Рішення №401494

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України


30.01.07 р.                     Справа № 32/410                               

Господарський суд Донецької області у складі судді О.М. Сковородіної при секретарі судового засідання: Бахмет А.В.


за участю представників сторін:

від позивача: Лінченко С.Ю. довіреність від 18.05.06р.

від відповідача: не з’явився


розглянув у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Закритого акціонерного товариства акціонерного банку “Промислово-інвестиційний банк” в особі філії “Відділення Промінвестбанку в м. Костянтинівка” м. Констянтинівка

до відповідача: Приватного підприємства “Баязет” м. Костянтинівка

про стягнення заборгованості за кредитними договорами в сумі 284233, 81 грн. та дострокове розірвання договорів


Позивач, Закрите акціонерне товариство акціонерний банк “Промислово-інвестиційний банк” в особі філії “Відділення Промінвестбанку в м. Костянтинівка” м. Констянтинівка, звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до Приватного підприємства “Баязет” м. Костянтинівка про стягнення заборгованості за кредитними договорами в сумі 284233, 81 грн. та дострокове розірвання договорів.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилався на довідку №08/7-07-1650 від 12.12.06р.; довідку №08/7-07-1651 від 12.12.06р.; копії платіжних доручень №16, 17; кредитний договір про відкриття кредитної лінії №02/1-277 від 02.11.06р.; кредитний договір про відкриття кредитної лінії №02/1-224 від 07.09.06р. (далі по тексту - договори); обороти та залишки за рахунками відповідача.

Відповідач в судові засідання не з’явився, про час і місце слухання був належним чином повідомлений, що підтверджує штамп канцелярії суду на ухвалах, позов не оспорив, відзив на позовну заяву не надав, не пояснив причини нез’явлення та не надав витребувані судом документи, необхідні для вирішення спору. Зважаючи на достатність представлених позивачем документів, неповідомлення відповідачем поважних причин нез’явлення у судове засідання, справа розглядається по наявним в ній матеріалам відповідно до ст. 75 ГПК України.


Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника позивача, суд встановив, що між позивачем та відповідачем був укладений кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 02/1-224 від 07.09.06р., згідно з якими позивач надавав відповідачу кредит у вигляді кредитної лінії з лімітом кредитування в сумі 180 000, 00 грн. під 17% річних за користування кредитними коштами строком до 06.09.07р.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем було надано відповідачу кредитні кошти в сумі 180 000,00грн. на придбання нерухомості, про що свідчить платіжне доручення № 16 від 07.09.06р.

Відповідно п. 3.2, 3.3 кредитного договору за управління кредитом відповідач сплачує позивачу комісійну винагороду, виходячи із встановленої позивачем відсоткової ставки в розмірі 0,5% річних від ліміту кредитування.

Проте, свої зобов’язання, як про це заявлено позивачем, відповідач, всупереч ст. ст. 525, 526 ЦК України, ст.ст. 193, 198 ГК України, належним чином не виконував. Внаслідок цього, утворилась заборгованість по сплаті комісійної винагороди в розмірі 101,09 грн., факт чого позивач підтверджує наданими документами.

Також, відповідач свої зобов’язання щодо здійснення оплати за користування кредитом не виконав, внаслідок чого утворилась заборгованість у вигляді несплачених відсотків в сумі 3437, 26 грн.


02.11.06р. між позивачем та відповідачем був укладений кредитний договір про відкриття кредитної лінії №02/1-277, згідно з якими позивач надавав відповідачу кредит у вигляді кредитної лінії з лімітом кредитування в сумі 100 000, 00 грн. під 17% річних за користування кредитними коштами строком до 01.11.07р.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем було надано відповідачу кредитні кошти в сумі 100 000,00грн. на придбання товарів, сплату послуг, покриття інших господарських потреб, про що свідчить платіжне доручення № 17 від 03.11.06р.

Відповідно п. 3.2, 3.3 кредитного договору за управління кредитом відповідач сплачує позивачу комісійну винагороду, виходячи із встановленої позивачем відсоткової ставки в розмірі 0,5% річних від ліміту кредитування.

Проте, свої зобов’язання, як про це заявлено позивачем, відповідач, всупереч ст. ст. 525, 526 ЦК України, ст.ст. 193, 198 ГК України, також, належним чином не виконував. Внаслідок цього, утворилась заборгованість по сплаті комісійної винагороди в розмірі 54, 80 грн., факт чого позивач підтверджує наданими документами.

Також, відповідач свої зобов’язання щодо здійснення оплати за користування кредитом не виконав, внаслідок чого утворилась заборгованість у вигляді несплачених відсотків в сумі 1 840, 66 грн.


Оцінюючи вимоги позивача щодо дострокового розірвання договорів, суд виходить з наступного.

Пунктом 4.3.3 договорів зазначено, що банк має право, виходячи із умов п.п. 3.11.,4.3.4., відмовляти відповідачу у подальшому здійсненні кредитування (в обсягах, отриманих відповідачем згідно умов договорів та попередньо погашених відповідно до абз.2 п.3.1. договорів, а, так само, в обсягах, які не отримані відповідачем в межах загального розміру кредитних ліній) за настання будь – якої обставини, що погіршує стан кредитування, та порушити питання про розірвання договорів.

01.02.06р. на адресу відповідача банком було направлено повідомлення №08/7-07-1604, в якому було зазначено, що відповідач має прострочені зобов’язання, та попереджено, що у випадку несплати суми боргу позивач буде змушений звернутися до суду та вимагати розірвання кредитних договорів та стягнення всіх сум.

Статтею 610 ЦК України визначені правові наслідки порушення зобов’язання, одним з яких є розірвання договору.

Як встановлено судом вище з боку відповідача мало місце порушення виконання зобов’язань, як слід, вимога щодо дострокового розірвання договорів обґрунтована та підлягає задоволенню.

Пунктом 4.3.4 кредитних договорів встановлено, що позивач має право вимагати від відповідача (незалежно від настання строку погашення кредиту) сплати в повному обсязі заборгованості за кредитом та/або відсотків за користування ним, та/або відсотків за неправомірне користування кредитом, та/або суму неустойки, передбачених цим договором, у випадках, зокрема, коли: відповідач не виконав в строк свої обов’язки по поверненню кредиту та або сплаті відсотків за користування ним.

Пункт 2.2 договорів передбачає, що у разі несвоєчасної сплати відсотків за користування кредитом відповідно до п. 3.4 цього договору, датою остаточного повернення всіх коштів за кредитом є шістдесятий календарний день від дня нарахування відсотків, що не сплачені у встановлений цим договором строк, але не пізніше дати кінцевого терміну повернення кредиту.


З урахуванням обставин справи та наданих позивачем доказів, вимог ст. ст. 589, 590 ЦК України вимоги позивача щодо стягнення з відповідача 183 538, 35 грн. заборгованості за кредитним договором №02/1-224 від 07.09.06р., 100 695, 46 грн. заборгованості за кредитним договором 302/1-277 від 02.11.06р. та розірвання вищевказаних кредитних договорів є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.


Судові витрати підлягають віднесенню на відповідача в порядку, що передбачений ст. 49 Господарського процесуального кодексу України.


На підставі ст.ст. 193, 198 ГК України, ст. ст. 525, 526, 530, 589, 590, 610 ЦК України, Закону України “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень”, керуючись ст. ст. 22,43, 49, 82-85 ГПК України, господарський суд, -          


ВИРІШИВ:


Задовольнити позовні вимоги Закритого акціонерного товариства акціонерного банку “Промислово-інвестиційний банк” в особі філії “Відділення Промінвестбанку в м. Костянтинівка” м. Констянтинівка до Приватного підприємства “Баязет” м. Костянтинівка про стягнення заборгованості за кредитними договорами в сумі 284233, 81 грн. та дострокове розірвання договорів.


Розірвати кредитні договори про відкриття кредитної лінії № 02/1-224 від 07.09.06р. та № 02/1-277 від 02.11.06р., укладені між Закритим акціонерним товариством акціонерним банком “Промислово-інвестиційний банк” в особі філії “Відділення Промінвестбанку в м. Костянтинівка” м. Констянтинівка та Приватним підприємством “Баязет” м. Костянтинівка


Стягнути з Приватного підприємства “Баязет” (85113, Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Громова, 34/22, ЄДРПОУ 30816475; рахунок №26007301550427 у філії “Відділення Промінвестбанку в м. Костянтинівка, код банку 334550) на користь Закритого акціонерного товариства акціонерного банку “Промислово-інвестиційний банк” в особі філії “Відділення Промінвестбанку в м. Костянтинівка” м. Констянтинівка (85114, Донецька область, м. Констянтинівка, вул. Ленінградська, 8, ЄДРПОУ 09334553, рахунок 290939021 у філії “Відділення Промінвестбанку в м. Костянтинівка”, код банку 334550) заборгованість за кредитними договорами №02/1-224 від 07.09.06р. та № 02/1-277 від 02.11.06р. в загальній сумі 284233, 81 грн., витрати з державного мита в сумі 2 927, 34 грн. та 118, 00 грн. за інформаційно – технічне забезпечення судового процесу


Рішення може бути оскаржено в Донецький апеляційний господарський суд згідно розділу XII ГПК України.


Рішення набирає законної сили 12.02.2007р.


Видати накази після набрання рішенням законної сили.


          


Суддя Сковородіна О.М.