Рішення №402209


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Шевченка 16, м.Івано-Франківськ, 76000, тел. 2-57-62


ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2006 р.

Справа № АП-1/220


Господарський суд Івано-Франківської області у складі:

Судді В.В. Соботник

При секретарі судового засідання Вацовській М.М.


За позовом: Прокурора міста Івано-Франківська в інтересах держави в особі ДПІ в місті Івано-Франківську, вул. Незалежності, 20, м. Івано-Франківськ

До відповідача: ЖЕО - 6, вул.Незалежності, 161, м. Івано-Франківськ                     

                                                                                                              

За участю представники сторін:

Від позивача: Федьків В.Б. - податковий інспектор юридичного відділу (довіреність № 43355/10-039 від 29.11.05)

Від відповідача: не з"явилися

У засіданні брали участь:

          Представнику позивача роз'яснено права та обов'язки передбачені ст.ст. 49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України.

          Відповідно до п.2-1 розділу 7 “Прикінцеві та перехідні положення” Кодексу адміністративного судочинства України, технічна фіксація судового процесу не здійснюється.


Суть спору: заявлена вимога про стягнення податково боргу в сумі 219284грн.59коп. за рахунок активів відповідача.

          Позивач в судовому засіданні адміністративний позов підтримав.

          Відповідач в судове засідання не з"явився, будь-яких клопотань про неможливість з"явитися в судове засідання, заперечень щодо заявленого позову суду не представив.

          За наведених обставин справа розглядається за наявними в ній матеріалами відповідно до ст.128 КАС України.

          Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив, що ЖЕО - 6, м.Івано-Франківськ є платником податку і зборів. За даними ДПІ, податковий борг відповідача станом на 20.07.2006 року становить 219284грн.59коп., з яких: 211545грн.21коп. заборгованість зі сплати податку на додану вартість, 7739грн.38коп. грн. штрафних санкцій.

          Згідно зі ст. 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

          Органами, уповноваженими здійснювати заходи з погашення податкового боргу є виключно податкові органи, а також державні виконавці у межах їх компетенції (підпункт 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону України N 2181-III від 21.12.2000 року).

          Право податкових органів на звернення до суду з позовом про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами передбачене пунктом 11 статті 10 Закону України "Про державну податкову службу".

          Податковий борг відповідача виник внаслідок несплати:

- самостійно задекларованих та поданих до ДПІ податкових декларацій по податку на ПДВ за період з січня 2005 року по травень 2006 року на загальну суму 133773грн.00коп., нарахованих штрафних санкцій за порушення термінів сплати згідно актів перевірок № 0050/6/152 від 01.02.05 на суму 7935грн.85коп., № 0433/6/152 від 08.09.05 на суму 5074грн.56коп., № 092/6/152 від 06.02.06 на суму 35987грн.72коп., № 04231/6/152 від 10.04.05 на суму 2753грн.79коп., та несплачено пені в сумі 12294грн.70коп.;

- нарахованих адміністративних штрафів та інших санкцій згідно акту перевірки № 46/24-1-19400185 від 28.04.05 на суму 6758грн.15коп. та несплаченої пені в сумі 121грн.37коп.

          Наявність податкового боргу відповідача підтверджується довідкою ДПІ від 20.07.06, податковими деклараціями, податковими повідомленнями-рішеннями, першою та другою податковими вимогами.

          Відповідно до підпункту 5.4.1 пункту 5.4 статті 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" узгоджена сума податкового зобов'язання, не сплачена платником податків у встановлені строки, визнається сумою податкового боргу платника податку.

          Відповідно до ст. 9 Закону України "Про систему оподаткування" платники податків і зборів зобов'язані сплачувати відповідну суму податків і зборів в установлені законом строки.

          Так, відповідно до п.5.3.1. ст.5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" боржник зобов"язаний сплачувати в бюджет протягом 10 календарних днів, наступним за останнім днем граничного строку для подання відповідної податкової декларації, або протягом 10 календарних днів з дня отримання податкового повідомлення-рішення. Однак, платник не виконав вимоги даного Закону і не погасив узгоджені суми податкових зобов"язань.

          Згідно пункту 1.2 статті 1 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами" податковим зобов'язанням є зобов'язання платника податку сплатити до бюджету відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені цим Законом або іншими законами України.

          Податковим боргом в розумінні п. п. 1.3 ст.1 Закону України „ Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»є податкове зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій), самостійно узгоджене платником податків або узгоджене в адміністративному або судовому порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня нарахована на суму такого податкового зобов'язання.          

          Відповідно до пп. 6.2.1 ст. 6 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", у разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов'язання в установлені законом строки, податковий орган надсилає такому платнику податків податкові вимоги.

          Судом встановлено, що відповідно до пп. 6.2.1 - 6.2.3 цього Закону ДПІ направляла відповідачу першу та другу податкові вимоги, які відповідач залишив без виконання.

          У відповідності із підпунктом 16.1.1 пункту 16.1 ст.16 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» після закінчення встановлених строків погашення узгодженого податкового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня. Сума стягуваної пені в даному випадку складає 14585грн. 45коп.

          Відповідно до п.3.1.ст.3 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» активи платника податків можуть бути примусово стягнені в рахунок погашення його податкових зобов'язань виключно за рішенням суду. Активами платника податків в розумінні п.1.7. ст.1 вказаного закону є - кошти, матеріальні та нематеріальні цінності, що належать юридичній або фізичній особі за правом власності або повного господарського відання.

          Доказів, які б свідчили про виконання відповідачем зобов"язання щодо сплати податкового боргу в сумі 219284грн.59коп., або ж спростовували доводи позивача про наявність такої заборгованості суду не подані.

          За таких обставин, заявлений позов є обгрунтованим і підлягає задоволенню.

          Відповідно до п.4 ст.94 Кодексу адміністративного судочинства України у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

На підставі викладеного та керуючись ст.124 Конституції України, Законом України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», п.4. ст.94, ст.ст.158-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд


                                                            постановив :

позов задоволити.

          Стягнути за рахунок активів ЖЕО - 6, вул.Незалежності, 161, м. Івано-Франківськ (код 19400185) в дохід бюджету 219284грн.59коп. податкового боргу.


          Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження.

          Заява про апеляційне оскарження постанови суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її складення у повному обсязі відповідно до статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України.

          Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

          Відповідно до п.1 ст.258 Кодексу адміністративного судочинства України виконавчий лист видати після набрання постановою законної сили за заявою сторони, на користь якої ухвалено постанову.
Суддя                                                            В.В. Соботник


Постанова виготовлена в повному

обсязі та підписана ___________                                                                                                                                                                Виготовлено в діловодстві

                                                                                                    Романюк М.Д. __________