Рішення №407795


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


П О С Т А Н О В А

Іменем України


25.01.07                                                                                 Справа № 12/832ад.

Суддя Палей О.С., при секретарі Смирновій В.М., розглянувши матеріали справи за позовом

Державної податкової інспекції у м.Свердловську

до Відкритого акціонерного товариства "Луганськгеологія", м.Свердловськ

про стягнення 9327 грн.83 коп.

В присутності представників сторін:

від позивача - Домніна М.В., держ.подат.інсп., довіреність № 3 від 09.01.07.;

від відповідача - Павлюченко Т.А., довіреність № б/н від 01.12.06.

          Суть спору: заявлено вимогу про звернення стягнення на активи відповідача в рахунок погашення його податкового боргу з податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів в сумі 9327 грн.83 коп. (згідно заяви про уточнення позовних вимог від 25.01.07).

          Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд

в с т а н о в и в:


          ВАТ "Луганськгеологія" –відповідач у справі –зареєстрований як суб'єкт господарювання виконкомом Свердловської міської Ради 22.12.1999 р.; перебуває на податковому обліку у ДПІ у м.Свердловську з 05.01.2000 р..

          Станом на 20.11.2006 відповідач, відповідно до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ (далі Закон № 2181) має узгоджену суму податкових зобов'язань з податку з власників транспортних засобів в сумі 9327,83 грн.

          У зв'язку із несплатою податкового боргу позивач 29.11.06 звернувся з цим позовом до суду та просить стягнути суму боргу примусово.

          Відповідач відзивом № 12/270 від 18.12.2006 р. позовні вимоги визнає частково, посилаючись на те, що платіжними дорученнями № 84 від 30.01.06 та № 791 від 30.08.06 ним було сплачено борг загалом на суму 3100 грн.

          Дослідивши матеріали справи, оцінивши доводи сторін, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню з огляду на наступне.

          Відповідно п.3 ч.1 ст.9 Закону України "Про систему оподаткування" платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані сплачувати належні суми податків і зборів у встановлені законами терміни. У зв'язку з несвоєчасною сплатою податкового зобов'язання відповідач (в особі філії Довжанська геологорозвідувальна партія) станом на 20.11.2006 року має податковий борг перед бюджетом в сумі 9327,83 грн., який, з огляду на приписи ст.5 Закону № 2181 є узгодженим та підтверджується:

          - податковим повідомленням-рішенням від 30.06.06 № 0000661741/0, яким відповідачу визначено податкове зобов'язання в сумі 3754,51 грн. штрафних (фінансових) санкцій;

          - розрахунком № 2058 від 13.02.2001 р. суми податку з власників транспортних засобів, залишок боргу за яким становить 5573,32 грн.

          Підпунктом 3.1.1 п.3.1 ст.3 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами від 21.12.2000 № 2181 визначено, що активи платника податків можуть бути примусово стягнені в рахунок погашення його податкового боргу виключно за рішенням суду.

          В п.1.6 ст.1 Закону № 2181 зазначено, що примусове стягнення це звернення стягнення на активи платника податків у рахунок погашення його податкового боргу, без попереднього узгодження його суми таким платником податків. Проте термін "податковий борг", означає, що податкове зобов'язання платника податку вже узгоджено та не сплачене у встановлені законом строки.

          Тому у контексті п.1.6 ст.1 Закону 2181 фразу "без попереднього узгодження" слід розуміти так, що податкове зобов'язання вже було попередньо узгоджено самостійно платником або в апеляційному порядку, та не потребує повторного узгодження.

          Сплачені відповідачем згідно пл. доручення від 30.01.06 № 84 2000р. суми податковим органом на підставі п. п. 16.3.3. п.16.3 ст.16 Закону № 2181 та п.3.7. ст.3 Інструкції № 290, правомірно розподілені в рахунок погашення податкового боргу (966,45 грн.) та в рахунок погашення пені (243,47 грн.).

          Відповідно, із сплаченої за пл. дорученням від 30.08.06 № 791 суми в розмірі 1100 грн., на погашення податкового боргу спрямовано 929,23 грн. та 130,77 грн. –на погашення пені, що підтверджується витягом з особового рахунку платника податків.

Відповідно до п. п. 16.3.3 п. 16.3 ст. 16 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. №2181 якщо платник податків не сплачує пеню разом зі сплатою податкового боргу (його частини) або не визначає її окремо у платіжному документі (чи визначає з порушенням зазначеної пропорції), то податковий орган самостійно здійснює розподіл такої сплаченої суми на суму, що спрямовується па погашення такого податкового боргу (його частини), та суму, що спрямовується на погашення пені, нарахованої на суму такого погашеного податкового боргу (його частини), та надсилає такому платнику податків повідомлення, в якому міститься зазначена інформація.

Цей порядок передбачено також п.3.7 ст. З Інструкції "Про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби", затвердженої наказом ДПА України від 11.06.2003р. № 290 - якщо платник податків не сплачує пеню разом зі сплатою податкового боргу (його частини) або не визначає її окремо у платіжному документі (чи визначає з порушенням зазначеної пропорції), то податковий орган у день надходження від органу державного казначейства інформації про зарахування коштів до бюджету, самостійно здійснює розподіл такої сплаченої суми на суму, що спрямовується на погашення такого податкового боргу (його частини), та суму, що спрямовується на погашення пені, нарахованої на суму такого погашеного податкового боргу (його частини).

          

          На підставі вищевикладеного, суд позовні вимоги задовольняє у заявленому обсязі.


          В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

          Керуючись ст.ст.160,163,167,186,254 КАС України, суд          


П О С Т А Н О В И В :


1.Позов задовольнити.


          2.Звернути стягнення податкового боргу за податком з власників транспортних засобів в сумі 9327 грн.83 коп. на активи ВАТ "Луганськгеологія" 94800, Луганська область, м.Свердловськ, вул.Комсомольська,17, код 01432115 (адреса юридичної особи –м.Луганськ, вул.Карла Маркса,3) в доход місцевого бюджету м.Свердловська.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого Кодексом адміністративного судочинства України, якщо такої заяви не буде подано.

Про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції спочатку подається заява. Обґрунтування мотивів оскарження і вимоги до суду апеляційної інстанції викладаються в апеляційній скарзі.

Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Заява про апеляційне оскарження постанови суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі відповідно до статті 160 цього Кодексу - з дня складення в повному обсязі. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.


Постанову складено в повному обсязі та підписано –30.01.2007р.


Суддя                                                                       О.С.ПалейПомічник судді                                                             Є.С. Бубен
Надр. 3 прим.

1-          до справи

2-          позивачу

3-          відповідачу