Рішення №401523

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


31.01.07 р.                     Справа № 38/457


Господарський суд Донецької області у складі судді Радіонової О.О.

при секретарі судового засіданні Тулаіновій І.А.

розглянувши матеріали справи за позовом: Прокурора Петровського району району м. Донецька в інтересах держави в особі Управління Пенсійного фонду України в Петровському районі м. Донецька

до відповідача: Державного підприємства „Донецька вугільна енергетична компанія” м.Донецьк

про стягнення 507 401грн.17коп.


за участю

представників сторін:

від прокуратури: Ращупкін К.В. представник за посвідченням № 2884 дійсне до 27.07.2011р.

від позивача: Баранніков С.В. зав. юр. сектором за дов. № 346/06 від 31.01.2007р.

від відповідача: не зявився

                    

          Суть справи:


          Прокурор Петровського району м.Донецька в інтересах держави в особі Управління Пенсійного фонду України в Петровському районі м.Донецька, звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до Державного підприємства „Донецька вугільна енергетична компанія” м.Донецьк про стягнення заборгованості за відшкодуванням фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах у розмірі 507 401грн.17коп.

У зв’язку з набуттям чинності з 01.11.2005р. Закону України “Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України” № 2953-1У від 06.10.2005р., яким пункти 6 та 7 розділу У11 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України були викладені в новій редакції, згідно якої до початку діяльності окружного адміністративного суду позовні заяви у господарських справах, що віднесені цим Кодексом до адміністративної юрисдикції, заяви (подання) про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами у таких справах, розглядаються господарським судом в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

25.12.2006р. судом було відкрито провадження в адміністративній справі № 38/457, оскільки у спірних правовідносинах Управління Пенсійного Фонду України виступає як суб’єкт владних повноважень у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та відповідає вимогам, передбаченим ст. 3 КАС України.

Відповідач у попередні судові засідання не з’явився, хоча був належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду справи, про що свідчить відмітка канцелярії суду та повернуті на адресу суду поштові повідомлення № 5302540 від 26.12.2006р. та № 543563 від 18.01.2007р. з відміткою “вручено особисто уповноваженій особі”.

У попередньому судовому засіданні 31.01.2007р. позивач надав суду акт звірки розрахунків між УПФУ в Петровському районі м.Донецька та ВП “Шахтоуправління “Трудівське” ДП “Донецька вугільна енергетична компанія” м.Донецька, в якому станом на 16.01.2007р. значиться сума заборгованості за несвоєчасне перерахування у розмірі 507 401грн.17коп. на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, який підписаний уповноваженими представниками сторін. Акт звірки розрахунків судом розглянутий, та залучений до матеріалів справи.

Суд закінчив підготовче провадження та призначив справу до судового розгляду в цей же день 31.01.2007р.

Прокурору та позивачу у судовому засіданні роз’яснені права та обов’язки згідно вимог ст.ст. 49, 51 КАС України та вручені пам’ятки на виконання ст. 130 КАС України.

У судовому засіданні сторони надали клопотання про відмову від фіксації судового процесу технічними засобами, яке судом прийнято до розгляду та задоволено.

Судом складений протокол судового засідання згідно вимог ст. 45 КАС України.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення прокурора та уповноважених представника позивача, господарський суд , -


ВСТАНОВИВ:


Прокуратурою Петровського району м. Донецька проведено перевірку додержання законодавства про пенсійне страхування в Управлінні Пенсійного фонду України Петровському районі м. Донецька.

В ході перевірки встановлено, що 262 громадянина, працюючи у відособленому підрозділі „Шахтоуправління Трудівське” ДП „Донецька вугільна енергетична компанія”, були зайняті на роботах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах, відповідно до п.”а” ст.13 Закону України” Про пенсійне забезпечення” і їм призначено пенсію за віком.

Загальна сума виплаченої пенсії громадянам, які працювали у відособленому підрозділі „Шахтоуправління Трудівське” ДП „Донецька вугільна енергетична компанія” за період з 01.01.2006р. по 01.10.2006р. складає 507 401грн.17коп.

Відповідач позов визнає у сумі 507 401грн.17коп., що підтверджено в акті звірки розрахунків станом на 16.01.2007р.


Згідно ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на розрахунок про фактичні витрати, акт звірки розрахунків, розрахунок суми позову, розрахунок заборгованості за період з 31.01.2006р. по 01.10.2006р. на виплату та доставку пільгових пенсій, правоустановчі документи тощо.

Суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об’єктивному дослідженні відповідно ч. 1 ст. 86 КАС України.

Відповідно до пункту 2 розділу 15 Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, який набрав чинності з 1 січня 2004 року, підприємства та організації з коштів, призначених на оплату праці, вносять до Пенсійного фонду плату, що покриває фактичні витрати на виплату і доставку пенсій особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, крім тих, що були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників за списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України, починаючи з дня набрання чинності цим Законом, у розмірі 20-ти відсотків з наступним збільшенням її щороку на десять відсотків до 100-відсоткового розміру відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку цих пенсій до набуття права на пенсію за віком відповідно до цього Закону.

При цьому зберігається порядок покриття витрат на виплату і доставку цих пенсій, що діяв до набрання чинності цим Законом.

Порядок покриття витрат на виплату і доставку цих пенсій визначений Інструкцією про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженою постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. N 21-1. (надалі - Інструкція)

Відповідно до п. 6.2. Інструкції, витрати на виплату та доставку пенсій, призначені на пільгових умовах особам, які мають стаж, що дає право на призначення цих пенсій на декількох підприємствах, покриваються цими підприємствами пропорційно стажу роботи.

Пунктами 6.4.-6.8. Інструкції передбачено визначення органами пенсійного фонду розміру сум, що підлягають сплаті конкретним підприємством пропорційно стажу роботи, складання відповідного повідомлення із зазначенням сум, що підлягають сплаті та надіслання їх підприємствам до 20-го січня поточного року та протягом 10 днів з новопризначених пенсій. Суми зазначені у повідомленні підлягають внесенню до Пенсійного фонду щомісяця до 25-го числа.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем надсилались відповідачу відповідні повідомлення (розрахунки), що містяться у матеріалах справи та з яких вбачається, що місячна сума витрат на виплату і доставку пенсій становить кожного місяця різні суми і, таким чином, за період з 01.01.2006 р. по 01.10.2006р. складає 507 401грн.17коп.
Самостійно, у відповідності до встановленого Інструкцією порядку суми фактичних витрат на виплату та доставку пенсій відповідачем не сплачувались, наведена вимога не виконана, документи щодо сплати визначених у ній сум відповідачем не надані та у матеріалах справи відсутні.

Позовні вимоги підтверджуються представленими доказами по справі та визнаються відповідачем.

З огляду на викладені положення законодавства та обставини справи, суд вважає, що визнання відповідачем позову не суперечить законодавству, не порушує прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

Відповідно до ст.60 КАС України, прокурор може звертатися до суду про захист прав, свобод та інтересів інших осіб і брати участь у цих справах.

На підставі наведеного, суд вважає, що позовні вимоги щодо стягнення заборгованості по сумам відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій у розмірі 507 401грн.17коп є доказаними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.


Судові витрати підлягають розподілу відповідно вимог ч. 4 ст. 94 КАС України.


          Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.17, 48, 69, 71, 87, 89, 94, 122-154, 160, 162, 163, пунктів 2-1, 6,7 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України господарський суд, -


П О С Т А Н О В И В:


Позовні вимоги Прокурора Петровського району м.Донецьк в інтересах держави в особі Управління Пенсійного фонду України в Петровському районі м. Донецьк до Державного підприємства „Донецька вугільна енергетична компанія” м.Донецьк про стягнення заборгованості по сумам відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій у розмірі 507 401грн.17коп. задовольнити.


Стягнути з Державного підприємства „Донецька вугільна енергетична компанія” м.Донецьк (83000, м.Донецьк, вул.Артема,63, р/р 26002301768811 в Головному управління “Промінвестбанку” , МФО 334635, код ЄДРПОУ 33161769) на користь Управління Пенсійного фонду України в Петровському районі м. Донецька (83010, м.Донецьк, пл.Петровського,5, р/р 256053012006 у відділенні ОПЕРО ДОУ Ощадбанку України, МФО 335106, ЄДРПОУ 21956056) заборгованість по сумам відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій у розмірі 507 401грн.17коп.


          Текст постанови оголошений у судовому засіданні 31.01.2007р.


          Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання через суд першої інстанції заяви про апеляційне оскарження постанови суду протягом десяти днів з дня проголошення постанови. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.


          Постанова суду набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження.


          

Суддя Радіонова О.О.           


Надруковано 5 примірників:

1 – до справи

2 – сторонам у справі

2-прокурорам