Рішення №407791


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


29.01.07                                                                                 Справа № 2/567

Суддя Седляр О.О., розглянувши матеріали справи за позовом

Державного підприємства «Укренерговугілля» в особі Луганської філії, м. Луганськ

до Державного підприємства «Донбасантрацит», м. Красний Луч Луганської області

про стягнення 12491464 грн. 79 коп.

у присутності представників сторін:

від позивача –Лавренюк І.Л., дов. від 08.09.06 № 2579,

від відповідача – не прибув ( явка обов’язкова),


в с т а н о в и в:


Суть спору: позивачем заявлено вимогу про стягнення з відповідача заборгованості за спожиту активну та реактивну електроенергію у сумі 9019107 грн. 43 коп., згідно договорів уступки права вимоги від 24.12.03 № 5-Л, № 9-Л за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань інфляційні нарахування у сумі 2705732 грн. 23 коп. та річні у сумі 766624 грн. 13 коп.

Відповідач відзив на позовну заяву не надав, у засідання суду не прибув. Копії ухвал про порушення провадження у справі та відкладення розгляду справи поштою не повернуті в адрес суду, а також відповідачем не надано доказів звернення до суду з клопотанням про направлення йому документів за іншою адресою, ніж та, що вказана у позовній заяві.

Відповідно до вимог ст. 75 ГПК України справу розглянуто за наявними у ній матеріалами.


Дослідивши обставини справи, надані матеріали суд прийшов до наступного.

Між Товариством з обмеженою відповідальністю “Луганське енергетичне об”єднання” /, Дочірнім підприємством «Енерговугіллязбут» та Державним підприємством «Укренерговугілля»/позивач у справі/ було укладено договори уступки права вимоги від 24.12.03 № 5-Л та № 9-Л, за умовами якого «Кредитор»/ ДП «Енерговугіллязбут»/ поступає , а «Новий кредитор»/позивач у справі/ отримує право вимоги боргу у сумі 6850962 грн. 91 коп. (за договором № 5-Л) та у сумі 2168144 грн. 52 коп. (за договором № 9-Л) з «Боржника»/ДВАТ «Шахта «Міусинська»за договором № 5-Л та ДВАТ «Шахта «Новопавлівська»за договором № 9-Л, правонаступниками яких є відповідач у справі/ за спожиту активну та реактивну електроенергію відповідно до договорів визначених у Додатку до договорів № 1, який є невід’ємною частиною договорів, а «Новий кредитор»компенсує «Кредитору»вартість переданого права вимоги заборгованості.

Як вбачається з матеріалів справи та відповідно до вимог п.2.4 договорів позивач компенсував ДП «Енерговугіллязбут»суму заборгованості, передану йому за договором від 01.04.02 № 1018 168144 грн. 52 коп. згідно договору переводу боргу від 24.12.03 № 1746/01 з протоколом виконання зобов’язань та угоди про припинення зобов’язань зарахуванням від 29.12.03.

Відповідно до п.2.1 договору відповідач зобов’язаний перерахувати заборгованість відповідно договорів № 5-Л та № 9-Л на поточний рахунок позивача зі спеціальним режимом використання з дня набуття чинності договору, згідно повідомлення позивача про уступку права вимоги, яке йому було надіслано 25.12.03.

Наявність заборгованості позивача перед первісним кредитором на час укладання договору уступки підтверджується також належними доказами –договорами на користування електричною енергією (№ 1018 від 01.04.02, № 1017/83 від 01.04.02) та складеним сторонами актами звірення розрахунків від 06.07.06, підписаним повноважними представниками сторін без доповнень та зауважень.

Позивачем, 25.12.03, надіслано на адресу відповідача повідомлення №№ 13, 15, які останній залишив без відповіді, у зв’язку з чим позивач звернувся до суду та просить стягнути з останнього суму заборгованості.          

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань позивачем нараховані інфляційні нарахування у сумі 2705732 грн. 23 коп. та річні у сумі 766624 грн. 13 коп. за весь час прострочення, які позивач просить теж стягнути з відповідача.

Відповідач позовні вимоги визнав частково, у решті вимоги відхилив, з підстав викладених вище.

Оцінивши доводи сторін у їх сукупності суд вважає позовні вимоги обґрунтованими та такими що підлягають до задоволення частково з огляду на наступне:

У відповідності до п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу України, який набув чинності з 01.01.04, щодо цивільних відносин, які виникли до набрання чинності Цивільним кодексом України, положення цього Кодексу застосовуються до тих прав та обов"язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.

У відповідності зі ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов"язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно зі ст. ст. 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов’язання не допускається, зобов’язання має виконуватись належним чином, зокрема, відповідно до умов договору.

Сума заборгованості за спожиту електроенергію обґрунтована та підтверджена матеріалами справи та визнана відповідачем.

Щодо стягнення сум інфляційних нарахувань та 3% річних, то вимоги позивача у цій частині також цілком обґрунтовані та відповідають чинному законодавству, у т.ч. ст. 625 ЦК України, згідно якої боржник, який прострочив виконання грошового зобов”язання, на вимогу кредитора зобов”язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних з простроченої суми.

За таких обставин, позовні вимоги слід задовольнити та стягнути з відповідача заборгованість у сумі 9019107 грн. 43 коп. , у тому числі: за спожиту активну електроенергію у сумі 8807082 грн. 56 коп., перетоки реактивної електроенергії у сумі 212024 грн. 87 коп., а також інфляційні нарахування у сумі 2705732 грн. 23 коп. та річні у сумі 766624 грн. 13 коп. з віднесенням судових витрат з цієї суми на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 44, 49, 75,82, 84, 85 ГПК України, суд


в и р і ш и в:


1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Державного підприємства «Донбасантрацит», м. Красний луч луганської області , вул. Косіора, буд. 10, код 32446546 на користь Державного підприємства «Укренерговугілля»в особі Луганської філії , м. Луганськ, вул. Радянська, 62, код 26447684 п/рахунок зі спеціальним режимом використання № 260383018400 в Луганському обласному управлінні «Державного ощадного банку України», МФО 304665, код 26447684 заборгованість за спожиту активну електроенергію у сумі 8807082 грн. 56 коп.; п/рахунок 26001108690 в Луганської філії АБ «Укркомунбанк», МФО 304988 заборгованість за перетоки реактивної електроенергії у сумі 212024 грн. 87 коп., інфляційні нарахування у сумі 2705732 грн. 23 коп. та річні у сумі 766624 грн. 13 коп., витрати по сплаті державного мита у сумі 25500 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 118 грн. , видати наказ.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його

підписання, оформленого відповідно до ст. 84 ГПК України.


          Дата підписання рішення –05.02.07          Суддя                                                                       О.О. Седляр