Рішення №407772


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


УХВАЛА

          

19.01.07                                                                                 Справа № 15/535(13/100).

Суддя Пономаренко Є.Ю., розглянувши матеріали справи за позовом


Малого приватного підприємства “Екотехнокорм”, м. Луганськ


до Приватного підприємства виробничо-комерційної фірми “Фенікс”, м. Луганськ


про стягнення 23374 грн. 36 коп.


За участю представників:

від позивача –Островський В.А. ліквідатор згідно постанови господарського суду Луганської області від 31.10.06. у справі № 22/23б;

від відповідача –Перекрест О.І., представник по довіреності № 22/05/06 від 22.05.06., Крилова Л.Б. - юрисконсульт по довіреності № 12 від 18.12.06.


До початку слухання справи по суті не заявлено вимогу про фіксування судового процесу з допомогою звукозаписувального технічного засобу, у зв’язку з чим відповідно до ст. ст. 4-4, 81-1 Господарського процесуального кодексу України таке фіксування судом не здійснювалося.


Розглянувши матеріали справи та вислухавши представників сторін суд


В С Т А Н О В И В :


Суть спору: позивачем заявлена вимога про стягнення заборгованості в сумі 23374 грн. 36 коп. на підставі накладної від 01.12.2004р. №РН-0000048.


Позивачем подано заяву про затвердження мирової угоди, додавши мирову угоду підписану сторонами.

Відповідачем подано заяву про затвердження мирової угоди підписаної обопільно сторонами.

Відповідно до ст.ст. 22, 78 ГПК України сторони мають право звернутись до суду з заявою про укладення мирової угоди.

Мирова угода підлягає затвердженню господарським судом в частині, що стосується прав та обов’язків сторін щодо предмету позову.

Мирова угода набирає чинності з дня затвердження господарським судом Луганської області.

У зв’язку з затвердженням мирової угоди провадження у справі підлягає припиненню відповідно до п.7 ч.1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.

У судовому засіданні роз’яснені наслідки припинення провадження у справі у зв’язку з затвердженням укладеної сторонами мирової угоди.


Клопотання Коротуна Р.С. від 19.01.07р., згідно якого визначено, що воно подане як представником позивача, про перенесення слухання на інший день не підлягає задоволенню та відхилено судом з наступних підстав.


Неможливість прибуття у судове засідання одного певного представника жодним чином не впливає на необхідність виконання вимог суду в частині забезпечення участі в судовому засіданні представника, зокрема шляхом уповноваження будь-якої іншої особи.

До клопотання не додано доказів поважності причин неявки у судове засідання.

Відкладення розгляду справи є неможливим через закінчення встановленого Господарським процесуальним кодексом України строку вирішення даного спору.


Уповноваженими представниками сторін подано, підписану легітимними представниками мирову угоду у даній справі. Відповідно до умов мирової угоди відповідач фактично визнав позовні вимоги та зобов’язався сплатити борг у заявленій до стягнення сумі 23374 грн. 36 коп. з розстроченням в 3 місяці. За таких обставин процесуальні права позивача не порушенні розглядом справи у даному судовому засіданні.


Крім того, відносно вказаного клопотання, підписаного Коротуном Р.С. як представником позивача слід зазначити наступне.

Постановою господарського суду Луганської області від 31.10.2006р. у справі №22/23б ліквідатором Малого приватного підприємства “Екотехнокорм”, м. Луганськ призначено Островського В.А. Наказом останнього від 07.11.2006р. №2 звільнено з посади директора Коротуна Руслана Сергійовича. На день прийняття даної ухвали вказаний наказ про звільнення не оскаржено в судовому порядку та відповідно не скасовано і Коротуна Р.С. не поновлено на посаді директора.

Ліквідатор Островський В.А. прийняв участь у судовому засіданні по даній справі –15/535 (13/100) як легітимний представник позивача та не заявив клопотання про відкладення розгляду справи, заперечивши проти клопотання Коротуна Р.С.


На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 78, 80 ч.1 п.7, Господарського процесуального кодексу України суд

у х в а л и в:


1.          Затвердити мирову угоду, укладену між Малим приватним підприємством “Екотехнокорм”, м. Луганськ та Приватним підприємством виробничо-комерційною фірмою “Фенікс”, м. Луганськ наступного змісту:

ПП ВКФ “Фенікс” /адреса м.Луганськ,кв.Г.Сталінграда,13/90/в особі директора Гончарь Володимира Вікторовича,який діє згідно розпорядження засновника ПП ВКФ “Фенікс” від 16.10. 2000 р. далі за текстом “Боржник” та МПП “Екотехнокорм” /адреса м.Луганськ, вул. 4-й Короткий тупик, 4а/ в особі ліквідатора Островського Вадима Анатолійовича, призначеного за Постановою Господарського сулу Луганської області від 31.10.06 р. по справі №22/23б,далі за текстом “Кредитор” згідно ст.78 ГПК України, з метою здійснення розрахунків, уклали цю мирову угоду на наступних умовах:

1. Сторони цієї мирової угоди підтверджують, що загальна сума грошових вимог складає 23374 грн. 38 коп.

2. Для здійснення розрахунків Кредитор надає розстрочку погашення кредиторської заборгованості на три місяці: з 1 лютого 2007 р. по 1 травня 2007 р.

Також “Боржник” зобов’язується сплатити всі судові витрати Кредитора по справі №15/535(13/100) до 1 травня 2007 р.

3. У разі якщо Боржник не в змозі погасити заборгованість по закінченні вказаного строку, то погашення може бути здійснено, за домовленістю сторін, шляхом проведення взаєморозрахунків. МПП “Екотехнокорм” знаходиться у процедурі банкрутства і борг МПП “Екотехнокорм” перед ПП ВКФ “Фенікс”, згідно ухвали Господарського суду Луганської області від 2.06.06 р. по справі №22/23б, складає 845600,79 грн.

4. Інші умови:

4.1. Боржник залежно від фінансової спроможності має право здійснити дострокове погашення боргу.

4.2. Кредитор зобов’язується негайно повідомляти Боржника про зміну своїх платіжних реквізитів, місцезнаходження та інших обставин, які можуть впливати на належне виконання Боржником своїх обов’язків за цією Мировою угодою.

4.3. Дана Мирова угода набирає чинності після затвердження Ії Господарським судом Луганської області та є обов’язковою для Боржника та Кредитора.

4.4. Дана Мирова угода діє до повного виконання Боржником своїх зобов’язань перед Кредитором та припиняє свою дію у випадку невиконання Боржником своїх зобов’язань, а також за другими обставинами, згідно діючого законодавства.


2. Мирова угода набирає чинності з дня затвердження господарським судом Луганської області.


3. Провадження у справі припинити.Суддя


Є.Ю. Пономаренко

Помічник судді

Н.В. Ковальова