив нове рішення, яким задовольнив позовні вимоги частково, зобов'язавши відповідача перерахувати пенсію з 01.08.2005 року по 31.12.2004 рік. Рішення суд апеляційної інстанції мотивував тим, що введення в дію Указів Президента від 05.05.2003 року № 389 та від 23.02.2002 року № 173 є правовою підставою для проведення перерахунку раніше призначеної пенсії, а щомісячна премія є постійним щомісячним додатковим видом грошового забезпечення, який враховується при перерахунку пенсії.

Відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ” та постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 року № 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей” при обчисленні пенсій враховуються відповідні оклади за посадою, військовим чи спеціальним званням, процентна надбавка за вислугу років, надбавки за вчене звання і вчену ступінь, кваліфікацію і умови служби, розмір яких визначається (за вибором тих, хто звернувся за пенсією) за 24 останні календарні місяці служби підряд перед зверненням за пенсією або за будь-які 60 календарні місяці служби підряд протягом усієї служби перед зверненням за пенсією.

Закон України “Про внесення змін до ст. 43 Закону України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ”, яким передбачено перерахунок пенсії, вступив в законну силу з 01.01.2005 року і на правовідносини, що виникли раніше не поширюється, а тому вимоги позивача про те, що перерахунок пенсії повинен бути зроблений за минулий період є безпідставними.

Суд першої інстанції дійшов вірного висновку про те, що оскільки позивачі під час проходження служби не отримували оскаржуваних надбавок, а щомісячна премія законодавством не віднесена до додаткових видів грошового забезпечення, які враховуються при обчисленні пенсій військовослужбовцям, а тому підстав для їх включення в грошове забезпечення при обчисленні пенсії не має.

За таких обставин, коли судом апеляційної інстанції допущено порушення норм матеріального права, які призвели до ухвалення незаконного рішення, касаційна скарга підлягає задоволенню, а рішення суду апеляційної інстанції скасуванню.

Керуючись ст. ст. 220, 221, 223, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А :

Касаційну скаргу військового комісара Чернігівського обласного військового комісаріату задовольнити.

Рішення військового апеляційного суду Центрального регіону України від 23.08.2005 року скасувати, а рішення військового місцевого суду Чернігівського гарнізону від 18.05.2005 року залишити в силі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий

(підпис)

Д.В. Ліпський

Судді

(підпис)

С.Є. Амєлін

(підпис)

М.І. Гурін

(підпис)

М.Г. Кобилянський

(підпис)

В.В. Юрченко

З оригіналом згідно

Суддя                                                                                                             М.І. Гурін