Рішення №401490

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


05.02.07 р.                     Справа № 22/423а


Суддя господарського суду Донецької області Волошинова Л. В.

при секретарі судового засідання Калмиковій Л. Г.


розглянув у відкритому судовому засіданні господарського суду справу


за позовом: Новоазовського районного спортивно – технічного клубу товариства сприяння обороні України


до: Державної податкової інспекції у Новоазовському районі

          

про скасування податкових повідомлень – рішень від 05.07.2006 р. № 0000212340/0 та від 28.08.2006 р. № 0000212340/1


за участю

прокурора:


представників сторін:

від позивача: Кінько В. М.- за довір.

від відповідача: Злобов Д. С. – за довір.

третя особа


СУТЬ СПРАВИ:


Позивач, Новоазовський районний спортивно – технічний клуб товариства сприяння обороні України, звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до Державної податкової інспекції у Новоазовському районі про скасування податкових повідомлень – рішень від 05.07.2006 р. № 0000212340/0 та від 28.08.2006 р. № 0000212340/1 (судом врахована заява про зміну предмету позову від 05.02.2007 р.).

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на те, що він є навчально – технічним закладом, який надає послуги з професійно – технічного навчання. За приписами п. п. 5.1.3 п. 5.1 ст. 5 Закону України “Про податок на додану вартість” операції з надання вказаних вище послуг звільнені від оподаткування.

Крім того, позивач наполягає на стягненні з Державної податкової інспекції у Новоазовському районі витрат на правову допомогу в сумі 3 000 грн.

Відповідач, Державна податкова інспекції у Новоазовському районі, проти позову заперечує і наполягає на тому, що Новоазовський районний спортивно – технічний клуб товариства сприяння обороні України не є закладом, оскільки кодами організаційно – правової форми закладу за Класифікацією організаційно – правових форм господарювання ДК002 2004, затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.05.2004 р. № 97, є “400, 410, 420”. У зв’язку з тим, що позивач з 01.09.2003 р. до 30.11.2005 р. мав код 135, а з 30.11.2005 р. до 03.07.2006 р. - код 995 “Інші організаційно – правові форми” у нього відсутнє право оподатковувати операції з надання послуг з професійно – технічного навчання за правилами п. п. 5.1.3 п. 5.1 ст. 5 Закону України “Про податок на додану вартість”.


Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд ВСТАНОВИВ:


Новоазовський районний спортивно – технічний клуб товариства сприяння обороні України був зареєстрований розпорядженням Новоазовської державної адміністрації від 20.11.2001 р. № 505.

05.07.2006 р. Державною податковою інспекцією у Новоазовському районі було прийняте податкове повідомлення – рішення № 0000212340/0 (арк. справи 101), яким Новоазовському районному спортивно – технічному клубу товариства сприяння обороні України було визначене податкове зобов’язання з податку на додану вартість в сумі 14 979 грн. та застосовані передбачені п. п. 17.1.3 п. 17.1 ст. 17 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” штрафні (фінансові) санкції в сумі 7 489 грн.

Підставою для прийняття зазначеного податкового повідомлення – рішення став акт планової перевірки Новоазовського районного спортивно – технічного клубу товариства сприяння обороні України з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2002 р. по 31.12.2005 р. від 23.06.2006 р. № 241/23-02719741 (арк. справи 47 - 67), яким зафіксований факт порушення підприємством вимог п. п. 3.1.1 п. 3.1 ст. 3, п. 4.1 ст. 4 та п. п. 5.1.3 п. 5.1 ст. 5 Закону України “Про податок на додану вартість”, що призвело до заниження податкового зобов’язання з податку на додану вартість за період з липня по грудень 2005 р. на 14 979 грн.

Зазначене порушення, на думку податкового органу полягає в тому, що Новоазовський районний спортивно – технічний клуб товариства сприяння обороні України не є закладом, оскільки кодами організаційно – правової форми закладу за Класифікацією організаційно – правових форм господарювання ДК002 2004, затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.05.2004 р. № 97, є “400, 410, 420”. У зв’язку з тим, що позивач з 01.09.2003 р. до 30.11.2005 р. мав код 135, а з 30.11.2005 р. до 03.07.2006 р. - код 995 “Інші організаційно – правові форми” у нього відсутнє право оподатковувати операції з надання послуг з професійно – технічного навчання за правилами п. п. 5.1.3 п. 5.1 ст. 5 Закону України “Про податок на додану вартість”.

За результатами адміністративного оскарження Державною податковою інспекцією у Новоазовському районі було прийняте податкове повідомлення – рішення від 28.08.2006 р. № 0000212340/1 (арк. справи 68).


За результатами розгляду матеріалів справи суд вважає, що позов Новоазовського районного спортивно – технічного клубу товариства сприяння обороні України підлягає задоволенню за наступними підставами.


Відповідно до п. п. 3.1.1 п. 3.1 ст. 3 Закону України “Про податок на додану вартість” від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР (зі змінами та доповненнями) об'єктом оподаткування є операції платників податку з поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходиться на митній території України, в тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення заборгованості заставодавця, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу у користування лізингоотримувачу (орендарю).

Перелік операцій, що звільнені від оподаткування податком на додану вартість, наведений в статті 5 цього Закону.

Відповідно до п. п. 5.1.3 п. 5.1 ст. 5 Закону звільняються від оподаткування операції з поставки послуг з виховання та освіти дітей дитячими музичними та художніми школами, школами мистецтв, будинками культури; послуг з дошкільного виховання, початкової, середньої, професійно-технічної та вищої освіти закладами, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на поставку таких послуг, незалежно від їх організаційно-правового статусу та форми власності, згідно з переліком таких послуг, визначеним Кабінетом Міністрів України, а також послуг з розміщення учнів або студентів в інтернатах або гуртожитках.

Як вбачається з Переліку послуг з виховання та навчання, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2005 р. № 435, операції з надання послуг з усіх видів освітньої діяльності, які надаються професійно-технічними навчальними закладами, звільнені від обкладення податком на додану вартість.

Визначення терміну “професійно – технічний заклад” наведене в ст. 17 Закону України “Про професійно-технічну освіту” від 10.02.1998 р. № 103/98-ВР (зі змінами та доповненнями).

За приписами цієї норми професійно – технічний заклад – це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.

Відповідно до ст. 4 Закону система професійно-технічної освіти складається з професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, що проводять діяльність у галузі професійно-технічної освіти, навчально-методичних, науково-методичних, наукових, навчально-виробничих, навчально-комерційних, видавничо-поліграфічних, культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих, обчислювальних та інших підприємств, установ, організацій та органів управління ними, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників.

Як вбачається з п. 1.1 Статуту підприємства (перша редакція) Новоазовський районний спортивно – технічний клуб товариства сприяння обороні України є професійно – технічним навчально – спортивним закладом, базою оборонно – масової, спортивної і навчальної роботи, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно – технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією, спортивною майстерністю відповідно до їх інтересів, здібностей і стану здоров”я.           

Згідно з п. 1.8 Статуту головними завданнями клубу є проведення спортивно – масових заходів; підготовка тренерів і суддів з технічних і прикладних видів спорту; первинна підготовка кваліфікованих робітників з рівнем професійних знань і навичок в обсязі державних вимог, перепідготовка та підвищення їх кваліфікації; здійснення на договірних засадах з підприємствами, установами, державною службою зайнятості та іншими юридичними і фізичними особами професійного навчання громадян, які не зайняті у виробництві чи сфері послуг.

Частиною четвертою ст. 19 Закону встановлено, що професійно-технічні навчальні заклади незалежно від форм власності та підпорядкування розпочинають діяльність, пов'язану з підготовкою кваліфікованих робітників та наданням інших освітніх послуг, після отримання ліцензії.

Факт наявності у позивача ліцензії підтверджується матеріалами справи (арк. справи 46).

Враховуючи той факт, що п. п. 5.1.3 п. 5.1 ст. 5 Закону України “Про податок на додану вартість” можливість звільнення операцій з поставки послуг з професійно-технічної та вищої освіти пов”язує лише з фактом наявності у навчального закладу спеціального дозволу (ліцензії) суд вважає, що позов Новоазовського районного спортивно – технічного клубу товариства сприяння обороні України підлягає задоволенню.

Судові витрати по сплаті судового збору мають бути компенсовані позивачеві за рахунок Державного бюджету України.

Питання про компенсацію витрат на правову допомогу має вирішуватися судом з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 р. № 590, тому після надання позивачем необхідних для визначення граничного розміру витрат, пов’язаних з правовою допомогою, документів це питання буде розглянуте в порядку ст. 168 КАС України.


На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 17-20, 69-72, 86, 158 – 163, 167 КАС України, суд


ПОСТАНОВИВ:


Позов Новоазовського районного спортивно – технічного клубу товариства сприяння обороні України до Державної податкової інспекції у Новоазовському районі про скасування податкових повідомлень – рішень від 05.07.2006 р. № 0000212340/0 та від 28.08.2006 р. № 0000212340/1 задовольнити.

Скасувати податкові повідомлення – рішення від 05.07.2006 р. № 0000212340/0 та від 28.08.2006 р. № 0000212340/1.

Стягнути з Державного бюджету України на користь Новоазовського районного спортивно – технічного клубу товариства сприяння обороні України судові витрати по сплаті судового збору в сумі 3,40 грн.

Заява про апеляційне оскарження постанови суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі відповідно до статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України - з дня складення в повному обсязі. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Постанова суду першої інстанції, якщо інше не встановлено Кодексом адміністративного судочинства України, набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого цим Кодексом, якщо таку заяву не було подано.

Постанова підписана 08.02.2007 р.


          

Суддя Волошинова Л.В.