Рішення №401459

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України


29.01.07 р.                     Справа № 10/411                               

Господарський суд Донецької області у складі: головуючого судді - Приходько І.В.;

при секретарі судового засідання – Черняк Л. А.;

за участю представники сторін:

від позивача - Горбатиков А. В. - довіреність;

від відповідача – не з’явився;

розглянув у відкритому судовому засіданні суду справу

за позовом закритого акціонерного товариства „Донецька макаронна фабрика” м. Донецьк

до відповідача – приватного підприємства „Мерит” м. Слов’янськ,

про стягнення 3843,84грн., -


В С Т А Н О В И В :


До господарського суду звернувся позивач – закрите акціонерного товариства „Донецька макаронна фабрика” м. Донецьк, з позовом до відповідача - приватного підприємства „Мерит” м. Слов’янськ, про стягнення заборгованості в сумі 3365,65грн., пені в сумі 166,16грн., індекс інфляції в сумі 282,71грн. та 3% річних в сумі 29,32грн. за договором №32 від 21.01.2005р. ( далі – договір ).


В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на договір №32 від 21.01.2005р., накладну №МФ-0002677 від 09.06.2006р., розрахунок заборгованості, порушення відповідачем умов договору.


Відповідач у судове засідання не з’явився, відзив на позов не надав, поважних причин нез’явлення не сповістив.

Ухвалу відповідачу було надіслано за двома адресами:

-          вул. Паркова, 3 кв. 53. м. Слов’янськ, Донецької області, 84121;

-          пров. Парковий, 7, м. Слов’янськ, Донецької області, 84100.

29.01.2007р. від відповідача надійшло клопотання про слухання справи у його відсутність у зв’язку з неможливістю з’явитись у судове засідання. Відзив відповідачем надано не було.

Відповідно до ст. 69 Господарського процесуального кодексу України, спір повинен бути вирішений господарським судом у строк не більше двох місяців з дня надходження позовної заяви. Продовження строків розгляду справи допускається у виключних випадках головою (заступником голови) господарського суду або за клопотанням обох сторін. Відповідач у судові засідання не з’являвся.

Позовна заява надійшла 28.11.2006р., отже строк розгляду закінчується 29.01.2007р.

Суд вважає надані позивачем докази достатніми для розгляду спору по суті та, відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України, позов розглянуто за наявними у справі матеріалами.


Розглянув матеріали справи, додатково представлені сторонами документи, заслухав їх пояснення, оцінив докази за своїм внутрішнім переконанням, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.


Відповідно до ст.11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є зокрема договори та інші правочини.


Судом встановлено, що між сторонами був укладений договір №32 від 21.01.2005р. згідно якого постачальник (позивач) зобов’язався поставити на адресу покупця (відповідача) макаронні вироби, а покупець зобов’язується приймати та оплачувати продукцію (п.1.1 договору).

Відповідно до пункту 10.1 договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами та діє до 31.12.2005р. Згідно п. 10.3 строк його дії був продовжений на той саме строк та на таких саме умовах, оскільки сторонами не було надано доказів припинення дії договору.

Договір підписаний сторонами та скріплений печатками.


Згідно п. 6.1 договору поставка продукції здійснюється по цінам, діючим у постачальника на день поставки продукції, яка відображується у товарно-транспортних накладних по передплаті (повній або частковій) або з відстрочкою платежу в строгої відповідності з гарантійними обов’язками по оплаті протягом 10-ти банківських днів з дня отримання продукції.


Згідно наданої позивачем копії накладної №МФ-0002677 від 09.06.2006р. позивачем було здійснено поставку відповідачу товару на загальну суму 3369,20грн. з ПДВ. Про факт здійснення поставки свідчить підпис уповноваженої особи та печатка відповідача на накладній.

Як визначено положеннями ст.193 Господарського кодексу України, суб’єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до умов укладеного договору.

Аналогічні положення містить ст.526 Цивільного кодексу України.


Всупереч умовам договором та приписам вищевказаних норм, відповідач не виконав обов’язки покупця та не сплатив повністю вартість отриманого товару, у зв’язку з чим виникла заборгованості в сумі 3369,20грн.

З огляду на зазначене позов у цієї частині обґрунтований, доведений належним чином та підлягає задоволенню.


Відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь період прострочення, а також сплатити 3 % річних від простроченої суми.


Оскільки суд пришов до висновку щодо існування боргу, з огляду на правильне нарахування, підлягають задоволенню й позовні вимоги щодо стягнення індексу інфляції в сумі 282,71грн. та 3% річних в сумі 29,32грн.


Що стосується позовних вимог про стягнення пені у сумі 166,16грн. за прострочення платежів, суд приходить до висновку, що вони підлягають задоволенню з наступних підстав.


Відповідно до положень ст.230 Господарського кодексу України, штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання.


Умовами договору (п.7.1) сторони передбачили відповідальність за прострочення оплати товару в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.


Зважаючи на те, що суд прийшов до висновку про наявність основного боргу у сумі 3369,20грн. та правильне нарахування, підлягають задоволенню й позовні вимоги про стягнення пені.

Судові витрати підлягають віднесенню в порядку, передбаченому ст.49 Господарського процесуального кодексу України.


На підставі статей 11, 526, 625 Цивільного кодексу України, статей 193, 230 Господарського кодексу України, керуючись статтями 22, 30, 33, 43, 44, 49, 75, 78, 82, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -


В И Р І Ш И В :


1. Задовольнити позовні вимоги закритого акціонерного товариства „Донецька макаронна фабрика” м. Донецьк до відповідача - приватного підприємства „Мерит” м. Слов’янськ, про стягнення заборгованості в сумі 3365,65грн., пені в сумі 166,16грн., індекс інфляції в сумі 282,71грн. та 3% річних в сумі 29,32грн. за договором №32 від 21.01.2005р.


2. Стягнути з приватного підприємства „Мерит” (пров. Парковий, 7, м. Слов’янськ, Донецької області, 84100, ЄДРПОУ 25114762) на користь закритого акціонерного товариства „Донецька макаронна фабрика” (83059, м. Донецьк, пр. Ілліча, 111, ЄДРПОУ 00382310) заборгованість в сумі 3365,65грн., пеню в сумі 166,16грн., індекс інфляції в сумі 282,71грн. та 3% річних в сумі 29,32грн. за договором №32 від 21.01.2005р.


3. Стягнути з приватного підприємства „Мерит” (пров. Парковий, 7, м. Слов’янськ, Донецької області, 84100, ЄДРПОУ 25114762) на користь закритого акціонерного товариства „Донецька макаронна фабрика” (83059, м. Донецьк, пр. Ілліча, 111, ЄДРПОУ 00382310) витрати по сплаті державного мита в сумі 102грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118грн.


Видати накази після вступу рішення у законну силу.


          


Суддя Приходько І.В.                               


Пом. с.: Давидовська Т.В.

тел.: 305-75-46

Надруковано 3 прим.:

1 прим. – позивачу;

1 прим. – відповідачу;

1 прим. – у справу.