Рішення №401432

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України


30.01.07 р.                     Справа № 10/396                               

Господарський суд Донецької області у складі: головуючого судді - Приходько І.В.;

при секретарі судового засідання – Черняк Л. А.;

за участю представники сторін:

від позивача – Колесник О. О. - довіреність;

від відповідача – не з’явився;

за участю прокурора – Ульянова О. В. - посвідчення;

розглянув у відкритому судовому засіданні суду справу

за позовом Краснолиманського міжрайонного прокурора в інтересах держави та Національної акціонерної компанії “Украгролізинг” в особі Донецької філії Національної акціонерної компанії “Украгролізинг” м. Донецьк

до відповідача - фермерського господарства “Розумовське” с. Терни Донецької області,

про стягнення заборгованості в сумі 8404,80грн., -

В С Т А Н О В И В :


До господарського суду звернувся Краснолиманський міжрайонний прокурор в інтересах держави та Національної акціонерної компанії “Украгролізинг” в особі Донецької філії Національної акціонерної компанії “Украгролізинг” м. Донецьк, з позовом до відповідача - фермерського господарства “Яйпан” с. Терни Донецької області, про стягнення заборгованості в сумі 8082,75грн. та пені в сумі 322,05грн. за договором фінансового лізингу №5-01-407фл від 14.03.2001р. сільськогосподарської техніки – трактора ЮМЗ-8271 у кількості 1 одиниця, загальною вартістю 66672грн.


В обґрунтування своїх позовних вимог позивач та прокурор посилається на договір фінансового лізингу №5-01-407фл від 14.03.2001р.; акт прийому-передачі сільськогосподарської техніки №10222 від 23.04.2001р.; розрахунки заборгованості, свої повноваження щодо об’єктів лізингу, інші документи в підтвердження своїх вимог, невиконання відповідачем зобов’язань.


Відповідно до ст. 24 Господарського процесуального кодексу України, позивачем надано клопотання про залучення належного відповідача - фермерського господарства “Розумовське” с. Терни Донецької області, як правонаступника фермерського господарства “Яйпан” с. Терни Донецької області. Надав докази реорганізації та правонаступництва.

Клопотання задоволено судом.

Ухвалою від 20.12.2006р., відповідно до ст. 24 Господарського процесуального кодексу України, до участі у розгляді справи було залучено належного відповідача – фермерське господарство “Розумовське” с. Терни Донецької області.


Відповідач - фермерське господарство “Розумовське”, у судове засідання не з’явився, відзив на позов не надав, поважних причин нез’явлення не сповістив, хоча був належним чином повідомлений.

Суд вважає надані позивачем докази достатніми для розгляду спору по суті та, відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України, позов розглянуто за наявними у справі матеріалами.

Розглянув матеріали справи, додатково представлені учасниками процесу документи, заслухавши їх пояснення, суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.


Судом встановлено, що об’єктом договору є продукція ( сільськогосподарська техніка ), яка вироблена державними підприємствами, не заборонена до вільного обігу на ринку і відносно якої немає обмежень про передачу її у лізинг, тому правовідносини, які склались між сторонами, врегульовані Законом України “Про фінансовий лізинг”.


Відповідно до ст.11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є зокрема договори та інші правочини.


Встановлено, що між фермерським господарством “Яйпан” с. Терни Донецької області та позивачем (лізингодавцем) був укладений договір фінансового лізингу №5-01-407фл від 14.03.2001р. сільськогосподарської техніки – трактора ЮМЗ-8271 у кількості 1 одиниця, загальною вартістю 66672грн.

Договір, відповідно до п.9.1, договір діє з моменту перерахування лізингоодержувачем (відповідачем) 15% вартості майна до повного виконання зобов’язань сторонами.

Договір підписано сторонами та скріплено печатками.

Факт передачі майна у лізинг підтверджується копією акту прийому-передачі сільськогосподарської техніки №10222 від 23.04.2001р.


Відповідно до п.5.1 Статуту фермерського господарства “Розумовське” с. Терни Донецької області, підприємство є правонаступником фермерського господарства “Яйпан” с. Терни Донецької області.


За період дії договорів лізингу відповідач не в повному обсязі виконував прийняті на себе зобов’язання лізингоодержувача, внаслідок чого, за період з 01.04.2005р. по 01.04.2006р., утворилась заборгованість за договором лізингу №5-01-407фл від 14.03.2001р. в сумі 8082,75грн., що повністю підтверджується матеріалами, які надані позивачем.


Як визначено положеннями ст.193 Господарського кодексу України, суб’єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до умов укладеного договору.

Аналогічні положення містить ст.526 Цивільного кодексу України.

Згідно ч.2 ст. 11 Закону України „Про фінансовий лізинг”, лізингоодержувач зобов'язаний своєчасно сплачувати лізингові платежі.


За таких обставин позов про стягнення заборгованості з лізингових платежів за одержану сільськогосподарську техніку в сумі 8082,75грн. обґрунтований, підлягає задоволенню.


Що стосується позовних вимог про стягнення пені у сумі 322,05грн. за прострочення платежу, суд приходить до висновку, що вони підлягають задоволенню з наступних підстав.


Відповідно до положень ст.230 Господарського кодексу України, штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання.


У пункті 8.4 договору сторона передбачили відповідальність за неналежне виконання умов договору у вигляді пені в розмірі 0,5% за кожен день прострочення, але не більше пені, що передбачена чинним законодавством.

Зважаючи на те, що суд прийшов до висновку про наявність основного боргу в сумі 8082,75грн., що утворився за період з 01.04.2005р. по 01.04.2006р., у зв’язку з правильним нарахуванням, підлягають задоволенню й позовні вимоги про стягнення пені.


Господарські витрати в порядку ст.49 Господарського процесуального кодексу України підлягають віднесенню на відповідача.


На підставі статей 11, 526 Цивільного кодексу України, статей 193, 230 Господарського кодексу України, статей 4, 11 Закону України “Про лізинг”, керуючись статтями 22, 33, 43, 49, 75, 78, 82, 83, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, на підставі, господарський суд, -


В И Р І Ш И В :

Задовольнити позовні вимоги Краснолиманського міжрайонного прокурора в інтересах держави та Національної акціонерної компанії “Украгролізинг” в особі Донецької філії Національної акціонерної компанії “Украгролізинг” м. Донецьк до відповідача - фермерського господарства “Розумовське” с. Терни Донецької області, про стягнення заборгованості в сумі 8082,75грн. та пені в сумі 322,05грн. за договором фінансового лізингу №5-01-407фл від 14.03.2001р. сільськогосподарської техніки – трактора ЮМЗ-8271 у кількості 1 одиниця, загальною вартістю 66 672грн.


Стягнути з фермерського господарства “Розумовське” (84440, Донецька область, Краснолиманський район, с. Терни, ЄДРПОУ 25108425) на користь Національної акціонерної компанії “Украгролізинг” в особі донецької філії Національної акціонерної компанії “Украгролізинг” (83055, м. Донецьк, пр. Театральний, 21, ЄДРПОУ 25954597) заборгованість в сумі 8 082,75 грн. та пеню в сумі 322,05 грн. за договором фінансового лізингу №5-01-407фл від 14.03.2001р. сільськогосподарської техніки – трактора ЮМЗ-8271 у кількості 1 одиниця, загальною вартістю 666 72грн.


Стягнути з фермерського господарства “Розумовське” (84440, Донецька область, Краснолиманський район, с. Терни, ЄДРПОУ 25108425) на користь Державного бюджету України державне мито в сумі 102грн.


Стягнути з фермерського господарства “Розумовське” (84440, Донецька область, Краснолиманський район, с. Терни, ЄДРПОУ 25108425) на користь ДП “Судовий інформаційний центр”, м. Київ, вул. Дарвіна, 6-а, р/р 26002014180001 ВАТ “Банк Універсальний” м. Львів, МФО 325707, ід. код 30045370, плату за надання послуг по забезпеченню судового процесу в сумі 118грн.


          


Суддя Приходько І.В.                               


Вик.: Давидовська Т.В.

305-75-46

Надруковано 7 прим.:

4 прим. – сторонам;

1 прим. –прокуратура м. Донецька;

1 прим. – прокуратура Донецької області;

1 прим. – у справу.