Рішення №401496

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України


01.02.07 р.                     Справа № 34/465                               

Господарський суд Донецької області у складі судді Кододової О.В., при секретарі судового засідання Тараненко Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом - Слов’янської об’єднаної державної податкової інспекції Донецької області

до відповідача – Товариства з обмеженою відповідальністю “Виробничо-комерційна фірма “Мотор-Сервис” м. Слов’янськ

про стягнення 4555,37 грн.


Представники:

СУТЬ СПОРУ:

          Заявлено позов Слов’янською об’єднаною державною податковою інспекцією Донецької області до Товариства з обмеженою відповідальністю “Виробничо-комерційна фірма “Мотор-Сервис” м. Слов’янськ про стягнення податкового боргу у розмірі 4555,37 грн.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на те, що станом на 18.09.2006 р. відповідач має заборгованість перед бюджетом на загальну суму 4555,37грн.

          Правовою підставою стягнення податкових зобов’язань позивач вважає пп.3.1.1 п.3.1 ст.3 Закону України №2181-ІІІ від 21.12.2000р. “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.

Відповідач у судове засідання не з’явився, причини неявки суду не повідомив, відзив на позов не надав.

          У зв’язку із нез’явленням в засідання відповідача, розгляд справи відкладався, про що він був належним чином повідомлений шляхом направлення відповідної ухвали за його адресою.

Як вбачається з поштового повідомлення № 5200772 ухвала про порушення справи від 13 грудня 2006року була отримана уповноваженим представником відповідача 21 грудня 2006року.

          Розглянувши матеріали справи та додатково надані документи суд встановив:

Відповідач є юридичною особою, зареєстровано розпорядженням голови міської Ради народних депутатів, код ЄДРПОУ 24461253.

Заборгованість відповідача перед бюджетом виникла в результаті самостійно узгоджених та несплачених податкових зобов’язань визначених у податкових деклараціях та розрахунках, та також за актами перевірки податковим органом, всього сума податкового боргу складає 4555,37грн., в тому числі: податок на додану вартість у сумі 4227,42грн. з них основний платіж 3114,00грн., штрафні (фінансові) санкції 1112,30грн., та пеня у сумі 1,12грн., податок на прибуток в сумі 319,11грн., з них основний платіж 104,00грн., штрафні (фінансові) санкції 191,70грн., та пеня у сумі 23,41грн., комунальний податок у сумі 8,84грн., з них основний платіж у сумі 8,84грн.

          Суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню з огляду на наступне:

          Відповідно до ст.9 Закону України “Про систему оподаткування” від 25 червня 1991 року N 1251-XII платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані сплачувати належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законами терміни.

Пунктом 5.3.1. статті 5 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ (надалі – Закон “Про порядок погашення...”) передбачено, що платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого підпунктом 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 цього Закону для подання податкової декларації.

          У підпункті 7.7.2. п.7.7. ст.7 Закону України “Про податок на додану вартість” зазначено, що у строки, передбачені законом для відповідного податкового періоду, платник податку подає органу державної податкової служби за місцем свого знаходження податкову декларацію незалежно від того, чи виникло у цьому періоді податкове зобов'язання чи ні.

          Підпункт 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 Закону “Про порядок погашення...” передбачає, що податкові декларації подаються за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі при сплаті квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя). У разі, якщо звітним (базовим) податковим періодом є рік – податкові декларації подаються протягом 60 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Якщо податкова декларація за квартал, півріччя, три квартали або рік розраховується наростаючим підсумком на підставі показників базових податкових періодів, з яких складаються такі квартал, півріччя, три квартали або рік (без урахування авансових внесків) згідно з відповідним законом з питань оподаткування, така декларація подається у строки, визначені цим пунктом для такого базового податкового періоду.

          Визначена у розрахунку сума податку вважається узгодженою сумою (п. 5.1 ст. 5 Закону України N 2181-III) і сплачується юридичними особами у строки передбачені законодавством, на спеціальні рахунки відповідного бюджету.

          Згідно до п.п.5.2.1. п.5.2. ст.5 Закону України №2181 від 21.12.2000року податкове зобов'язання платника податків, нараховане контролюючим органом відповідно до пунктів 4.2 та 4.3 статті 4 цього Закону, вважається узгодженим у день отримання платником податків податкового повідомлення.

Як вбачається із матеріалів справи, за вимогами статті 6 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та держаними цільовими фондами» відповідачу були направлені перша податкова вимога № 1/394 від 31.03.2005р та друга податкова вимога № 2/525 від 10.05.2005р.

          Згідно до п.6 та п.8 ст.10 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” від 4 грудня 1990 року N 509-XII органи державної податкової служби забезпечують застосування та своєчасне стягнення сум фінансових санкцій, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами України за порушення податкового законодавства та стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені та штрафних санкцій у порядку, передбаченому законом.

Відповідно до п.п. 3.1.1. п.3.1.ст.3 Закону України від 21.12.2000року №2181 “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” ( надалі Закон №2181) активи платника податків можуть бути примусово стягнені в рахунок погашення його податкового боргу виключно за рішенням суду.

Пункт 1.3 статті 1 Закону №2181 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 20.02.2003 р. N 550 передбачає, що податковий борг (недоїмка) це податкове зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгоджене платником податків або узгоджене в адміністративному чи судовому порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання.

Пунктом 1.2 статті 1 Закону №2181 передбачено, що податкове зобов'язання це зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені цим Законом або іншими законами України.

Відповідно до положення ст.41 Конституції України та ст.55 Закону України “Про власність” майно може бути безоплатно вилучено (конфісковано) у власника за рішенням (вироком) суду, арбітражного суду.

Оскільки відповідач добровільно в установленому порядку та строки не сплатив податковий борг, а прийняті заходи позивачем, направлені на погашення боргу, не дали позитивних наслідків і податковий борг у сумі 4555,37 грн. залишився відповідачем не сплаченим, то господарський суд вважає, що вимоги позивача обґрунтовані та підлягають задоволенню.

Судові витрати покласти на відповідача.

          Керуючись Конституцією України, Законом України “Про систему оподаткування” від 25 червня 1991 року N 1251-XII, Законом України від 21.12.2000 року №2181 “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, Законом “Про власність”, ст. ст. 33, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -


ВИРІШИВ:


Позов Слов’янської об’єднаної державної податкової інспекції Донецької області до Товариства з обмеженою відповідальністю “Виробничо-комерційна фірма “Мотор-Сервис” м. Слов’янськ про стягнення податкового боргу у розмірі 4555,37 грн. задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Виробничо-комерційна фірма “Мотор-Сервис” (84108, Донецька область, м. Слов’янськ , вул. Яблочкіна, 18 І.Н.24461253, р/р26000187173001, №26055187173001, №26066187173001 у Краматорській філії ЗАТ КБ “Приватбанк”, МФО 335548, №26003335601,№26069335601 у Слов’янській філії АБ “Енергобанк” , МФО335690 ) на користь Державного бюджету (р/р 33219800600075, код бюджетної класифікації 14010100, отримувач : УДК у м. Слов’янську код 34688805, банк ГУДКУ у Донецькій області, МФО 834016) заборгованість з податку на додану вартість у сумі 4227 грн. 42коп.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Виробничо-комерційна фірма “Мотор-Сервис” (84108, Донецька область, м. Слов’янськ , вул. Яблочкіна, 18 І.Н.24461253, р/р26000187173001, №26055187173001, №26066187173001 у Краматорській філії ЗАТ КБ “Приватбанк”, МФО 335548, №26003335601,№26069335601 у Слов’янській філії АБ “Енергобанк” , МФО335690 ) на користь Державного бюджету (р/р 31119009600075, код бюджетної класифікації 11021000, отримувач : УДК у м. Слов’янську код 34688805, банк ГУДКУ у Донецькій області, МФО 834016) заборгованість з податку на прибуток у сумі 319 грн. 11коп.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Виробничо-комерційна фірма “Мотор-Сервис” (84108, Донецька область, м. Слов’янськ , вул. Яблочкіна, 18, І.Н.24461253, р/р26000187173001, №26055187173001, №26066187173001 у Краматорській філії ЗАТ КБ “Приватбанк”, МФО 335548, №26003335601,№26069335601 у Слов’янській філії АБ “Енергобанк” , МФО335690 ) на користь Державного бюджету (р/р 33213828600075, код бюджетної класифікації 16010200, отримувач : УДК у м. Слов’янську код 34688805, банк ГУДКУ у Донецькій області, МФО 834016) заборгованість з комунального у сумі 08 грн. 84коп.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Виробничо-комерційна фірма “Мотор-Сервис” (84108, Донецька область, м. Слов’янськ , вул. Яблочкіна, 18, І.Н.24461253, р/р26000187173001, №26055187173001, №26066187173001 у Краматорській філії ЗАТ КБ “Приватбанк”, МФО 335548, №26003335601,№26069335601 у Слов’янській філії АБ “Енергобанк” , МФО 335690) на користь Державного бюджету України держмито у сумі 102,00 грн.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Виробничо-комерційна фірма “Мотор-Сервис” (84108, Донецька область, м. Слов’янськ , вул. Яблочкіна, 18, І.Н.24461253, р/р26000187173001, №26055187173001, №26066187173001 у Краматорській філії ЗАТ КБ “Приватбанк”, МФО 335548, №26003335601,№26069335601 у Слов’янській філії АБ “Енергобанк” , МФО 335690) на користь ДП “Судовий інформаційний центр” (03680,м. Київ вул.Труненко,2, рахунок 26002014180001 у ВАТ “Банк Універсальний” м. Львів, МФО 325707, ЄДРПОУ 30045370) витрати по сплаті послуг інформаційно-технічного забезпечення у сумі 118 грн.00 коп.

Видати та надіслати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення може бути оскаржене протягом 10 днів.


          


Суддя Кододова О.В.