Рішення №407813


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


18.01.07                                                                                 Справа № 14/582

Суддя Лісовицький Є.А., розглянувши матеріали справи за позовом Відкритого акціонерного товариства „Холдингова компанія „Луганськтепловоз”, м.Луганськ


до Дочірнього підприємства „Інторг” Закритого акціонерного товариства „Мікрон”, м. Луганськ


про стягнення заборгованості 196 грн. 80 коп., втрат від інфляції 55 грн. 19 коп., 3% річних 13 грн. 80 коп.


при секретарі судового засідання: Андрущенко Г.М.


в присутності представників сторін:

від позивача – Аладіна Т.О., дов. № 863-4 від 03.01.07

від відповідача – не прибув


Представником позивача подано клопотання про відмову від звукової фіксації судового процесу. Дане клопотання судом задовольняється.


Суть справи: заявлено вимоги про стягнення заборгованості 196 грн. 80 коп., втрат від інфляції 55 грн. 19 коп., 3% річних 13 грн. 80 коп. згідно договору про надання послуг загальнозаводськими службами № 21 від 25.12.02р.

Відповідач відзив на позов не надав, участі повноважного представника в процесі не забезпечив.

За таких обставин справа розглядається за наявними в ній матеріалами відповідно до ст.75 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши представника позивача, суд -


          В С Т А Н О В И В :


Між позивачем та відповідачем укладено договір № 21 від 25.12.02р., згідно якого позивач надавав відповідачу послуги загальнозаводськими службами УЕБ та режиму (ВОХР).

Згідно п. 5.1 договору він діє з 01.01.03 по 31.12.04р.

За період з січня по березень 2004р., а також у травні і з вересня по грудень 2004р. позивач надав відповідачу послуги на загальну суму 196,80 грн., що підтверджується матеріалами справи. Для оплати за надані послуги відповідачу були надані платіжні вимоги-доручення №№ 170 від 27.01.04 на суму 31,20 грн., 444 від 17.02.04 на суму 31,20 грн., 690 від 12.03.04 на суму 31,20 грн., 1731 від 31.05.04 на суму 30,00 грн., 3255 від 14.09.04 на суму 15,60 грн., 4149 від 24.11.04 на суму 38,40 грн., 4557 від 15.12.04 на суму 19,20 грн., всього –на суму 196,80 грн.

Відповідно до п.п. 2.2.1 та 3.9 договору відповідач зобов'язувався своєчасно і в повному обсязі сплачувати послуги до 15 числа місяця, наступного за звітним.

Однак свої обов'язки відповідач виконував неналежним чином. За період з з січня по березень 2004р., травень і з вересня по грудень 2004р. надані послуги не сплачував, борг перед позивачем становить 196 грн. 80 коп.

Позивач звернувся з позовом про стягнення заборгованості за надані послуги 196 грн. 80 коп., втрат від інфляції 55 грн. 19 коп. та 3% річних 13 грн. 80 коп.

Оцінивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та цього кодексу.

Відповідач не виконав свої зобов’язання щодо оплати наданих послуг.

Відповідно до ч.2 ст.625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 % річних від простроченої суми.

Тому позовні вимоги про стягнення боргу 196 грн. 80 коп., інфляційних нарахувань 55 грн. 19 коп. і 3% річних 13 грн. 80 коп. обґрунтовані і підлягають задоволенню.

Відповідно до ст.49 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.49, ст.82, 84, 85 ГПК України суд, -


В И Р І Ш И В:


1.          Позов задовольнити.

Стягнути з Дочірнього підприємства „Інторг” Закритого акціонерного товариства „Мікрон”, м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107, ідентифікаційний код 24199590, на користь Відкритого акціонерного товариства „Холдингова компанія „Луганськтепловоз”, м.Луганськ, вул. Фрунзе, 107, ідентифікаційний код 05763797, борг 196 грн. 80 коп., інфляційні нарахування 55 грн. 19 коп., 3% річних 13 грн. 80 коп., витрати на сплачене держмито 102 грн. 00 коп. і на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 грн. 00 коп. Наказ видати.У судовому засіданні 18.01.07 було оголошено лише вступну і резолютивну частину рішення. Дане рішення набирає законної сили після закінчення 10-ти денного строку з дня його підписання.


Дата підписання рішення 22 січня 2007 р.Суддя                                                               Є.А.Лісовицький