Рішення №403376

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Шевченка 16, м.Івано-Франківськ, 76000, тел. 2-57-62

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2006 р.  

Справа № А-6/323  

Господарський суд Івано-Франківської області у складі  колегії суддів:

 Cуддя  Грица Юрій Іванович    

При секретарі   Цюрак Андрій Михайлович

за позовом  Коломийська ОДПІ  вул. Б.Хмельницького,3,Коломия,78200

до відповідача  СПД ОСОБА_1  АДРЕСА_1

про немайнові спори (припинення підприємницької діяльності)

Представники:

   Від позивача: Святненко Р.Б., (довіреність № б/н від 05.07.06 СДПІ )

СУТЬ СПРАВИ: заявлений позов про припинення  підприємницької діяльності.

          Позивач  підтримав заявлені вимоги про припинення  підприємницької діяльності.

          Відповідач в судове засідання не з'явився, відзиву на позов не подав, однак дана обставина не перешкоджає вирішенню спору і згідно із ст.128 КАС України, справу може бути розглянуто за наявними у ній доказами.

          Розглянувши матеріали справи та вислухавши представника позивача, суд встановив,  що підприємець ОСОБА_1, АДРЕСА_1 -зареєстрована  виконавчим комітетом Коломийської міської Ради як суб'єкт підприємницької діяльності. 

В силу ст. 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

Відповідно до  пунктів 1,  2 ст.ст. 9 Закону України «Про систему оподаткування»від 25.06.1991 р. №1251-ХІІ платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані: вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання у терміни, встановлені законами; подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів).

В порушення зазначеної норми даного Закону підприємець ОСОБА_1, не звітує до Коломийської ОДПІ  з 2000р., що підтверджується довідкою позивача , яка знаходиться в матеріалах справи.

Відповідно до підпункту 8.6 пункту 8 Інструкції про порядок обліку платників податків, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 19.02.98 р. N 80 ( z0172-98 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.03.98 р. за N 172/2612, якщо платник     податків не має заборгованості перед бюджетом, та в разі неподання протягом одного                року в органи державної податкової служби податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, керівник державної податкової служби приймає рішення про звернення до господарського суду із позовною заявою про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

Згідно ч.2 ст. 46 Закону України  „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців 755-IV від 15 травня 2003 року, підставою  для постановлення  судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця є  неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

Згідно з зазначеною вище довідкою заборгованість за платежами до бюджету у відповідача відсутня.

Відповідно до п. 17 ст. 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" органи державної податкової служби у випадках, в  межах компетенції та у порядку, встановлених законами України, мають право звертатися у передбачених законом випадках до судових органів із заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

           Згідно з  частиною  першою  ст.  216  Господарського  кодексу України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і  в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Відповідно до ст. 218  Господарського  кодексу України  підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері господарювання. Учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення.

Статтею 238 Господарського кодексу України передбачено, що за порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності до суб'єктів господарювання можуть бути застосовані уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування адміністративно-господарські санкції, тобто заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків. Види адміністративно-господарських санкцій, умови та порядок їх застосування визначаються цим Кодексом, іншими законодавчими актами. Адміністративно-господарські санкції можуть бути встановлені виключно законами.

Згідно зі ст. 239 Господарського кодексу України до таких санкцій, зокрема, віднесено скасування державної реєстрації та ліквідація суб'єкта господарювання.

Пунктом 1 ст. 247 Господарського кодексу України передбачено, що у разі здійснення суб'єктом господарювання діяльності, що суперечить закону чи установчим документам, до нього може бути застосовано адміністративно-господарську санкцію у вигляді скасування державної реєстрації цього суб'єкта та його ліквідації. Скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання провадиться за рішенням суду, що є підставою для ліквідації даного суб'єкта господарювання відповідно до статті 59 цього Кодексу.

Відповідач доводи позивача не спростував, суд дійшов висновку про обгрунтованість позовних вимог.

З огляду на викладене, позов про припинення підприємницької діяльності відповідача підлягає задоволенню.

        На підставі ст.124 Конституції України, керуючись,  ст. 9 Закону України „Про систему оподаткування», п.2 ст. 46, ч. 1 ст. 216, ст. 218, ч. 1 ст. 238, ч. 1 ст. 247 Господарського кодексу України, Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», ст.ст. 49,158-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ПОСТАНОВИВ:

позов задоволити.

Припинити підприємницьку діяльність фізичної особи -підприємця ОСОБА_1, АДРЕСА_1.

Підприємцю ОСОБА_1, АДРЕСА_1 або уповноваженій  ним особі  у  встановленому  законом  порядку   вчинити  дії  щодо припинення державної реєстрації.

Копію постанови направити виконавчому комітету Коломийської міської Ради,  в день набрання постановою законної сили.

На постанову господарського суду, яка не набрала законної сили, сторони мають право подати апеляційну скаргу, а прокурор апеляційне подання протягом десяти днів з дня прийняття (підписання) постанови через місцевий господарський суд.

 

Суддя                                                            Грица Юрій Іванович

                                                             

 

Виготовлено в АС "Діловодство суду"

________________ Ходоровська-Бірчак Світлана Вікторівна