Рішення №402823

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

Господарський суд Чернігівської області

________________________________________________________________________________________________

14000 м. Чернігів, проспект Миру 20                                        Тел. 7-38-36, факс 7-44-62


Іменем України

ПОСТАНОВА

          

"01" лютого 2007 р.                                                  Справа № 11/373а/37

12 год. 15 хвил.

За позовом: Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

робочий орган –Новгород-Сіверський районний центр зайнятості населення

16000, м. Н-Сіверський, вул. Поштова, 13

До: Товариства з обмеженою відповідальністю „Хлібороб”

16042, Н-Сіверський район, с. Попівка

Про стягнення 2591,94 грн. заборгованості

Суддя Ю.М.Бобров

Секретар О.В.Скрипка

ПРЕДСТАВНИКИ СТОРІН :

Від Позивача: Волкова О.М. –пров. спеціаліст, дов. від 01.02.07 р. № 6.Від Відповідача: не прибув.

СУТЬ СПОРУ:


Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі –Фонд), робочий орган –Новгород - Сіверський районний центр зайнятості населення подано позов до Товариства з обмеженою відповідальністю „Хлібороб” про стягнення 2591,94 грн. заборгованості по сплаті страхових внесків на випадок безробіття.

Представник позивача в судовому засіданні підтримав позовні вимоги з мотивів, викладених у позовній заяві.

          Відповідач відзиву на позов або письмових пояснень щодо суті спору суду не надав, представника у призначене судове засідання не направив, не скориставшись правом на участь у розгляді справи. Заяв та клопотань від відповідача до суду не надходило.

Відповідач судову повістку отримав та про дату, час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення № 299770.

Частиною 2 ст. 128 КАСУ, передбачено, що неприбуття в судове засідання без поважних причин представника сторони або третьої особи, які прибули в судове засідання, або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду справи.

Оскільки стороною по справі (відповідачем) є юридична особа, зважаючи на те, що відповідач був належним чином повідомлений про дату, час і місце судового розгляду і ним не повідомлено про причини неприбуття його представника та від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності, суд вважає за можливе розглянути справу по суті за наявними в ній матеріалами (доказами).

          Дослідивши матеріали справи та надані докази, заслухавши в судовому засіданні пояснення представника позивача, суд встановив наступне.

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття створений для управління страхуванням на випадок безробіття, провадження збору та акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів, здійснення інших функцій згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.00 р. № 1533-ІІІ (далі –Закон) та статутом Фонду.

Управління Фондом здійснюють правління Фонду та виконавча дирекція Фонду (ст. 10 Закону). Згідно ст.12 Закону виконавча дирекція Фонду є виконавчим органом правління Фонду, який забезпечує виконання рішень правління. Функції виконавчої дирекції Фонду покладаються на органи державної служби зайнятості, які є робочими органами виконавчої дирекції Фонду. Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи організовують виконання рішень правління Фонду та забезпечують дотримання законодавства України про страхування на випадок безробіття, діють від імені Фонду, ведуть реєстр платників збору, провадять збір страхових внесків, контролюють правильність нарахування, своєчасність сплати страхових внесків, представляють інтереси Фонду в судових та інших органах.

Товариство з обмеженою відповідальністю „Хлібороб” зареєстрований як платник страхових внесків на випадок безробіття за № 255900299 з 30.03.00 р.

Відповідно до ст. 35 Закону відповідач зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та надавати дирекції Фонду відомості про нарахування та сплату зазначених внесків.

Згідно зі ст. ст. 17, 19 Закону розмір страхових внесків встановлюється щорічно на календарний рік Верховною Радою України у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці. Роботодавці та застраховані особи сплачують страхові внески 1 раз на місяць в день одержання в установах банків коштів на оплату праці.

Пунктами 1, 2 ст. 38 Закону № 1533 встановлено, що роботодавець несе відповідальність за несвоєчасність сплати та неповну сплату страхових внесків, у тому числі страхових внесків, що сплачують застраховані особи через рахунки роботодавців.

У разі несвоєчасної сплати страхових внесків страхувальниками або неповної їх сплати страхувальники сплачують суму донарахованих контролюючим органом страхових внесків (недоїмки), штраф та пеню.

Пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк.

Не сплачені в строк страхові внески, пеня і штраф стягуються в доход Фонду зі страхувальника у безспірному порядку. Строк давності у разі стягнення страхових внесків, пені та фінансових санкцій, передбачених цією статтею, не застосовується.

В силу ст. 39 Закону спори, що виникають із правовідносин за ним нормативним актом, вирішуються у судовому порядку.

Всупереч вимогам чинного законодавства, відповідач не сплачує своєчасно страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Станом на 19.12.06 р. ТОВ „Хлібороб” має заборгованість по сплаті страхових внесків в сумі 2591,94 грн., в т.ч. 215,23 грн. пені. Вказана сума недоїмки підтверджується копіями розрахункової відомості про нарахування та перерахування внесків до Фонду за 9 місяців 2006 р. та акту перевірки правильності нарахування, своєчасності і повноти перерахування збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття № 32 від 26.07.06 р. за період з 01.04.03 р. по 01.06.06 р., згідно якого заборгованість складає 2151,57 грн. та пеня 215,23 грн.

На день прийняття рішення заборгованість в сумі 2591,94 грн. відповідачем добровільно не сплачена та підлягає примусовому стягненню.

Враховуючи наведене вище, суд доходить висновку, що позовні вимоги обґрунтовані і підлягають задоволенню. Оскільки позовні вимоги підтверджені належними і допустимим доказами, суд вважає за можливе прийняти рішення по справі без участі в судовому засіданні представника відповідача.

Представник позивача проти прийняття рішення по справі без участі представника відповідача не заперечує.

Відповідно до ч. 4 ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства України, у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем –фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Керуючись Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, ст.ст. 94, 128, 158-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:


1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Хлібороб” (16042, Н-Сіверський район, с. Попівка, р/р 26002059996033 Чернігів РУ„КБ ”Приватбанк” м. Чернігів, МФО 353856, код 30829442) на користь Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в особі Н-Сіверського районного центру зайнятості населення (16000, м. Н-Сіверський, вул. Поштова, 13) на р/р 37172971900334, р/р 37171972900334 в УДК в Чернігівській області, МФО 853592, код 21401223 2376,71 грн. внесків, на р/р 37178975900334 215,23 грн. пені.


Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо таку заяву не було подано.

          Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у строк, встановлений цим Кодексом, постанова набирає законної сили після закінчення цього строку.

          У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

          Про апеляційне оскарження постанови спочатку подається заява.

          Обґрунтування мотивів оскарження і вимоги до суду апеляційної інстанції викладаються в апеляційній скарзі.

          Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються до Київського апеляційного господарського суду через господарський суд Чернігівської області.

          Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Київського апеляційного господарського суду.

          Заява про апеляційне оскарження постанови подається протягом десяти днів з дня складання постанови в повному обсязі, відповідно до ст. 163 Кодексу адміністративного судочинства України.

          Апеляційна скарга на постанову подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.


          На підставі ч. 3 ст. 160 КАС України, в судовому засіданні 01.02.07 р. проголошено тільки в ступну та резолютивну частини постанови.

Постанова суду в повному обсязі виготовлена 06.02.07 р.


Суддя Ю.М.Бобров