Рішення №401522

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

          

31.01.07 р.                               Справа № 38/456пн          


Суддя господарського суду Донецької області Радіонова О.О., розглянувши позовну заяву Контрольно- ревізійного управління в Донецькій області м. Донецьк

до Дебальцевської лінійної санітарно-епідеміологічної станції на Донецькій залізниці м. Дебальцеве Донецької області

про зобов’язання повернути на користь держави у дохід бюджету недоотримані надходження від надання платних послуг внаслідок виконання робіт по занижених цінах на загальну суму 98,11тис.грн.

ВСТАНОВИВ:


          Контрольно–ревізійне управління у Донецькій області м. Донецьк звернулося до господарського суду Донецької області з позовною заявою від 22.12.2006р. № 02-74/5032 до Дебальцевської лінійної санітарно-епідеміологічної станції на Донецькій залізниці м. Дебальцеве Донецької області про зобов’язання повернути на користь держави у дохід бюджету недоотримані надходження від надання платних послуг внаслідок виконання робіт по занижених цінах на загальну суму 98,11тис.грн.

          Ухвалою суду від 25 грудня 2006р. було відкрите провадження у адміністративній справі № 38/456пн. та попереднє судове засідання призначено на 15.01.2007р.

          Попереднє судове засідання було відкладено на 31.01.2007р. у зв”язку з необхідністю надання витребуваних судом документів.

          Як вбачається з матеріалів справи, позивач просить суд зобов’язати відповідача виконати вимоги, викладені в листі контрольно-ревізійного управління в Донецькій області від 19.12.2005р. № 042-17/3432 “Про усунення порушень, а саме: повернути на користь держави у дохід бюджету недоотримані надходження від надання платних послуг внаслідок виконання робіт по занижених цінах на загальну суму 98,11тис.грн.

У попередньому судовому засіданні представник позивача підтвердив, що вказана вимога адресована головному державному санітарному лікарю лінійної СЕС на Донецькій залізниці Кошелеву В.В.

          Відповідно до ст.10 Закону України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” головному контрольно-ревізійному управлінню надається право пред”являти керівникам та іншим службовим особам підконтрольних установ, що ревізуються вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження і використання державної власності та фінансів ( п.п.7) та звертатися до суду в інтересах держави якщо підконтрольною установою не забезпечено виконання вимог щодо усунення виявлених ревізією порушень законодавства з питань збереження і використання активів ( п.п.10).

          При проведенні попереднього судового засідання виявилося, що провадження у справі відкрито з порушенням правил предметної підсудності.

Відповідно до п.6 розділу У11 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України до початку діяльності окружного адміністративного суду адміністративні справи, підвідомчі господарським судам відповідно до Господарського процесуального кодексу України 1991р. (1798-12), вирішуються відповідним господарським судом за правилами Кодексу адміністративного судочинства України. При цьому підсудність таких справ визначається Господарським процесуальним кодексом України.

          Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України “Про судоустрій України” господарські суди розглядають справи, що виникають з господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності.
          Відповідно до статті 12 Господарського процесуального кодексу України 1991 року в редакції Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з корпоративних спорів” № 483-V від 15 грудня 2006 року, який набрав чинності з дня опублікування в газеті “Урядовий кур’єр” № 247 від 29 грудня 2006 року господарським судам підвідомчі: 1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, у тому числі щодо приватизації майна, та з інших підстав, крім: спорів про приватизацію державного житлового фонду; спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов; спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін; спорів, що виникають із публічно-правових відносин та віднесені до компетенції Конституційного Суду України та адміністративних судів, інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України та міжнародних договорів України віднесено до відання інших органів; 2) справи про банкрутство; 3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції,

4) справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов'язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів.

          Відповідно приписів ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України, здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України.

          Приймаючи до уваги, що даний спір не носить господарський характер та не є у переліку справ, що підвідомчі господарським судам, суд, враховуючи приписи п.2 ч. 1 ст. 22 КАС України передає адміністративну справу на розгляд іншого адміністративного суду.

На підставі викладеного, керуючись п.2 ч. 1 ст. 22, ст.ст. 160, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, пунктом 6 розділу VІІ Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України зі змінами внесеними Законом України "Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України" № 2953-ІУ від 6 жовтня 2005 року, -

УХВАЛИВ:


          Адміністративну справу за позовом Контрольно–ревізійного управління у Донецькій області м. Донецьк до Дебальцевської лінійної санітарно-епідеміологічної станції на Донецькій залізниці м. Дебальцеве Донецької області про зобов’язання повернути на користь держави у дохід бюджету недоотримані надходження від надання платних послуг внаслідок виконання робіт по занижених цінах на загальну суму 98,11тис.грн. передати до Дебальцевського міського суду м.Дебальцеве Донецької області.


Дана ухвала може бути оскажена згідно приписів частини третьої ст. 22 КАС України.

Заява про апеляційне оскарження ухвали суду першої інстанції подається протягом п”яти днів з дня проголошення ухвали.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом десяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.


Додаток: позовна заява з додатками на 100 аркушах.

                                                                                                                                  Суддя Радіонова О.О.                               

          

Надруковано 4 примірника:

1-позивачу

1- відповідачу

1-до справи

1- Дебальцевський міський суд