Рішення №401462

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України


29.01.07 р.                     Справа № 43/384                               

Господарський суд Донецької області у складі судді І.В. ЗубченкоПри секретарі судового засіданні Максимовій В.В.


Розглянув у відкритому судовому засіданні справу:


За позовом: Державного виробничого підприємства по зовнішньому централізованому водопостачанню “Укрпромводчормет” м. Донецьк в особі відособленого підрозділу Красноармійського районного управління м.Красноармійськ


до відповідача: Державного обласного комунального підприємства “Донецькоблводоканал” м. Донецьк в особі структурного підрозділу Волноваського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Волноваха


про стягнення заборгованості у сумі 2 093 720,66 грн.


Представники сторін:

від позивача: Чапек Т.В. за дов. № 03-24 від 09.01.2007р.

від відповідача: Кошуба В.О. за дов. № 6 від 01.01.2007р.

В судовому засіданні брали участь:СУТЬ СПРАВИ:

Державне виробниче підприємство по зовнішньому централізованому водопостачанню “Укрпромводчормет” м. Донецьк в особі відособленого підрозділу Красноармійського районного управління м. Красноармійськ, позивач звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до відповідача Державного обласного комунального підприємства “Донецькоблводоканал” м. Донецьк в особі структурного підрозділу Волноваського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Волноваха про стягнення заборгованості у сумі 2 093 720,66 грн.


В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на невиконання відповідачем умов договору, порушення вимог цивільного та господарського зобов`язання.

У судовому засіданні були досліджені наступні докази: договір на зовнішнє централізоване водопостачання №38 від 01.08.2003р., даткові угоди від 01.12.2005р., 10.12.2004р., 22.12.2003р., протоколи розбіжностей до додаткових угод, рахунки –фактури та акти на воду за січень-грудень 2005р., січень –жовтень 2006р., власний розрахунок ціни позову.


Позивач, у судовому засіданні підтримав позовні вимоги, просив стягнути з відповідача суму боргу за поставлену питну воду у сумі 2 093 720,66 грн.


Відповідач, у судовому засіданні та у відзиві від 29.01.2007р. визнав позовні вимоги частково у сумі 2 027 277,98 грн.


Також у відзиві на позовні заяву, посилаючись на скрутне фінансове становище підприємства, відповідач просив відстрочити виконання рішення строком на 72 місяці. Судом зазначене клопотання задоволено частково: надано відстрочку на 3 місяці.


Перед початком розгляду справи по суті представників сторін було ознайомлено з правами та обов’язками у відповідності із ст.22 ГПК України.


Судом, відповідно до вимог ст.81-1 ГПК України складено протокол, який долучено до матеріалів справи.


Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд, -


ВСТАНОВИВ:


01.08.2003р. між Державним виробничим підприємством по зовнішньому та централізованому водопостачанню “Укрпромводчормет” (постачальник) в особі Красноармійського районного управління, м. Красноармійськ, та Державним обласним комунальним підприємством “Донецькоблводоканал” м. Донецьк в особі структурного підрозділу Волноваського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства, м. Волноваха, (водокористувач), був укладений договір на зовнішнє централізоване водопостачання №38.


Додатковими угодами до вищезазначеного договору від 22.12.2003р., 10.12.2004р. та від 01.12.2005р. строк дії договору був продовжений.

За умовами вказаного договору постачальник, узяв на себе зобов’язання здійснювати послуги по постачанню питної води водокористувачу, а водокористувач, зобов`язався прийняти узгоджений об`єм поставленої води, раціонально її використовувати, та здійснювати оплату за діючими тарифами та в установлені договором строки.


Відповідно до п. 4.8 договору, кількість поданої води, оформляється двосторонніми актами.


На момент укладення договору №38 від 01.0.2003р. тариф по постачанню води становив 2,80 грн. за 10 куб. м. питної води. У подальшому тарифи корегувалися.


Як вбачається з умов договору, пунктами 5.5, 5.6, передбачено обов`язок відповідача здійснювати поточні платежі рівномірно, протягом місяця по 1/3 частини платежу в наступні періоди: до 10, 20 та 30 числа поточного місяця, виходячи із заявленої та узгодженої кількості води, а також діючого на цей період часу тарифу. Остаточний розрахунок відповідач зобов`язаний здійснювати в строк до 5-го числа місяця, наступного за звітним.


За приписом ст. 526 Цивільного кодексу України зобов’язання повинні виконуватися належним чином і в установлений строк.


З матеріалів справи вбачається, що за період з 01.01.2005р. по 31.10.2006р. позивачем було поставлено відповідачу води на суму 1 816 298,88 грн.


Однак відповідач всупереч умовам договору та приписам чинного законодавства свої зобов’язання належним чином не виконав, в зазначений термін оплати не здійснив, що зумовило позивача звернутися з позовом до господарського суду.


У судовому засіданні встановлено, що Комунальне підприємство “Донецькоблводоканал” є правоприємцем всіх прав та обов`язків Державного обласного комунального підприємства “Донецькоблводоканал”, відповідно до п. 1.1 Статуту підприємства. Згідно п. 3.1 Статуту до складу підприємства у вигляді структурних підрозділів входять 22 виробничих управління, у тому числі Волноваське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства “Донецькоблводоканал”. Відповідачем також надано копію передатного балансу станом на 30.09.2006р. з розшифровокою, як доказ переходу майнових прав та обовязків.


Згідно з приписами ст.25 Господарського процесуального кодексу України в разі вибуття однієї з сторін у спірному або встановленому рішенням господарського суду правовідношенні внаслідок реорганізації підприємства чи організації господарський суд здійснює заміну цієї сторони її правонаступником, вказуючи про це в рішенні або ухвалі.


За приписом ст.33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається в обґрунтування своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ст.34 Господарського процесуального кодексу України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.


Приймаючи до уваги наведене судом змінено відповідача по справі №43/384 з Державного обласного комунального підприємства “Донецькоблводоканал” м.Донецьк в особі структурного підрозділу Волноваського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Волноваха на Комунальне підприємство “Донецькоблводоканал”, м. Донецьк.


Згідно із ст.4-3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється на засадах змагальності.


Відповідач, у судовому засіданні та у відзиві від 29.01.2007р. визнав позовні вимоги частково у сумі 2 027 277,98 грн.


Згідно із ч. 5 ст. 78 Господарського процесуального кодексу України у разі визнання відповідачем позовних вимог господарський суд приймає рішення про задоволення позову.


Що стосується нарахування відповідачем штрафних санкцій, то суд враховує наступне:

Пунктом 7.3 договору передбачено нарахування пені у разі невиконання своїх зобов`язань відповідачем.

Окрім того, за приписом ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.


Надавши належну оцінку заявленим позивачем вимогам про стягнення пені у сумі 168 488,31 грн. та 3% річних у сумі 42 490,79 грн. відповідає правовідносинам сторін та чинному законодавству. Розрахунок судом перевірений, є арифметично вірним.


За таких обставин, враховуючи, що позов повністю доведений позивачем, відповідає законодавству та обставинам справи, вимоги Державного виробничого підприємства по зовнішньому та централізованому водопостачанню “Укрпромводчормет”, м. Донецьк в особі Красноармійського районного управління м.Красноармійськ, до відповідача - Комунального підприємства “Донецькоблводоканал”, м. Донецьк, про стягнення заборгованості у сумі 2 093 720,66 грн., підлягають задоволенню.


У відзиві на позовну заяву від 29.01.2007р., відповідач, посилаючись на скрутне фінансове становище підприємства, також заявив клопотання про відстрочку виконання рішення строком на 72 місяці.


Відповідно до ст.121 Господарського процесуального кодексу України при наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, і у виняткових випадках, залежно від обставин справи, за заявою сторони господарський суд, який видав виконавчий документ, може відстрочити виконання судового рішення.

Підставою для відстрочки виконання рішення можуть бути конкретні обставини, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим.


При цьому, за приписом ст.43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.


В обґрунтування свого клопотання, відповідач посилався на те, що КП “Донецькоблводоканал” –підприємство комунальної форми власності, діяльністю якого є надання послуг по забезпеченню питною водою та водовідведенням підприємств, установ та населення Донецької області (населення становить 95% у загальному об`ємі послуг). Заборгованість перед позивачем виникла по перш за все у зв`язку з низькою платоспроможністю споживачів, більшу частину якої складає населення.

Відповідач також посилався на Закон України “Про реструктуризацію заборгованості за надані послуги по утриманню будинків та споруд, передбудинкових територій та комунальні послуги, яка виникла станом на 01 грудня 2006р.” від 20.12.2006р. №498-V . У відповідності із вказаним Законом, заборгованість населення за спожиті послуги водопостачання та водовідведення, яка виникла на 01.12.2006р. реструктурується строком на 60 місяців, що позбавляє підприємство своєчасно отримати оплату за надані послуги водопостачання та водовідведення.


Як встановлено судом, обставини, якими відповідач обґрунтовує заяву про відстрочку виконання судового рішення, є такими, що дійсно ускладнюють виконання судового рішення, однак не є винятковими.


Звертаємо увагу відповідача, що за приписами п.1 ст.21 Закону України “Про виконавче провадження” встановлено термін предявлення наказу до виконання у три роки, тобто сторонам законодавчо надана можливість врегулювання зазначених відносин без звернення до суду та ДВС.


З огляду на наведене, судом прийнято рішення про часткове задоволення клопотання та надано відстрочку на виконання рішення господарського суду по справі №43/384 строком на 3 місяці.


Беручи до уваги вищевикладене, керуючись, п.1 ст.21 Закону України “Про виконавче провадження”, ст.ст. 526, 625 Цивільного кодексу України, ст. ст. 4, 4-3, 33, 34, 43, 49, п.5 ст. 78, 82-85, 121 ГПК України, суд, -


ВИРІШИВ:


Позовні вимоги Державного виробничого підприємства по зовнішньому та централізованому водопостачанню “Укрпромводчормет”, м. Донецьк в особі Красноармійського районного управління м.Красноармійськ, до відповідача - Комунального підприємства “Донецькоблводоканал”, м. Донецьк, про стягнення заборгованості у сумі 2 093 720,66 грн., задовольнити.


Стягнути з Комунального підприємства “Донецькоблводоканал” (83000, м.Донецьк, вул.. Університетська, 13; код ІНН 03361425) на користь Державного виробничого підприємства по зовнішньому та централізованому водопостачанню “Укрпромводчормет”, м. Донецьк в особі Красноармійського районного управління (83000, м. Донецьк, вул.. Артема, 85; код ОКПО 00191678) заборгованості у розмірі 2 093 720,66 грн., витрати по сплаті державного мита в сумі 209 37,2 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118,00 грн.


Видати наказ після набрання рішенням законної сили.


Відстрочити виконання рішення на 3 місяці.


Видати позивачу довідку на повернення надмірно сплаченого державного мита у розмірі 0,8 грн.


У судовому засіданні 29 січня 2007р. оголошено повний текст рішення.          


Суддя Зубченко І.В.                               


Вик. ПС Бойчук А.В.

Надруковано 4 прим.:

2-позивачу,

1-відповідачу,

1- у справу