Рішення №403321

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Чернівці 19 грудня 2006 р. колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Чернівецької області у складі:

головуючого                                Тарбинського В.Г.

суддів                                           Підгорної С.П., Ковтюк Є.І.

за участю прокурора                    Хоміцької Т.Б.

та адвокатів                                  ОСОБА_1, ОСОБА_2

розглянула у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за апеляціями старшого помічника прокурора Новоселицького району Наконечного О.О. та адвоката ОСОБА_2 на постанову Кіцманського районного суду Чернівецької області від 26 жовтня 2006 року.

Цією постановою кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 286 КК України повернута прокурору Кіцманського району для проведення додаткового досудового слідства в зв'язку з тим, що в ході досудового слідства при закриті кримінальної справи 30.12.2005 р. щодо ОСОБА_4 на підставі ст. 6 п. 2 КПК України органи слідства допустили неповноту і не об'єктивність, а тому ця постанова судом скасована. Давши оцінку висновкам експертиз, зазначивши, що при цьому були допущені порушення вимог ст. 196 КПК України та ст.ст. 107, 109 КПК України, суд, без дослідження доказів в суді вказав в постанові, що ці порушення мають бути усуненні при проведенні додаткового досудового слідства.

В апеляції помічника прокурора Кіцманського району та адвоката ОСОБА_2 ставиться питання про скасування постанови суду і справу щодо ОСОБА_3 направити на новий розгляд в суд для розгляду, мотивуючи це тим, що органи досудового слідства зібрали по справі достатньо доказів для розгляду справи відносно ОСОБА_3 по суті. При розслідуванні справи та закритті справи відносно ОСОБА_4 органом слідства також не було допущено порушення закону, які б давали підстави для повернення справи на додаткове досудове слідство і скасування постанови слідчого про закриття справи відносно ОСОБА_4.

Заслухавши доповідь судді, прокурора, підтримавши апеляцію, адвоката ОСОБА_2, який просив скасувати постанову суду, пояснення ОСОБА_3 та адвоката ОСОБА_1 заперечуючи щодо обґрунтованості апеляцій, розглянувши справу, обговоривши доводи апеляцій, колегія судців прийшла до висновку, що апеляції підлягають задоволенню, а постанова скасування виходячи із слідуючого.

Справа № 11-454/ 2006 р.                                       Головуючий у І інстанції Олексюк Т.І.

Категорія: ст. 296 ч. 2 КК України                          Доповідач: Тарбинський В.Г.

В порушення вимог закону, районний суд, на стадії попереднього розгляду справи відносно ОСОБА_3, по обвинуваченню її за ст. 286 ч. 2 КК України, не в достатній мірі виконав вимоги ст. 237 КПК України і на цій стадії процесу, що не передбачено законом, переглянув постанову слідчого про закриття справи щодо ОСОБА_4 від 30.12.2005 року та скасував її як незаконну.

Відповідно до вимог ст.ст. 236-5, 236-6 КПК України скарги на такі постанови розглядаються в окремому провадженні і в порядку передбаченому цими нормами закону. Ці вимоги закону судом дотримані не були, а тому рішення суду в цій частині є незаконними.

Аналізуючи докази по справі районний суд, не дослідивши їх в судовому засіданні на цій стадії процесу, не вправі був робити висновки щодо їх допустимості, об'єктивності, повноти при проведенні досудового слідства, а тому і в цій частині постанова суду є невірною і підлягає скасуванню .

Порушення органом досудового слідства ст. 197 КПК України при проведенні експертиз не давали суду підстави для повернення справи на додаткове  досудове слідство і це не передбачено ст. 246 КПК України .

При прийнятті такого рішення судом по справі на стадії попереднього розгляду, судом не було перевірено чи наявні підстави для розгляду справи в суді, а також не встановлено, що при проведенні досудового слідства були допущені такі порушення, без усунення яких справа не може бути призначена до судового розгляду.

З врахуванням допущених порушень судом на стадії призначення справи до слухання постанова суду по справі ОСОБА_3 підлягає скасуванню, а апеляції задоволенню.

При попередньому розгляді справи суддею слід виконати всі вимоги закону, з'ясувати всі питання передбачені ст.ст. 237, 244, 245 КПК України і в залежності від встановленого та з врахуванням обставин справи прийняти відповідне рішення.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 365, 366, 367 КПК України , колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляції старшого помічника прокурора Кіцманського району Наконечного О.О. та адвоката ОСОБА_2 задовільнити.

Постанову Кіцманського районного суду Чернівецької області від 26.10.2006 р. по кримінальній справі по обвинуваченню ОСОБА_3 за ст. 286 ч. 2 КК України скасувати, а справу повернути в Кіцманський районний суд для розгляду зі стадії попереднього розгляду.

Головуючий                                       Тарбинський В.Г.

Судді:                                                   Підгорна С.П.

Ковтюк Є.І.