Рішення №401445

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


02.02.07 р.                     Справа № 4/381


25.01.2007р. оголошувалась в судовому засіданні перерва на підставі ст.150 КАС України на 02.02.2007р. на 11годин, про час і місце якого повідомлені всі представники сторін.


Суддя господарського суду Донецької області Гринько С.Ю.

при секретарі судового засідання Уханьової О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали адміністративного позову:


за позовом – Контрольно-ревізійного управління в Донецькій області

до відповідача – Володарської районної ради Донецької області смт. Володарське


про стягнення 95370грн., які були використані не за цільовим призначенням.


Представниками сторін надано письмове клопотання стосовно відмови від технічної фіксації судового процесу. Клопотання задоволено, так як не зачіпає інтереси інших осіб.


Судовий процес вівся за участю представників сторін:

від позивача – Юренко О.Б. – довіреність № 13-18/1268 від 01.12.2006р.,

Сердюк В.І. - довіреність № 13-18/1241 від 24.11.2006р.,

від відповідача – Кунак Н.А. , Перекрест І.Л. - довіреності № 56-338 від 01.12.2006р.,


          в с т а н о в и в :


          Позивачем, Контрольно-ревізійним управлінням в Донецькій області, заявлений адміністративний позов до Володарської районної ради Донецької області про стягнення 95370грн., які були використані не за цільовим призначенням.


В підтвердження вимог посилається на порушення відповідачем п.46 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ №228 від 28.02.2002, та п. 5 ст. 51, п. 6 ст. 78 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 №2542-ІІІ, а саме використання виділених Володарській районній раді коштів резервного фонду обласного бюджету на ліквідацію надзвичайних ситуацій природного характеру, які він використав на проведення Товариством з обмеженою відповідальністю “ВиС” за договором підряду № 4/6 від 04.06.2003року на оплату капітального ремонту сесійного залу Володарської ради, тобто не за цільовим призначенням.

В обґрунтування позову надав лист-вимогу КРВ в м. Маріуполі про усунення порушень від 01.07.05р. №13-01-2/1754 з проектом рішення за результатами перевірки цільового використання грошових коштів, відповідь на неї, витяг з акту ревізії від 01.06.05р., довідку про зміну кошторису на 2003рік, кошторис на 2003рік, довідку про зміни розпису асигнувань загального фонду бюджету, план асигнувань із загального фонду бюджету, звіт про виконання загального фонду бюджету.


Відповідач не погоджується з вимогами позову, вважаючи, що він використав кошти, які виділені йому з державного бюджету за тими цілями, для яких були отримані. В підтвердження заперечень надав суду докази використання бюджетних коштів на ремонт та реконструкцію адміністративного об’єкту – актового залу, який знаходився в неналежному стані до 01.01.2003року та потребував ремонту через наслідки стихійного лиха.          Дослідивши надані сторонами і зібрані судом матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов наступного:

          Спір стосується правомірності використання коштів Володарською районною радою, які виділені їй з обласного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру.


          За постановою від 13 квітня 2006року № 492 Кабінету Міністрів України нецільовим використанням бюджетних коштів є їх витрачення на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, затвердженим Законом України “Про Державний бюджет України” або рішенням про місцевий бюджет, встановленим бюджетним асигнуванням, кошторису або плану використання бюджетних коштів.


          При аналізі всіх наданих сторонами документів, судом встановлено, що 18.04.2003року комісією у складі начальника Володарського БТІ, інженера БТІ і начальника відділу містобудівництва і архітектури складений акт

2

технічного стану будинку, в якому знаходиться Володарська районна рада. За актом вбачається, що комісією було виявлено непридатність будинку для використання, так як забудовувався він в 1977році і в наступний час, в результаті стихійного лиха, знаходиться в незадовільному стані.


          Мотивами складання акту був протокол засідання, який складений комісією 21 квітня 2003року з питань надзвичайних ситуацій, які відбулися в період з 15 по 19 квітня 2003року. Комісією встановлено, що внаслідок шквальних вітрів на протязі 15-19квітня 2003року було частково пошкоджено споруду Володарської районної ради: з даху зірване металеве покриття, в вікнах побито скло, частково зруйновано стіни, що дає підставу класифікувати ситуацію як надзвичайну яка перевищує порігове значення рівня місцевого характеру і відноситься до регіонального, код сфери виникнення 20201, постраждалий напрям, галузь – населення, критерій 1В згідно додатку 1 до Положення про класифікацію надзвичайних ситуацій Постанови Кабінету міністрів України № 1099 від 15.07.1998року “Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій”. У зв’язку з чим, комісія вирішили надати матеріали клопотання щодо фінансової допомоги з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації по відбудові споруди із резервного фонду обласного бюджету до обласної комісії ТЕБ та НС.


Відповідач звернувся з листом від 22.04.2003року № 121 до Донецької обласної державної адміністрації і голові обласної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій про виділення Володарської районної раді фінансової допомоги у розмірі 95374грн. для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру – проведення аварійно-будівних робіт споруди районної ради.


          Протоколом № 9 від 11 червня 2003року засідання обласної комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила факт, що у період з 15 по 19 квітня 2003року на території Володарського району виникла надзвичайна ситуація природного характеру, метеорологічної групи, код ЧС 20201 за класифікатором надзвичайних ситуацій в Україні 1998року.


З метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру на території Володарського району, в результаті якої пошкоджено адміністративний будинок Володарської районної ради, враховуючи рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 11.06.2003року № 9, у відповідності з Порядком використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженим постановою кабінету Міністрів України від 29.03.2002року № 415, та Методичними рекомендаціями щодо підготовки розпоряджень голови облдержадміністрації про використання коштів резервного фонду обласного бюджету, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 27.09.2002року № 416 за розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 06.08.2003року № 507 головне фінансове управління Донецької обласної державної адміністрації виділило відповідачу кошти з обласного бюджету в сумі 95374грн. (03.09.2003року – 29524грн., 25.09.2003року – 20836грн., 17.11.2003року – 45014грн.).

          Факт одержання цих коштів відповідачем підтверджений і доведений витягами з банківських реєстрів.


За договором підряду № 4/6 від 04.06.1003року (з додатковим узгодженням від 19.08.2003року), укладеним Володарською районною радою з підрядчиком – Товариством з обмеженою відповідальністю “ВиС” м.Донецьк, останній зобов’язався виконати до кінця дії договору – 04.06.2004року ремонтно-будівельні роботи по усуненню наслідків стихійного лиха приміщення актового залу Володарської районної ради за ціною 115374,00грн. на умовах попередньої оплати в сумі 20000грн.

          Володарська рада у відповідності з умовами договору підряду платіжним дорученням № 232 від 24 червня 2003року перерахувало попередню оплату підрядчику робіт в сумі 19861,92грн.

          За виконанні ремонтно-будівельні роботи приміщення актового залу будинку райради Володарська рада сплатила підрядчику 95373,58грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 365 від 04.09.2003року – 29524,00грн., № 392 від 29.09.2003року – 20835,58грн., № 479 від 19.11.2003року – 15000,00грн., № 507 від 10.12.2003року – 30014,00грн..

          Факт виконання підрядчиком ремонтно-будівельних робіт по усуненню наслідків стихійного лиха приміщення актового залу Володарської районної ради доведений актами приймання, підписаними представниками сторін за договором підряду.


          За вищедоведеними судом фактами, встановлено, що Голова обласної державної адміністрації своїм розпорядженням від 06.08.2003року № 507, яке не оскаржувалося у встановленому законом порядку, виділив Володарській районній раді 95374грн. з резервного фонду обласного бюджету саме на відбудовні роботи будинку, в якому знаходиться орган самоврядування (він же відповідач) та ряд державних установ, розташованих у аварійному стані, який визначено надзвичайною ситуацією і для ліквідації якої були виділені кошти. Але кошти використані не на проведення аварійно-відбудовних робіт споруди районної ради: перекриття даху, проведення внутрішніх робіт з ліквідації пошкоджень природного характеру, а на ремонт пристрою до адміністративного будинку ради, саме актовий зал, який теж потребував капітального ремонту, але ця потреба не була наслідком стихійного лиха і надзвичайних ситуацій природного характеру.


          Таким чином, суд дійшов висновку, що Володарська районна рада використала виділені їй кошти з резервного фонду обласного бюджету з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру на території Володарського районую, в результаті якої пошкоджено адміністративний будинок Володарської ради не за цільовим призначенням, так як відбудова самого будинку, в якому знаходиться Володарська районна рада не

3

проведена і стан її залишився у незміненому пошкодженому виді.


Суд вважає правомірним висновки, які викладені в акті перевірки від 01.06.2005року Контрольно-ревізійним управлінням в Донецькій області, що виконанні роботи, які сплачені відповідачем згідно підписаних актів приймання виконаних підрядних робіт, за капітальний ремонт актового залу, а саме: ремонт покрівлі актового залу, устрій підвісних стель, монтаж світильників актового залу, не відповідають прямим цілям, для яких виділені кошти з резервного фонду обласного бюджету, тобто на проведення аварійно-будівних робіт споруди районної ради.

          А тому суд приходить до висновку, що відповідач , Володарська районна рада, витратила кошти, отримані з обласного резервного фонду у сумі 95373 грн. на ліквідацію наслідків стихійного лиха, а саме відновлення адміністративного будинку, фактично на цілі, що не відповідають бюджетному призначенню, яке вказано головою обласної державної адміністрації своїм у своєму розпорядженні від 06.08.2003року № 507.

          Крім цього, при дослідженні показників кодів КФК, судом встановлено, що факт отриманий коштів з резервного фонду обласного бюджету на ліквідацію наслідків стихійного лиха потрібно було відповідачу відобразити в обліку за КФК 010116 КЕКВ 2132 “Видатки на капітальний ремонт та реконструкцію адміністративних об’єктів” в сумі одержаних коштів, 95373грн., що не зроблено відповідачем.


          За матеріалами справи вбачається, що у відповідача були кошти, виділені за рішенням сесії Володарської районного ради від 21.01.2003року № IV/5-98 “Про районний бюджет на 2003рік”, в сумі 5355грн. з спеціального фонду районного бюджету по КЕКВ 1137 “Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання”, які Володарською районною радою не спрямовано на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації і рішенням від 17.12.2003року № IV/9-98 “Про районний бюджет на 2003рік” сума була виключена і перерозподілена на інші функції видатків, що також є порушенням пункту 5 постанови № 140 “Порядку фінансування робіт по запобіганню і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків”, за якою додаткові кошти для фінансування заходів на ліквідацію надзвичайних ситуацій відповідного рівня або їх наслідків можуть виділятися при умові використання вказаних джерел фінансування.


          З вищенаведеного, вбачається, що відповідачем, Володарською районною радою, порушені умови пункту 6 статті 78 Бюджетного кодексу України, підпунктів 1,5 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 228 від 28.02.2002року і тому одержана сума - 95370грн., яка була використана не за цільовим призначенням повинна бути повернута на користь держави.У відповідності до п. 4 ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства України у справах, в яких позивачем є суб’єкт владних повноважень, а відповідачем – фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.


          На підставі Законів України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”, “Про бухгалтерський облік та звітність в Україні”, керуючись п. 3 Розділу VII “Прикінцеві та перехідні положення”, статтями 94-98, 162-164, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, господарський суд –


п о с т а н о в и в :


          Задовольнити позов Контрольно-ревізійного управління в Донецькій області про стягнення з Володарської районної ради Донецької області 95370грн., які були використані не за цільовим призначенням в повному обсязі.


          Стягнути з Володарської районної ради Донецької області на користь резервного фонду обласного бюджету Донецької області 95370грн., які не використані за цільовим призначенням.


          

Суддя Гринько С.Ю.           


Постанова господарського суду може бути оскаржена до Донецького апеляційного господарського суду через місцевий господарський суд. Повний текст постанови оголошений 02.02..2007р.


Надрук. 3 екз.:

1-до справи

1-позивачу

1-відповідачу