Рішення №403863

ВИЩИЙ АдміністративниЙ СУД УКРАЇНИ

______________________________________________________________

01010, м. Київ, вул. Московська, 8

ПОСТАНОВА

Іменем України

 22

червня2006 року                                                       № К-8948/06

Вищий адміністративний суд  України у складі колегії суддів :

головуючого

судді-доповідачаУсенко Є.А.суддівКарася О.В.Степашка О.І.  Пилипчук Н.Г. Шипуліної Т.М.при секретарі

судового засідання

Павлушко Р.С.розглянувши касаційну скаргуТовариства з обмеженою відповідальністю «Донбас-Авто»на  постановуДонецького апеляційного господарського суду від 13.06.2005 р.у справі № 25/37 аза позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «Донбас-Авто»доЦентрально-міської міжрайонної державної податкової інспекції м. Макіївки провизнання недійсним податкового повідомлення-рішення та акту перевірки

 

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Донецької області від 22.03.2005 у задоволенні позовних вимог ТОВ «Донбас-Авто» про визнання недійсним податкового повідомлення - рішення Центрально-Міської МДПІ  у м. Макіївки № 0001442343/0 від 28.12.2004 р. про застосування штрафних санкцій в сумі 54 500,00 грн. на підставі статей п. 1, 2 ст.3, п. 1 ст.17  Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» відмовлено; в частині визнання недійсним акту перевірки № 05990609/234 від 11.11.04 провадження у справі припинено.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 13.06.2005 рішення господарського суду Донецької області від 22.03.05 залишено без змін.

Позивач, не погоджуючись із постановою апеляційного суду, звернувся з касаційною скаргою, в якій просить зазначену постанову та рішення господарського суду Донецької області від 22.03.05 скасувати та позовні вимоги задовольнити.

В обґрунтування касаційної скарги ТОВ «Донбас-Авто» посилається на те, що реалізація товару (кузова ВАЗ-2106) може бути проведена через РРО лише після повного оформлення документів продавцем (ЗАТ «Луганськ-Лада»).

           Перевіривши правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі, колегія суддів вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного. 

Матеріалами справи підтверджено, що на підставі акту перевірки від 11.11.2004р. щодо контролю за здійсненням розрахункових операцій у сфері готівкового та безготівкового обігу суб'єктами підприємницької діяльності відповідачем прийнято податкове повідомлення - рішення  № 0001442343/0 від 28.12.2004 р., яким до позивача застосовано штрафні санкції в розмірі 54 500,00 грн. відповідно до ст. 3, 17 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг ".

 Фактичною підставою для застосування до позивача штрафних санкцій у вказаній сумі слугував висновок МДПІ про порушення позивачем пунктів 1, 2 статті 3 зазначеного Закону, а саме: не проведення операції з продажу кузову ВАЗ-2106 через реєстратор розрахункових операцій, невидача покупцеві розрахункового документу встановленої форми на повну суму проведеної операції. Фактичний залишок готівки у касі на момент перевірки складав 10900,00 грн. Відповідно до звіту сума від реалізації  товару, проведена через РРО,-0,00 грн.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що посилання позивача на той факт, що кузов не є його власністю, а отриманий ним на відповідальне зберігання від ЗАТ «Луганськ-Лада», не підтверджується наданими доказами. Крім того, з договору № 28 від 01.03.04, укладеного з ЗАТ «Луганськ-Лада», вбачається, що продаж товару входить до обов‘язків позивача (повіреного за договором).

Так, відповідно до пунктів 1, 2 ст. 3 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг " суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції в готівковій формі  при продажу товарів у сфері торгівлі зобов'язані: 1) проводити розрахункові операції на повну суму покупки через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок; 2) видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції.

Оскільки операція з продажу кузову ВАЗ-2106 не є такою, що звільняє позивача від її проведення через РРО, суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку щодо необхідності проведення такої операції через реєстратор розрахункових документів з одночасним роздрукуванням відповідного розрахункового документу на ціну продажу, а відтак, правомірності податкового повідомлення-рішення в частині застосування штрафних санкцій в розмірі 54 500,00 грн.

Водночас суди попередніх інстанцій не взяли до уваги те, що предметом позову є визнання недійсним акту органу державної податкової служби про застосування штрафних (фінансових) санкцій, визначених податковим органом сумою податкового зобов‘язання.

Відповідно до пункту 7 ст.11 Закону  України  “Про державну  податкову службу в Україні” органи  державної  податкової  служби  в установленому законом   порядку мають право  застосовувати до підприємств, установ, організацій і громадян фінансові санкції у порядку  та розмірах, встановлених  законом.

Пунктом 2.6 Порядку  направлення органами державної  податкової служби України  податкових повідомлень платникам податків, затвердженого наказом  ДПА  України від 21.06.2001 р.) № 253 ( у редакції наказу  ДПА  України  від 27.05.2003 р. № 247), зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України  11.06.2003 р. за № 467/7788,  визначено,  що податкове  повідомлення-рішення  - це рішення  керівника податкового органу ( його  заступника), зокрема, щодо обов'язку  платника податків сплатити суми  застосованих  штрафних   (фінансових)  санкцій  у тому  числі  пеню  за порушення  у сфері  зовнішньоекономічної  діяльності ) за порушення  податкового  законодавства та інших   нормативно-правових  актів, що приймаються за результатами  перевірок платника  податків ( у тому числі  камеральних ).

При  відсутності  в чинному  законодавстві  встановлених  вимог  щодо  форми і змісту  рішення  органу  державної  податкової  служби  про застосування  до суб'єктів  підприємницької  діяльності  фінансових  санкцій, встановлених  статтями 17-24  Закону  України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», прийняття цим  органом  щодо  таких  фінансових  санкцій  податкового  повідомлення-рішення та направлення останнього  суб'єкту  підприємницької  діяльності  не  виходить  за межі  контролюючих  повноважень  вказаного  органу.

Разом з тим, визначення   податковим органом у податковому   повідомленні  - рішенні  суми  застосованих  фінансових  санкцій  сумою  податкового  зобов'язання  суб'єкта  підприємницької  діяльності не  відповідає  положенням  преамбули, пункту 1.2  ст. 1 Закону України  від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ та ст.ст. 14, 15  Закону України “Про систему оподаткування”, аналіз  яких дає  підстави  для висновку, що  податкове зобов'язання  стосується   сфери  сплати  встановлених  законами  України  податків, зборів ( обов’язкових  платежів).

З врахуванням  зазначеного, спірне  податкове  повідомлення-рішення  підлягає   визнанню  недійсним  в частині   визначення  застосованої  до позивача  фінансової санкції  сумою  його податкового  зобов'язання, а позов -  задоволенню  саме в цій  частині.

Керуючись ст.ст. 220, 223, 225, 232 Кодексу адміністративного судочинства України,   Вищий адміністративний суд України

 

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Донбас-Авто»задовольнити частково.

Змінити постанову Донецького апеляційного господарського суду від 13.06.2005 р. та рішення господарського суду Донецької області  від 22.03.05.

Позов задовольнити частково. Визнати недійсним податкове повідомлення-рішення Центрально-міської міжрайонної державної податкової інспекції м. Макіївки від 28.12.04 № 0001442343/0 в частині визначення штрафної санкції в сумі 54500,00 грн. сумою податкового зобов‘язання ТОВ «Донбас-Авто».

В іншій частині постанову Донецького апеляційного господарського суду від 13.06.2005 р. залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду України з підстав та в порядку, передбачених статтями 236-238 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Головуючий                                                                            Усенко Є.А.

Судді                                                                            Карась О.В.

                                                                                Степашко О.І.                                                        

                                                                                 Пилипчук Н.Г.                                                 

                                                                                    Шипуліна Т.М.