Рішення №407807


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


П О С Т А Н О В А

Іменем України


19.01.07                                                                                 Справа № 9/861н-ад

Суддя Ворожцов А.Г., розглянувши матеріали справи за позовом

Державного підприємства «Свердловантрацит», м. Свердловськ Луганської області

до Державної податкової інспекції у м. Свердловську Луганської області

про визнання нечинним податкового повідомлення-рішення

в присутності представників:

від позивача –не прибув,

від відповідача - Мирошкіна Т.О. - ст.держ.подат.інспектор, дов. № 9 від 11.12.06


Суть спору: позивачем заявлено вимогу про визнання нечинним повідомлення –рішення державної податкової інспекції, м. Свердловськ від 06.06.2006. № 000170/1840/1 на суму 3879 грн. 18коп., № 000171/1840/1 на суму 132 грн. 32коп., від 03.10.2006. № 000099/1840/3 на суму 97134 грн. 33коп., № 000098/1840/3 на суму 16818 грн. 20коп., № 000171/1840/3 на суму 132 грн. 32коп.

Відзивом на позовну заяву від 21.12.06р. № 21329/10 відповідач вважає позов необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, посилаючись на пп. 1.11 ст. 1; пп. 4.1.4 ст. 4: пп. 17.1.7 ст. 17 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»від 21.12.2000р. № 2181-ІІІ (далі –закон 2181), Інструкцію про порядок обчислення і справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, затв. наказом Мінекології та природних ресурсів України, Мінфіну України , ДПА України, Мінпраці та соцполітики України від 09.01.02р. № 8/9/13/10 (далі –Інструкція).

Крім того, відповідач вказує, що на підставі Закону України «Про заходи, направлені на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу»від 23.06.05р. № 2711 (далі –Закон 2711) позивачу повністю та частково списані штрафні санкції, застосовані спірними рішеннями податкового органу.


Оцінивши доводи позивача, відповідача і надані докази, суд дійшов висновку про наступне.

Відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону 2181 податкове зобов’язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації, вважається узгодженим з дня подання такої декларації.

Відповідно до пп. 4.1.4 ст. 4 Закону 2181 податкові декларації подаються за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює, зокрема, календарному місяцю, - протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця; календарному кварталу або календарному півріччю (у т.ч. при сплаті квартальних або піврічних авансових внесків), - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Згідно з п. 6.1 Інструкції базовий податковий (звітний) період для плати з користування надрами для видобування корисних копалин дорівнює календарному кварталу.

Розрахунки плати за користування надрами для видобування корисних копалин складаються користувачами надр та їх філіями, зазначеними у п. 2.2 цієї Інструкції щокварталу, накопичувальним підсумком з початку року, і подаються до органів державної податкової служби за місцезнаходженням родовища корисних копалин протягом 40 календарних днів, наступних за останнім днем звітного (податкового) кварталу.

Згідно з п. 6.4 Інструкції плата до бюджетів сплачується за місцезнаходженням родовища корисних копалин щокварталу протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання розрахунку, тобто 50 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, а за видобуток корисних копалин у межах континентального шельфу –за місцезнаходженням платника.

07.03.03р. Мін палива та енергетики України прийнято наказ № 117 Про реорганізацію ВАТ «ДХК «Свердловантрацит», відповідно до якого ВАТ ДХК «Свердловськантрацит»та державні акціонерні товариства –дочірні підприємства ДХК «Свердловантрацит»реорганізуються шляхом злиття та створення на їх базі ДП «Свердловантрацит».

Згідно з п. 13.3 ст. 13 Закону 2181 реорганізація платника податків не змінює строків погашення податкових зобов’язань або податкового боргу платниками податків, створеними внаслідок такої реорганізації.

Відповідно до ст. 17 Закону 2181 штрафні санкції за порушення податкового законодавства накладаються на платника податків у розмірах, визначених цією статтею. Нарахування штрафних санкцій за ст. 17 Закону 2181 безпосередньо пов’язано з визначенням (донарахуванням) сум податкових зобов’язань, однак виключенням з цього є застосування до платників податків штрафних санкцій на підставі пп. 17.1.7 ст. 17 Закону, яким передбачено що у разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов’язання протягом граничних строків, визначених цим законом, такий платник податків зобов’язаний сплатити штраф, встановлений у розмірах відповідно до днів затримки та визначається у розмірі 10, 20 та 50 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Таким чином, нарахування у цьому випадку штрафної санкції пов’язане не з визначенням податкового зобов’язання за даними податкової декларації, а безпосередньо пов’язане з погашенням податкового боргу та строками такого погашення.

При прийнятті спірних рішень податковим органом враховано рішення начальника ДПІ від 31.05.06р. № 64, яким на підставі норм Закону 2711 списано повністю та частково штрафні санкції, які пред’явлені ВП «шахта «Довжанська-Капітальна» на підставі податкових повідомлень-рішень по сплаті з користування надрами для видобування корисних копалин, а саме:

·          податкове повідомлення-рішення від 05.05.06р. № 000098/1840/1 в сумі 73086,62 грн. – списано частково санкції у розмірі 56268,42 грн.,

·          № 000099/1840/1 в сумі 137348,95 грн. –списано частково у розмірі 40214,62 грн.,

·          № 000170/1840/1 в сумі 3879,18 грн. та № 000097/1840/1 в сумі 20546,51 грн. –списані у повному обсязі.

За результатами повторних скарг позивача податковий орган прийняв податкові повідомлення-рішення, які в подальшому залишені без змін ДПА України.

Таким чином, спірне податкове повідомлення-рішення № 000170/1840/1 в сумі 3879,18 грн. списане у повному обсязі.

Податковими повідомленнями-рішеннями № 000098/1840/3, № 000099/1840/3, № 000170/1840/3 було застосовано штрафні санкції на підставі пп. 17.1.7 ст. 17 Закону 2181 по розрахункам 2005 року, що спростовує твердження позивача щодо не підтвердження граничних строків сплати сум податку та податкового боргу.

За таких обставин суд не вбачає підстав для задоволення позову.

Згідно ст. 160 Кодексу адміністративного судочинства України у судовому засіданні, в якому закінчився розгляд справи, оголошено вступну та резолютивну частини постанови та повідомлено представників сторін про те, що постанову у повному обсязі буде виготовлено протягом 5-денного строку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 17, 87, 94, 98, 158 - 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд


п о с т а н о в и в:


1.У задоволенні позову відмовити.


Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого Кодексом адміністративного судочинства України, якщо таку заяву не було подано.

Постанову складено у повному обсязі та підписано 24.01.2007р.

Про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції спочатку подається заява. Обґрунтування мотивів оскарження і вимоги до суду апеляційної інстанції викладаються в апеляційній скарзі.

Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Заява про апеляційне оскарження постанови суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі відповідно до статті 160 цього Кодексу - з дня складення в повному обсязі. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.Суддя                                                             А.Г.Ворожцов