Рішення №407816


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


30.01.07                                                                                 Справа № 4/587.

Суддя Батюк Г.М., розглянувши матеріали справи за позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Діком-Аудит»

до Державного підприємства «Ровенькиантрацит», м.Ровеньки Луганської області

про стягнення 14400 грн. 00 коп.

представники сторін:

від позивача: не прибув (явка обов»язкова);

від відповідача: не прибув (явка обов»язкова).


          Суть справи: заявлені вимоги про стягнення з відповідача заборгованості за аудиторські послуги у сумі 14400 грн. 00 коп.

          У судовому засіданні 23.01.07 по справі, згідно ст. 77 ГПК України, була оголошена перерва до 30.01.07.

          Рішення господарського суду виноситься 30.01.07.

          Відповідач у відзиві на позовну заяву від 05.01.07 № 10, від 22.01.07 № 41 та від 24.01.07 № 42, позовні вимоги відхилив посилаючись на те, що:

-          за друге півріччя 2005 року на предмет аудиторської перевірки ніяким чином не підтверджується;

-          акт виконаних робіт на суму виконаних послуг 6900 грн. 00 коп. відсутній;

-          відсутні документи, які підтверджують наявність виконаних робіт ;

-          посвідчення про відрядження, які надані до матеріалів справи, стосуються періоду перевірки та надання аудиторських послуг за перше півріччя 2005 року;

-          в матеріалах справи відсутні докази надання аудиторських послуг, які відповідач повинен був оплатити, та з інших підстав, викладених у відзиві.

Позивач надав до суду заяву від 22.01.07 № 4/587/2 про зміну підстав позову і зменшення розміру позовних вимог та просить суд стягнути з відповідача заборгованості за аудиторські послуги у сумі 6900 грн. 00 коп. в якості плати за фактично виконані роботи у третьому кварталі 2005 році.

Представник позивача в судовому засіданні заяву про заміну підстави позову від 22.01.07 № 4/587/2 підтримав.

Вказана заява про зміну підстави позову від 22.01.07 № 4/587/2 прийнята судом, як така, що не суперечить ст. 22 ГПК України. Підставою позову слід вважати вимоги про стягнення з відповідача заборгованості за аудиторські послуги у сумі 6900 грн. 00 коп. в якості плати за фактично виконані роботи у третьому кварталі 2005 році.

Позивач заявою від 22.01.07 № 4/587/2, в порядку ст.22 ГПК України зменшив розмір позовних вимог на суму боргу наданих послуг 7500 грн. 00 коп. та просить суд стягнути з відповідача суму основного боргу за аудиторські послуги у сумі 6900 грн. 00 коп. в якості плати за фактично виконані роботи у третьому кварталі 2005 році.Розглянувши документи і матеріали, додані до позовної заяви, заслухавши пояснення представників учасників судового процесу, всебічно і повно з’ясувавши всі обставини справи, оцінивши докази, які мають значення для вирішення спору, господарський суд,


в с т а н о в и в :


Заява позивача щодо зменшення розміру позовних вимог підлягає до задоволення. Позовними вимогами слід вважати вимоги про стягнення з відповідача заборгованості за аудиторські послуги у сумі 6900 грн. 00 коп. в якості оплати за фактично виконані роботи у третьому кварталі 2005 році.

Новою ціною позову (з урахуванням заяви щодо зменшення позовних вимог) слід вважати заборгованість за аудиторські послуги у сумі 6900 грн. 00 коп. в якості плати за фактично виконані роботи у третьому кварталі 2005 році.

Між позивачем та відповідачем був укладений договір про аудиторське обслуговування від 18.04.05 № 716/17-2005, згідно якого «Замовник»( відповідач у справі) доручає, а «Виконавець»( позивач у справі) приймає на себе виконання аудиторської перевірки податкового і бухгалтерського обліку за період з 01.01.05 по 31.12.05 щоквартально.

Згідно п. 2.1 договору, за надані аудиторські послуги згідно цього договору «Замовник»( відповідач у справі) перераховує «Виконавцю»( позивачу у справі) : по першому півріччі 15000 грн, без ПДВ; по другому півріччі - 15000 грн. 00 коп.

Згідно п. 2.2. договору, оплата по договору здійснюється у вигляді авансового платежу у розмірі 100% перед кожним етапом роботи. «Виконавець» починає роботу після отримання авансового платежу.

Відповідно до п. 3.2 договору, передача оформленої в установленому порядку документи по завершенню робіт здійснюється на підставі акту здачі- прийому робіт з наданням «Замовнику»аудиторського висновок і інших передбачених документів.

Відповідно до п. 3.3 договору, «Замовник»(відповідач у справі) на протязі трьох днів з дня отримання акту здачі- прийому робіт зобов’язаний направити «Виконавцю»(позивачу у справі) підписаний акт здачі- прийому або мотивовану відмову від прийому робіт.

Позивач згідно умов договору відповідачу надавалися аудиторські послуги з 2001 року.

Відповідач провів оплату за аудиторські послуги за договором № 716/17 від 18.04.05 на суму 5600 грн., що підтверджено банківською випискою від 15.06.06 (а.с.24) та від 23.09.05 на суму 50 000 грн. 00 коп.( позивач вказує, що в дану суму входить оплата за надані послуги 10000 грн. 00 коп.)(а.с.22).

Позивач вказує, що спеціалісти позивача виконував умови договору за період з 18.04.05 по 21.10.05, та находилися в командировці 64чол/дня, що підтверджено відмітками ВП «ГОФ «Ровеньковська»на командировочних посвідченнях про відрядження.

Заборгованість відповідача перед позивачем за надані аудиторські послуги за договором про аудиторське обслуговування від 18.04.05 № 716/17-2005 складає 6900 грн. 00 коп. в якості оплати за фактично виконані роботи у третьому кварталі 2005 році.           

          Відповідач позовні вимоги відхилив з підстав, викладених у відзивах на позовну заяву.

Оцінивши доводи сторін у їх сукупності, господарський суд вважає позовні вимоги такими, що не підлягають до задоволення, з огляду на наступне.

          Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Керуючись ст. 43 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Як свідчать матеріали справи, позивач звернувся до господарського суду з позовом про стягнення з відповідача заборгованості за аудиторські послуги у сумі 6900 грн. 00 коп. в якості оплати за фактично виконані роботи у третьому кварталі 2005 році., що підтверджено командировочними посвідченнями про відрядження.Згідно ст. 901 ЦК України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послуги, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Згідно п.1 ст. 903 ЦК України, встановлено, що якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов’язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до п. 3.2 договору, передача оформленої в установленому порядку документи по завершенню робіт здійснюється на підставі акту здачі- прийому робіт з наданням «Замовнику»аудиторського висновок і інших передбачених документів.

Як свідчать матеріали справи, позивачем не надано до суду доказів виконання вимог п. 3.2. вищевказаного договору, тобто у матеріалах справи відсутні докази проведення аудиторської перевірки на підприємстві відповідача та докази складання між сторонами по справі акту здачі- прийому робіт на суму 6900 грн. 00 коп.

Як вбачається з матеріалів справи , посвідчення про відрядження стосуються періоду перевірки та надання аудиторських послуг за перше півріччя 2005 року.           

Ствердження позивача проте, що посвідчення про відрядження є доказами про надання послуг аудиторської перевірки судом не приймаються до уваги, оскільки згідно умов п.3.2 договору після закінчення робіт повинно бути складено акти здачі- прийому робіт.

На підставі викладеного, суд робить висновок, що позивач не надав суду безспірних доказів своїх позовних вимог тому, у задоволенні позову слід відмовити.

Суд вважає вимоги позову про стягнення з відповідача заборгованості за аудиторські послуги у сумі 6900 грн. 00 коп. в якості оплати за фактично виконані роботи у третьому кварталі 2005 році. такими, що не підлягають задоволенню.

У судовому засіданні 30.01.07 за згодою сторін була оголошена тільки вступна та резолютивна частина рішення.           

Відповідно до ст.ст.44,49 ГПК України витрати по держмиту та витрати на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу покладаються на позивача.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 901,903 ЦК України, керуючись ст. ст. 44,49,77, 82, 84, 85 ГПК України, суд


в и р і ш и в :          


1.У задоволенні позову відмовити.


2. Судові витрати покласти на позивача.


Відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

Дата підписання рішення : 05.02.07.Суддя Г.М.Батюк