Рішення №407835


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


УХВАЛА


19.01.07                                                                                 Справа № 15/555.

Суддя Пономаренко Є.Ю., розглянувши матеріали за позовом

Закритого акціонерного товариства «Торговий дім «Люксембурзький», м. Одеса

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Телаві», м. Луганськ

про стягнення 80 879 грн. 87 коп.

За участю представників сторін:

від позивача –не прибув.;

від відповідача –не прибув.


До початку слухання справи по суті не заявлено вимогу про фіксування судового процесу з допомогою звукозаписувального технічного засобу, у зв’язку з чим відповідно до ст. ст. 4-4, 81-1 Господарського процесуального кодексу України таке фіксування судом не здійснювалося.


Суть спору: позивачем заявлена вимога про стягнення з відповідача заборгованості у сумі 70051,74 грн., інфляційних витрат у сумі 8726,58 грн. та 3% річних у сумі 2101,55 грн. за договором № 26 від 19.01.04.

Позивач участь свого представника у судовому засіданні не забезпечив, хоча про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином. У минулому судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені вимоги у повному обсязі.

Разом з тим, від позивача надійшло пояснення по справі від 05.01.07р №02, в якому вказується про те, що відповідач сплатив 500 грн. 20.11.2006р. При цьому позивач просить стягнути з відповідача борг у зменшеній сумі 69 551 грн. 74 коп. та інфляційні витрати у збільшеному розмірі 9 226 грн. 58 коп. та 3% річних у сумі 2101,55 грн.

З урахуванням незмінності ціни позову, відповідно до ст. 22 Господарського процесуального кодексу України суд приймає до провадження у справі як зміну предмету позову наведені у поясненні вимоги позивача.

Відповідач відзив на позовну заяву та інші витребувані судом документи не представив, участь свого представника у судовому засіданні не забезпечив, хоча про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

          У зв’язку з неявкою представника відповідача, неподанням всіх витребуваних доказів та необхідністю витребування нових доказів, вирішення спору по суті не вбачається можливим, тому розгляд справи слід відкласти.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 77, 86 ГПК України, суд


у х в а л и в:


1.Розгляд справи відкласти на 02.02.2007р. о 12 год. 45 хв.


2.Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду в кімнаті № 334.


3.Зобов’язати позивача надати:

- заперечення на відзив відповідача, документальне підтвердження і нормативне обґрунтування заперечень,

- оригінали документів, які додані до позову в копіях - для огляду в засіданні,

- докази направлення акту звірення відповідачу;

- докази передачі товару за договором від 19.01.04р. №26.


4.Зобов’язати відповідача надати:

- відзив на позовну заяву з доказами надіслання позивачу, документальне підтвердження та нормативне обґрунтування викладених у відзиві доводів,

- прийняти участь у звіренні розрахунків з позивачем з наданням необхідних документів,

- при сплаті заборгованості - документальне підтвердження, при незгоді надати контррозрахунок,

- довідку про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, Статут, свідоцтво про державну реєстрацію (оригінал –до огляду, копію –до справи);

- пояснення з документальним підтвердженням щодо виконання зобов’язань по договору,

- письмові пояснення щодо терміну виконання зобов‘язань за договором;

- оригінал договору № 26 від 19.01.04. (належним чином посвідчену копію –до справи);

- пояснення та докази одержання товару на заявлену позивачем суму боргу за договором від 19.01.04р. №26.


Участь компетентних представників сторін обов’язкова.Суддя                                                                       Є.Ю. Пономаренко

          

Помічник судді Н.В.Ковальова