Рішення №407837


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


19.01.07                                                                                 Справа № 4/596

Суддя Батюк Г.М., розглянувши матеріали справи за позовом

Державного підприємства «Укренерговугілля» в особі Луганської філії, м.Луганськ

до Державного підприємства «Антрацит», м.Антрацит Луганської області

про стягнення 28094 грн. 30 коп.

в присутності представників сторін:

від позивача – Ковалевський Т.Г., дов.№ 9 від 27.07.06;

від відповідача –не прибув ( явка обов’язкова).


          Представником позивача подане клопотання про відмову від звукової фіксації судового процесу, яке судом задовольняється.

Суть справи: заявлені вимоги про стягнення з відповідача боргу у сумі 28094 грн. 30 коп. згідно договору уступки права вимоги № 34-Л від 30.12.03.

У судовому засіданні 16.01.07 по справі, згідно ст. 77 ГПК України, була оголошена перерва до 19.01.07.

Рішення господарського суду Луганської області виноситься 19.01.07.

Позивач заявою, зданою до суду 19.01.07, в порядку ст.22 ГПК України зменшив розмір позовних вимог на суму боргу 2597 грн. 66 коп. за договором уступки права вимоги № 34-Л від 30.12.03 та просить суд стягнути з відповідача суму боргу за реактивну електричну енергію 2597 грн. 66 коп.

Відповідач у відзиві на позовну заяву від 15.01.07 № 10/23 розмір позовних вимог визнав у повному обсязі.

Розглянувши документи і матеріали, додані до позовної заяви, заслухавши пояснення представників учасників судового процесу, всебічно і повно з’ясувавши всі обставини справи, оцінивши докази, які мають значення для вирішення спору, господарський суд,


встановив:

          

Заява позивача щодо зменшення розміру позовних вимог підлягає до задоволення. Позовними вимогами слід вважати вимоги про стягнення з відповідача заборгованості за договором уступки права вимоги № 34-Л від 30.12.03 у сумі 2597 грн. 66 коп.

Новою ціною позову (з урахуванням заяви щодо зменшення позовних вимог) слід вважати заборгованість за договором уступки права вимоги № 34-Л від 30.12.03 у сумі 2597 грн. 66 коп.

Між Державним підприємством «Укренерговугілля»(позивачем у справі) «Новий кредитор» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об’єднання»«Кредитор» був укладений договір уступки права вимоги від 30.12.03. № 34-Л, згідно якого «Кредитор»(ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання») уступає, а «Новий кредитор»( позивач у справі) приймає на себе право вимоги до споживачів електричної енергії –вугільних підприємств ( далі-Боржники), перелік яких визначено у додатку №1, щодо їх зобов’язань по сплаті за електричну (активну та реактивну) енергію, спожиту в листопаді та грудні 2003 року відповідно до договорів ( далі- Основні договори), перелік яких також зазначений у додатку № 1, та в розмірі, що зазначається в актах звірення взаємних розрахунків, які укладаються між «Кредитором»та «Боржниками».

Згідно п. 1.2 договору, з дати набуття чинності цим договором «Новий кредитор»(позивач у справі) отримує право «Кредитора»(ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання») вимагати від «Боржника»виконання зобов’язань по оплаті за спожиту електричну енергію у розмірі, що визначається відповідно до п. 1.1.цього договору, шляхом перерахування «Боржником»його заборгованості перед «Кредитором»за спожиту електроенергію на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання «Нового кредитора»згідно з порядком розрахунків за електроенергію, що встановлений законодавством.

Згідно п. 2.3 договору, в день набуття чинності договором «Новий кредитор»компенсує «Кредитору»вартість переданого права вимоги заборгованості, у розмірі, що передбачається в п.1.1 цього договору ,шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок «Кредитора».Припинення грошового зобов»язання за цим договором щодо компенсації права вимоги можливе шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

Згідно п.3.1 Статуту Державного підприємства «Антрацит», підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

Згідно п.3.3. договору, підприємство є правонаступником прав та обов’язків підприємств, реорганізованих шляхом приєднання до ДХК «Антрацит», у тому числі: ДВАТ «Шахта «Партизанська», ДВАТ «Шахта »Крепінська», ДВАТ «Шахта »Комсомольська»,,ДВАТ «Шахта «Імені 50-річчя Радянської України».

Згідно довідки управління статистики в Антрацитівському районі з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України № 100 від 23.01.06 ДП «Антрацит»має статус суб’єкта юридична особа.

Заборгованість за договором уступки права вимоги від 30.12.03. № 34-Л у сумі 28094 грн. 30 коп. виникла по зобов’язанням, які виникли із договорів на користування електричною енергією: від 01.04.01 № А1 , від 01.04.02 № А2, від 01.04.02 № А6, від 01.04.02 № А5, від 01.04.02 № А33 ( укладених між ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»та відокремлених підрозділів ДП «Антрацит», у тому числі: ДВАТ «Шахта «Партизанська», ДВАТ «Шахта »Крепінська», ДВАТ «Шахта »Комсомольська»,,ДВАТ «Шахта «Імені 50-річчя Радянської України»та договору уступки права вимоги від 30.12.03. № 30-Л.

Позивачем на адресу ДП «Антрацит»(відповідача у справі) було направлено повідомлення від 29.01.04 № 374 щодо укладання договорів уступки права вимоги та здійснення розрахунків (а.с.22).

Позивачем на адресу ДП «Антрацит»(відповідача у справі) було направлено повідомлення від 03.02.04 № 7 щодо укладання договору уступки права вимоги № 34-Л від 30.12.03 з ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання».(а.с.23)

Позивач звернувся до суду з вимогами про стягнення з відповідача боргу у сумі 2597 грн. 66 коп.( з урахуванням заяви щодо зменшення позовних вимог) згідно договору уступки права вимоги № 34-Л від 30.12.03 укладеним між Державним підприємством «Укренерговугілля»та ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання».

Відповідач згідно зобов’язань по погашенню суми боргу не виконав.

Згідно договору уступки права вимоги № 34-Л від 30.12.03, станом на 01.12.06 вимоги позивача перед відповідачем складають за використану реактивну електричну енергію у сумі 2597 грн. 66 коп. (з урахуванням заяви щодо зменшення позовних вимог)

Заборгованість відповідача перед позивачем за спожиту реактивну електричну енергію у сумі 2597 грн. 66 коп., підтверджено актом звірення розрахунків від 09.01.07, який підписаний сторонами по справі без доповнень та зауважень, скріплений печатками їх підприємств .

Позивачем на адресу відповідача направлена претензія № 964 від 27.02.06 з вимогою про сплату боргу, у тому числі за договором уступки права вимоги № 34-Л від 30.12.03 на загальну суму 16461844 грн. 75 коп., відповідач відповідь на претензію не надав, оплату не провів.

Відповідач відзивом на позовну заяву розмір позовних вимог частково.

Оцінивши по матеріалам справи доводи представників сторін у їх сукупності, суд вважає позов обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення повністю, з огляду на наступне .
Позивач звернувся до господарського суду з даною позовною заявою про стягнення з відповідача боргу у сумі 2597 грн. 66 коп. (з урахуванням заяви щодо зменшення позовних вимог) згідно договору уступки права вимоги № 34-Л від 30.12.03.

Правовідносини сторін встановлені договором уступки права вимоги № 34-Л від 30.12.03.

Відповідно до ст.526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу.

Згідно ч.3 ст. 510 ЦК України, сторонами у зобов’язанні є боржник і кредитор.

Відповідно до ст. 513 ЦК України, правочин щодо заміни кредитора у зобов’язанні вчинюється у такій самій формі , що і правочин, на підставі якого виникло зобов’язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Згідно ст. 514 ЦК України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов’язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав,, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст. 516 ЦК України, заміна кредитора у зобов’язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Як свідчать матеріли справи, між позивачем та ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання був укладений договір уступки права вимоги від № 34-Л від 30.12.03, згідно якого «Кредитор»(ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання») уступає, а «Новий кредитор»( позивач у справі) приймає на себе право вимоги до споживачів електричної енергії –вугільних підприємств ( далі-Боржники), перелік яких визначено у додатку №1, щодо їх зобов’язань по сплаті за електричну (активну та реактивну) енергію, спожиту в листопаді та грудні 2003 року відповідно до договорів ( далі- Основні договори), перелік яких також зазначений у додатку № 1, та в розмірі, що зазначається в актах звірення взаємних розрахунків, які укладаються між «Кредитором»та «Боржниками».

Позивачем на адресу ДП «Антрацит»(відповідача у справі) було направлено повідомлення від 29.01.04 № 374 та від 03.02.04 № 7 щодо укладання договорів уступки права вимоги та здійснення розрахунків (а.с.22,23).

ДП«Антрацит»(відповідача у справі) повідомлення отримав 07.02.04, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення (а.с.22, оборотна сторона)

Як вбачається з матеріалів справи, доказами переходу до позивача прав відповідача по зобов’язанню служить акт звірення взаємних розрахунків від 06.07.06.(а.с.25) , в якому зафіксована заборгованість відповідача перед позивачем у сумі 17457361 грн. 56коп.( з урахуванням заборгованості за іншими договорами на поставку електроенергію, які укладені між тими сторонами), підписаного позивачем та відповідачем без доповнень та зауважень, скріплений печатками їх підприємств. Так, відповідач не надав позивачу будь –яких заперечень проти вимог «Нового кредитора»у зобов’язанні .

Відповідно до ч.2 ст.527 ЦК Кураїни, кожна із сторін у зобов’язанні має право вимагати доказів того, що обов’язок виконується належним боржником або виконання приймається належним кредитором чи уповноваженою на це особою, і несе ризик внаслідок непред’явлення такої вимоги.

Крім того, ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»уклавши з позивачем договір уступки права вимоги від 30.12.03. № 34-Л тим самим відмовився від свого права вимоги по грошовим зобов’язанням з ДП "Антрацит»(відповідача у справі), які випливають з договорів на користування електричною енергією: від 01.04.01 № А1 , від 01.04.02 № А2, від 01.04.02 № А6, від 01.04.02 № А5, від 01.04.02 № А33.

Згідно п. 2.2 договору, «Кредитор»(ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання») зобов’язаний протягом 10 днів за дати набуття чинності цим договором передати йому документи ,що підтверджують право вимоги, а саме основні договори, акти звірення взаємних розрахунків або звіти «Боржників»про спожиту електричну енергію, реєстри платежів, про що укладається акт здачі –приймання.

Тому, ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»передав позивачу відповідні документи згідно умов п.2.2. договору.

Відповідно до п.2 ст.530 ЦК України, якщо строк ( термін) виконання боржником обов”язку не встановлений або визначений моментом пред”явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь- який час. Боржник повинен виконати такий обов”язок у семиденний строк від дня пред”явлення вимоги.

Як свідчать матеріали справи, у зв”язку з тим, що у договорі уступки права вимоги від 30.12.03. № 34-Л сторонами не обумовлено строк оплати, позивачем на адресу відповідача була направлена претензія № 964 від 27.02.06 з вимогою про сплату боргу, у тому числі за договором уступки права вимоги № 34-Л від 30.12.03 на загальну суму 16461844 грн. 75 коп., відповідач відповідь на претензію не надав, оплату не провів.

Відповідач по справі –ДП «Антрацит»відзивом на позовну заяву, актом звірення розрахунків від 09.01.07, підтвердив наявність позивачеві заборгованості за спожиту реактивну електричну енергію у сумі 2597 грн. 66 коп., яку не сплатив у встановлений законом термін і не погасив до цього часу, тобто визнав факт боргу та не оспорив суму, вказану позивачем.

Як було встановлено при розгляді справи, станом на день її слухання заборгованість відповідача не змінилась. Розмір суми боргу відповідачем не оспорюється.

Згідно ч.5 ст.78 ГПК України у разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення про задоволення позову за умови, що дії відповідача не суперечать законодавству або не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

Судом встановлено, що дії відповідача не суперечать законодавству та не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

Суд вважає вимоги позову про стягнення боргу у сумі 2597 грн. 66 за спожиту реактивну електричну енергію згідно договору уступки права вимоги № 34-Л від 30.12.03, такими, що підлягають задоволенню повністю і підлягають стягненню з відповідача.

Відповідно до ст.ст. 44,49 ГПК України витрати по держмиту та судові витрати покладаються на відповідача .

У судовому засіданні 19.01.07 за згодою сторін була оголошена вступна та резолютивна частина рішення.


На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 510, 513, 514, 516, 526, 527, п.2 ст.530 ЦК України, ст.ст. 44, 49 ,.77, ч.5 ст. 78, ст.ст. 82, 84, 85 ГПК України, суд


в и р і ш и в:


1.Позов задовольнити повністю.


2. Стягнути з Державного підприємства «Антрацит», м. Антрацит Луганської області, вул. Ростовська,38, п/р 26006301150573 в ПІБ м.Антрацит, МФО 304331, код ЄДРПОУ 32226065:

- на користь Державного підприємства «Укренерговугілля»в особі Луганської філії, м.Луганськ, вул. Советска,62, п/р 26001108690 в Луганської філії АБ «Укркомунбанк», МФО 304988, код ЄДРПОУ 26447684 борг за спожиту реактивну електроенергію у сумі 2597 грн. 66 коп., витрати по держмиту у сумі 25 грн. 98 коп. та витрати на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу у сумі 10 грн. 91 коп., видати на виконання наказ позивачу після набрання рішенням законної сили.


Відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України рішення набирає законної сили після десятиденного строку з дня його підписання.


Дата підписання рішення: 24.01.07.Суддя                                          Г.М.Батюк