Рішення №398286

                                ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

                                  83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

                                                             Р І Ш Е Н Н Я  

                                                            іменем України

22.01.07 р.                                                                               Справа № 37/6пн                              

за позовом Слов'янської об'єднаної державної податкової інспекції, м. Слов'янськ

до відповідача суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, м. Миколаївка

про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Суддя господарського суду Донецької області Яманко Валентина Григорівна

при секретарі судового засідання Шкурідіної І. О.

Представники:

від позивача:      Гутченко В.О. - за дов. № 968/10/10-012 від 16 січня 2007 року,

від відповідача:  не з'явився 

СУТЬ СПОРУ:

       До господарського суду Донецької області 9 січня 2007 року заявлено позов № 60437/10/10-012 від 27 грудня 2006 року (арк. справи 3) Слов'янською об'єднаною державною податковою інспекцією,  м. Слов'янськ до суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, с. Миколаївка про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з неподанням відповідачем протягом року до органу державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

       11 січня 2007 року господарським судом Донецької області було порушено провадження по справі (арк. справи 1).

 Відповідач відзив на позов суду не представив, у судове засідання не з'явився,  свого представника для участі у розгляді справи у судове засідання не направив, хоча про місце, дату і час розгляду справи був судом належним чином повідомлений, що підтверджує штамп канцелярії господарського суду Донецької області на ухвалі та реєстр відправленої рекомендованої кореспонденції, не пояснив причини нез'явлення у судове засідання.

  Зважаючи на достатність представлених позивачем документів, неповідомлення відповідачем поважних причин нез'явлення у судове засідання, згідно статті 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглянута за наявними у ній матеріалами.

         Позивачем не було заявлене клопотання щодо здійснення фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, у зв'язку з чим відповідно до статті 81-1 Господарського процесуального кодексу України судом не здійснювалося фіксування судового процесу. Позивач надав усне уточнення адреси, за якою проведена державна реєстрація відповідача - АДРЕСА_1,  та за якою надсилалась судова кореспонденція.

 Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача,  суд встановив наступне:

         Виконавчим комітетом Слов'янської міської ради 19 лютого 2004 року була зареєстрована ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, як суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа АДРЕСА_1, про що відповідачу було видане свідоцтво про державну реєстрацію (арк. справи 4). Ідентифікаційний номер ОСОБА_1 НОМЕР_1. Відповідно до довідки позивача НОМЕР_2 відповідач перебуває на податковому обліку Слов'янської об'єднаної державної податкової інспекції, м. Слов'янськ з 23 березня 2004 року НОМЕР_3 (арк. справи 9).

         Відповідно до підпункту 2 пункту 1 статті 9 Закону України “Про систему оподаткування” № 1251 - ХІІ від 25 червня 1991 року зі змінами та доповненнями, платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів).

       Підпунктом 4.1.1 пункту 4.1 статті 4 Закону України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” № 2181-ІІІ від 21 грудня 2000 року зі змінами та доповненнями встановлено, що  платник податків самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає у податковій декларації.

       Підпункт “в” пункту 19.1 статті 19 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” № 889 - ІV від 22 травня 2003 року зі змінами та доповненнями передбачає зобов'язання платників податку з доходів фізичних осіб подавати декларацію за встановленою формою у визначені строки.

       Пунктом 3 статті 10 Закону України “Про державну податкову службу в Україні”  № 509 - ХІІ від 4 грудня 1990 року зі змінами та доповненнями передбачено, що державні податкові інспекції контролюють своєчасність подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, інших платежів.   

      Відповідно до довідки позивача від 21 листопада 2006 року (арк. справи 7) відповідач заборгованості по платежам до бюджету не має. Згідно довідки НОМЕР_4 (арк. справи 8) відповідач не має відкритих рахунків в установах банку.

       Згідно розписки (арк. справи 5) відповідач був належним чином повідомлений про строки подання звітності до податкового органу. Відповідач не надає декларації про доходи від заняття підприємницькою діяльністю до податкового органу з 23 березня 2004 року, що підтверджується довідкою позивача НОМЕР_5 (арк. справи 6) та актом позивача від 8 грудня 2006 року (арк. справи 11).

       Згідно довідки позивача НОМЕР_6 (арк. справи 16) відповідач до адміністративної відповідальності за неподання звітності не притягувався, документальна перевірка не проводилась.

       Відповідач, згідно довідки адресного бюро від 2 серпня 2006 року (арк. справи 10), зареєстрований АДРЕСА_1.

       Згідно з пунктами 1, 2 статті 46 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” № 755-ІV від 15 травня 2003 року зі змінами та доповненнями, неподання фізичною особою - підприємцем протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності є підставою для постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

         Враховуючи викладене, а також те, що відповідач не представив доказів надання податкових декларацій та документів фінансової звітності до податкового органу протягом року, позовні вимоги Слов'янської об'єднаної державної податкової інспекції, м. Слов'янськ про припинення підприємницької діяльності відповідача є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

 Державне мито стягується з відповідача на користь Державного бюджету України відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України у зв'язку з задоволенням позовних вимог.

 Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 68 Конституції України, підпунктом 2 пункту 1 статті 9 Закону України “Про систему оподаткування” № 1251 - ХІІ від 25 червня 1991 року зі змінами та доповненнями, пунктами 1, 2 статті 46 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” № 755-ІV від 15 травня 2003 року зі змінами та доповненнями, підпунктом “в” пункту 19.1 статті 19 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” № 889 - ІV від 22 травня 2003 року зі змінами та доповненнями, пунктом 3 статті 10 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” № 509 - ХІІ від 4 грудня 1990 року зі змінами та доповненнями, підпунктом 4.1.1 пункту 4.1 статті 4 Закону України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” № 2181-ІІІ від 21 грудня 2000 року зі змінами та доповненнями, статтями 2, 4, 12, 22, 32-35, 43, 49, 75, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

       Позов задовольнити повністю.

       Припинити підприємницьку діяльність суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, м. Миколаївка (АДРЕСА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний НОМЕР_1 зареєстрованої Виконавчим комітетом Слов'янської міської ради 19 лютого 2004 року).

        Стягнути з суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, с. Миколаївка (АДРЕСА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний НОМЕР_1 рахунки в установах банку відсутні) на користь Державного бюджету України (рахунок 31114095600006 в Головному управлінні Державного казначейства у Донецькій області, ЄДРПОУ 34687001, МФО 834016, одержувач - відділ Державного казначейства у Київському районі) державне мито у розмірі 85 грн.

       Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

        У день набрання рішенням законної сили - 2 лютого 2007 року направити копію рішення виконавчому комітету Слов'янської міської Ради (84100, м. Слов'янськ, пл. Жовтневої революції, 2) за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, м. Миколаївка для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про судове рішення.

        У судовому засіданні 22 січня 2007 року оголошено повний текст рішення в присутності представника позивача.

         Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

         

Суддя                                                                         Яманко В.Г.                              

вик. Шкурідіна І.О.

т..3056106                                                                                                                                                                                      Надруковано 4 примірника:

1.          Позивачу - 1.

2.          Відповідачу - 1.

3.          Держ. реєстратору - 1.

4.          До справи - 1.     

________________________________________________________________________________

Адреса і телефон господарського суду Донецької області: 83048, м. Донецьк, вул. Артема, 157, тел. 381-88-46.