Рішення №401520

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України


30.01.07 р.                     Справа № 20/427                               

Суддя господарського суду Донецької області Донець О.Є.

розглянув у відкритому судовому засіданні господарського суду справу


за позовом Краснолиманського транспортного прокурора Донецької області, в інтересах держави, в особі Дочірньої компанії „Укртрансгаз” Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України”, в особі філії „Управління магістральних газопроводів „Донбастрансгаз”, м.Донецьк

          

до відповідача Дружківського проектно-будівельного акціонерного товариства закритого типу „ВІД”, м.Дружківка


про стягнення 546,71 грн.


За участю представників сторін:

від позивача Новак Л.П. – за довіреністю

від відповідача Романова Н.А. – за довіреністю

від прокуратури Лисенко С.І. – прокурор відділу


СУТЬ СПОРУ:


До господарського суду Донецької області звернувся Краснолиманський транспортний прокурор Донецької області, в інтересах держави, в особі Дочірньої компанії „Укртрансгаз” Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України”, в особі філії „Управління магістральних газопроводів „Донбастрансгаз”, м.Донецьк, до Дружківського проектно-будівельного акціонерного товариства закритого типу „ВІД”, м.Дружківка, про стягнення 546,71 грн. заборгованості за договором № 10-Др на транспортування природного газу магістральними трубопроводами від 30.12.2003р.


В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на договір № 10-Др на транспортування природного газу магістральними трубопроводами від 30.12.2003р. із додатковою угодою; акти звірки; акти надання послуг з транспортування газу.


Відповідач у судовому засіданні позовні вимоги визнав у повному обсязі, про що надав суду відзив на позовну заяву № 01 від 17.01.2007р.


Дослідивши матеріали справи, та вислухавши пояснення прокурора та представників сторін, суд ВСТАНОВИВ:


30.12.2003р. між Дочірньою компанією „Укртрансгаз” Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України”, в особі філії „Управління магістральних газопроводів „Донбастрансгаз”, м.Донецьк (Виконавець), та Дружківським проектно-будівельним акціонерним товариством закритого типу „ВІД”, м.Дружківка (Споживач), був укладений договір № 10-Др на транспортування природного газу магістральними трубопроводами (далі – договір).


Пунктом 1.1 договору передбачено, що предметом договору є надання оплачуваних послуг з транспортування природного газу Споживача магістральними трубопроводами від пунктів прийому-передачі газу в систему магістральних трубопроводів до ГРС.


Пунктами 2.1, 2.2 договору передбачено, що Виконавець здійснює транспортування газу Споживача в загальному потоці в обсягах, зазначених в пункті 1.1 договору, від пунктів прийому-передачі газу в систему магістральних газопроводів а саме: імпортованого газу – на кордоні України; газу, видобутого на території України – в районах його видобутку, до ГРС. Виконавець передає газ Споживачу в загальному потоці на ГРС в місці в момент передачі газу в розподільчу газову мережу підприємства з газопостачання та газифікації (Міськгазу).


Пунктами 6.1, 6.2 договору передбачено, що оплата вартості послуг здійснюється згідно тарифу, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Споживач оплачує Виконавцю вартість транспортування природного газу до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим.


          Позивач належним чином виконав свої зобов’язання за договором, надав послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами від пунктів прийому-передачі газу в систему магістральних трубопроводів до ГРС, що підтверджується актами надання послуг з транспортування газу.


Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.


          Згідно із ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.


          Статтею 530 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.


В ході перевірки Краснолиманською транспортною прокуратурою дотримання вимог законодавства України про енергозбереження в Краматорському лінійному виробничому управлінні магістральних газопроводів, яке є структурним підрозділом Управління магістральних газопроводів „Донбастрансгаз” Дочірньої компанії „Укртрансгаз” Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України”, встановлено, що відповідачем порушено п. 6.2 договору в частині внесення плати за отримані послуги, та станом на 15.12.2006р., відповідно до розширених актів звірення оплати, заборгованість перед позивачем становить 546,71 грн. і до цього часу не оплачена у добровільному порядку.


          Посилаючись на неналежне виконання відповідачем зобов’язань за договором, прокурор звернувся до суду із позовом про стягнення з відповідача 546,71 грн. заборгованості за транспортування природного газу.


Згідно із ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог та заперечень.

          

Згідно із ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Позовні вимоги підтверджуються наявними у справі копіями договору № 10-Др на транспортування природного газу магістральними трубопроводами від 30.12.2003р. із додатковою угодою, актів звірки, актів надання послуг з транспортування газу.


З огляду на вищевикладене, позовні вимоги щодо стягнення з відповідача 546,71 грн. заборгованості з транспортування природного газу є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.


Відповідач у судовому засіданні позовні вимоги визнав у повному обсязі, але доказів погашення зазначеної заборгованості суду не надав.

          

Судові витрати покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 22, 33, 43, 44, 49, 82 – 85 Господарського процесуального кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, ст.ст. 509, 526, 530 Цивільного кодексу України, ст. ст. 20, 36-1 Закону України „Про прокуратуру”, суд


В И Р І Ш И В :


Позовні вимоги Краснолиманського транспортного прокурора Донецької області, в інтересах держави, в особі Дочірньої компанії „Укртрансгаз” Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України”, в особі філії „Управління магістральних газопроводів „Донбастрансгаз”, м.Донецьк, до Дружківського проектно-будівельного акціонерного товариства закритого типу „ВІД”, м.Дружківка, - задовольнити повністю.


          Стягнути з Дружківського проектно-будівельного акціонерного товариства закритого типу „ВІД” (84200, м.Дружківка, Донецька область, вул. Московська, 179, поточний рахунок 26008301470027 в ПІБ м.Дружківка, МФО 334334, код ЄДРПОУ 01241305) на користь Дочірньої компанії „Укртрансгаз” Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України”, в особі філії „Управління магістральних газопроводів „Донбастрансгаз” (83052, м.Донецьк, пр. Ілліча, 100-а, поточний рахунок 26002117245801 в Лівобережному відділенні ДОФ АКБ „Укрсоцбанк”, МФО 334011, код ЄДРПОУ 001583169) 546,71 грн. заборгованості за транспортування природного газу.


          Стягнути з Дружківського проектно-будівельного акціонерного товариства закритого типу „ВІД” (84200, м.Дружківка, Донецька область, вул. Московська, 179, поточний рахунок 26008301470027 в ПІБ м.Дружківка, МФО 334334, код ЄДРПОУ 01241305) у доход державного бюджету 102,00 грн. – витрат по сплаті державного мита.


          Стягнути з Дружківського проектно-будівельного акціонерного товариства закритого типу „ВІД” (84200, м.Дружківка, Донецька область, вул. Московська, 179, поточний рахунок 26008301470027 в ПІБ м.Дружківка, МФО 334334, код ЄДРПОУ 01241305) на користь ДП „Судовий інформаційний центр” (03057, м.Київ, пр. Перемоги, 44, р/р 26002014180001 ВАТ „Банк Універсальний”, м.Львів, МФО 325707, іден. код 30045370) 118,00 грн. – витрат на інформаційно – технічне забезпечення судового процесу.


Видати наказ у встановленому порядку.


Вступну та резолютивну частини рішення оголошено 30.01.2007р.

Повний текст рішення підписано 02.02.07р.


Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.


Рішення може бути оскаржене через господарський суд Донецької області в апеляційному порядку протягом десяти днів або в касаційному порядку через місцевий чи апеляційний господарський суд протягом одного місяця з дня набрання рішенням законної сили.


          


Суддя Донець О.Є.                               


Надруковано 5 прим.

          1. позивачу

          2. відповідачу

          3-4. прокур.

          5. у справу

          Вик. Марченко Ю.О.