Рішення №407780


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


П О С Т А Н О В А

Іменем України


25.01.07                                                                                 Справа № 12/818ад.

Суддя Палей О.С., розглянувши матеріали справи за позовом

Державної податкової інспекції у у Жовтневому районі м.Луганська

до Дочірнього підприємства "Кольорлит" Відкритого акціонерного товариства "Холдінгова компанія "Луганськтепловоз", м.Луганськ

про звернення стягнення на активи 55791 грн. 61 коп.

в присутності представників сторін:

від позивача –Шуст Ю.В., держ.подат.інсп., довіреність № 7711/10 від 13.06.06.;

від відповідача - Трофимов С.Г., директор, пасп. ЕК № 571989 від 24.09.97.


          Суть спору: заявлено вимогу про звернення стягнення податкової заборгованості, в сумі 55791 грн. 61 коп. на активи відповідача.


          Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд


в с т а н о в и в:

          Дочірнє підприємство "Кольорлит" Відкритого акціонерного товариства Холдінгова компанія "Луганськтепловоз" код 24203104, (далі –відповідач) створено шляхом перереєстрації у зв‘язку зі зміною назви яка виникла в наслідок зміни назви його засновника –Холдінгової компанії "Луганськтепловоз" , та зареєстроване Виконавчим комітетом Луганської міської ради 16.07.2003 за № 13821200000003797, 22.09.2005 Виконавчим комітетом Луганської міської ради за № 13821050001003797 було зареєстровано нову редакцію статуту відповідача.

          Відповідач є правонаступником Дочірнього підприємства "Кольорлит" Державної Холдінгової компанії "Луганськтепловоз" та Дочірнього підприємства "Кольорлит" Холдінгової компанії "Луганськтепловоз".

          Дочірнє підприємство "Кольорлит" Відкритого акціонерного товариства Холдінгова компанія "Луганськтепловоз" знаходиться на податковому обліку у ДПІ у Жовтневому районі у м.Луганську з 06.03.1997 р.

          На цей          час заборгованість відповідача складає 55791 грн. 61 коп., з них:

          -69 грн. 80 коп. податку на прибуток в т.ч. 46,47 грн. основного платежу, 22 грн. 70 коп. штрафних санкцій та 0,63 грн. пені;

          -53099 грн. 42 коп. податку на додану вартість в т.ч. 835 грн. 80 коп. штрафних санкцій та 111 грн. 95 коп. пені;

          -2622 грн. заборгованості і з частини прибутку.

          Відповідач листом № 969-81 від 11.12.06. повідомив, що на даний час його заборгованість з ПДВ складає 50.5 тис.грн.: інших боргів підприємство не має.

          Позивач заявою б/н від 25.01.07, відповідно до ст.51 КАС України, зменшив позовні вимоги та просить стягнути з відповідача 49034,45 грн.

          Дослідивши матеріали справи, оцінивши у сукупності доводи сторін, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню з огляду на наступне.

          Підпунктом 3.1.1 п.3.1 ст.3 Закону № 2181 визначено, що активи платника податків можуть бути примусово стягненні в рахунок погашення його податкового боргу виключно за рішенням суду.

          В п. 1.6 ст.1 Закону № 2181 зазначено, що примусове стягнення це звернення стягнення на активи платника податків у рахунок погашення його податкового боргу, без попереднього узгодження його суми таким платником податків. Проте термін "податковий борг", означає, що податкове зобов‘язання платника податку вже узгоджено та не сплачене у встановлені законом строки.

Тому у контексті п.1.6 ст.1 Закону 2181 фразу "без попереднього узгодження" слід розуміти так, що податкове зобов‘язання вже було попередньо узгоджено самостійно платником або в апеляційному порядку, та не потребує повторного узгодження.

          На дату прийняття рішення підлягає до стягнення податковий борг в розмірі 49034 грн. 45 коп. , в тому числі: податкові зобов‘язання з ПДВ –42522 грн. 98 коп.;

          - штрафні санкції –1672 грн. 90 коп. ;

          - пеня в сумі 4838 грн. 57 коп.

          Податкові зобов‘язання відповідача із сплати податку на додану вартість та штрафних санкцій, з огляду на приписи ст.5 Закону № 2181 є узгодженими.

Таким чином позов задовольняється в сумі 49034 грн. 45 коп.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину рішення.


          Керуючись ст.ст.160,163,167,186,254 КАС України, суд

          

п о с т а н о в и в:

1.Позов задовольнити.

2.Звернути стягнення на активи Дочірнього підприємства "Кольорлит" Відкритого акціонерного товариства "Холдінгова компанія "Луганськтепловоз", м.Луганськ в доход державного бюджету України на суму податкового боргу в розмірі 49034 грн. 45 коп., в тому числі 42522 грн. 98 коп. податку на додану вартість 1672 грн. 90 коп. штрафних санкцій та 4838 грн. 57 коп. пені.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого Кодексом адміністративного судочинства України, якщо такої заяви не буде подано.

Про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції спочатку подається заява. Обґрунтування мотивів оскарження і вимоги до суду апеляційної інстанції викладаються в апеляційній скарзі.

Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Заява про апеляційне оскарження постанови суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі відповідно до статті 160 цього Кодексу - з дня складення в повному обсязі. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.

Постанову складено в повному обсязі та підписано –30.01.2007р.


Суддя                                                                      О.С.Палей


Помічник судді Є.С.Бубен