Рішення №407811


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


УХВАЛА


25.01.07                                                                                 Справа № 12/834н-ад.

Колегія суддів у складі: Палей О.С. –головуючий, суддів –Рябцевої О.В., Пономаренко Є.Ю., розглянувши матеріали справи за позовом

Відкритого акціонерного товариства "Групова збагачувальна фабрика "Михайлівська", м.Золоте-5

до Державної податкової інспекції у м. Первомайську

про визнання недійсними податкових повідомлень - рішень

в присутності представників сторін:

від позивача - Колесніков Ю.О., довіреність № 14 від 01.10.06.;

від відповідача - ГеращенкоО.І., зав.юр.сектору, довіреність № 2492/10-010-485 від 23.06.06, Могильна О.О., заст.нач.від.аудиту, дов. № 42/10-010-15 від 12.01.07; Кудляк Н.М., гол.держ.подат.ревізор-інсп., дов. № 212/10-010-33 від 24.01.07;


          Суть спору: заявлені вимоги про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень ДПІ у м.Первомайську


          - від 08.09.2006 р. № 0000762301/0 про визначення ВАТ "Збагачувальна фабрика "Михайлівська" податкового зобов'язання з податку на додану вартість в сумі 219066 грн. в т.ч. 146044 грн. основного платежу та 73022 грн. фінансових санкцій;

          - від 08.09.2006 р. № 0000752301/0 про визначення суми податкового зобов'язання з податку на прибуток в сумі 105426 грн. в т.ч. 61192 грн. основного платежу та 44234 грн. штрафних (фінансових) санкцій;

          - від 08.09.2006 р. № 0000221700/0 про визначення суми податкового зобов'язання з податку з доходів фізичних осіб в сумі 1767 грн. в т.ч.589 грн. основного платежу та 1178 грн. фінансових санкцій.

          Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд


в с т а н о в и в :


          Розпорядженням заступника голови господарського суду Луганської області від 25.01.07 Воронько В.Д. у зв'язку із складністю спору для розгляду справи призначено колегію у складі суддів: Палей О.С. –головуючий, Рябцевої О.В. та Пономаренко Є.Ю.

          У зв'язку з необхідністю витребування додаткових доказів по справі судова колегія вирішила оголосити перерву в судовому засіданні.

          Керуючись ст.ст. 150,160 КАС України, суд


          

у х в а л и в :


1.Оголосити перерву в судовому засіданні до 19.02.07., 15-00.

2.Зобов'язати позивача надати:

- належним чином завірену копію договору оренди № 167/12 цілісного майнового комплексу від 29.10.2001 р. та додаткових угод до нього (до справи);
- письмові пояснення та документальне підтвердження підстав та періоду, з якого орендна плата за договором оренди перераховується безпосередньо на рахунок орендодавця;

- пояснити з якого періоду позивач сплачує ПДВ за послугами оренди; надати первинні документи, податкові накладні, рахунки, пл. доручення на перерахування орендарем орендної плати;

- уточнюючі розрахунки з ПДВ за послугами оренди;

- документальні докази відображення за даними бухгалтерського обліку кредиторської заборгованості перед Державним Інноваційним фондом за 2000 рік в сумі 78700 грн. та підстави, з яких вона не була списана.

3.Зобов'язати відповідача надати:

- письмовий розрахунок суми донарахованого основного платежу з податку на прибуток в сумі 61192 грн., виходячи з сум кожної спірної операції та суми штрафних санкцій (на кожну спірну операцію);

- письмовий розрахунок суми донарахованого платежу з податку на додану вартість в сумі 146044 грн.;

- письмові пояснення щодо первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, на підставі яких обчислювався валовий дохід від надання послуг з оренди та сума податкових зобов'язань позивача; як визначалися перші події.

- письмові пояснення щодо первинних документів податкового та бухгалтерського обліку, на підставі яких податковий орган дійшов висновку, що заборгованість перед Державним інноваційним фондом у сумі 78700 грн. залишилася нестягнутою після закінчення строку позовної давності;

- копію запиту про проведення зустрічної перевірки ТОВ фірма "Кассіопєя" та результати (за наявністю).

4.На підставі п.5 ст.71 КАС України Західно-Донбаській об'єднаній державній податковій інспекції Дніпропетровської області (м.Павлоград, вул.Верстато-будівників,14-а) надати суду відомості щодо результатів проведення зустрічної перевірки ТОВ "Касіопея", м.Павлоград, вул.К.Маркса,86/3 з питань своєчасності внесення до бюджету орендної плати за договором оренди цілісного майнового комплексу № 162/17 від 29.10.2001 р. за період з дати укладення до 01.10.2005 р. (за наявністю).

Визнати явку в судове засідання компетентних представників сторін обов'язковою.
Судді                                                                      О.С.Палей


О.В. Рябцева

Є.Ю. Пономаренко


Помічник судді Є.С.Бубен


Надр. 3 прим.

1-          до справи

2-          позивачу

3-          відповідачу