Рішення №407846


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


30.01.07                                                                                 Справа № 18/573          Суддя Корнієнко В.В., розглянувши матеріали справи за позовом акціонерного товариства закритого типу «Лісок», м. Лисичанськ Луганської області


до приватної фірми «Надія», м. Красний Луч Луганської області


про стягнення 9663,97 грн.


за участю представників сторін:

від позивача:           Васильєва В.М. за дов. від 16.01.2007;

від відповідача:           не прибув.


Суть спору: позивачем заявлено вимоги про стягнення з відповідача заборгованості в сумі 9357,11 грн. по оплаті вартості кондитерських виробів (печиво та інше), поставлених відповідачу за договором від 01.01.2006 № 12 та пені в сумі 306,86 грн. за прострочення платежів.


Позивач клопотанням від 30.01.2007 зменшив розмір заявленої до стягнення основної заборгованості до суми 8628,83 грн. та збільшив розмір заявленої до стягнення пені до суми 570,45 грн.


Відповідач витребувані матеріали суду не подав, його представник в судове засідання не прибув, не зважаючи на те, що його було своєчасно та належним чином повідомлено судом про час і місце розгляду справи.

Справа розглядається за наявними в ній матеріалами на підставі ст. 75 ГПК України.


          Розглянувши матеріали справи, вислухавши представника позивача, суд


В С Т А Н О В И В:


          Згідно договору купівлі-продажу від 01.01.2006 № 12, укладеному між сторонами за позовом, позивач в період: з 10.03.2006 по 05.09.2006 поставив відповідачу кондитерські вироби на загальну суму 11452,44 грн., що підтверджується товарно-транспортними накладними позивача, які підписані відповідачем та скріплені його печаткою (завірені копії накладних залучені до матеріалів справ).


Відповідач, в свою чергу, був зобов’язаний оплати позивачу вартість продукції в протягом 15 банківських днів з дати її поставки.


Відповідач свої зобов’язання щодо оплати поставленої продукції своєчасно та в повному обсязі не виконав, його борг складає 8628,83 грн., що підтверджується матеріалами справи.

Відповідач позовні вимоги не оспорив, доказів, які б спростовували доводи позивача, суду не подав.


Згідно ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 526 Цивільного кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.


За таких обставин, борг в сумі 8628,83 грн. підлягає стягненню з відповідача.


Відповідач допустив прострочення розрахунків з позивачем в зв’язку з чим, на вимогу позивача, на підставі п. 7.3. договору несе відповідальність у вигляді пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.


Згідно обґрунтованому, уточненому розрахунку позивача пеня за 127 днів прострочення складає 570,45 грн. та підлягає стягненню з відповідача.


Відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України витрати на держмито в сумі 97,10 грн. (пропорційно розміру задоволених позовних вимог з урахування зменшення позивачем їх розміру) та на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 112,34 грн. (пропорційно розміру задоволених позовних вимог з урахування зменшення позивачем їх розміру) покладаються на відповідача.


На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 44, 49, 82, 84, 85 ГПК України, суд


В И Р І Ш И В:


1.          Позов задовольнити.

2.          Стягнути з приватної фірми «Надія», м. Красний Луч Луганської області, вул. К. Маркса, 6, ідентифікаційний код 2347699, на користь акціонерного товариства закритого типу «Лісок», м. Лисичанськ Луганської області, вул. Макаренка, 208, ідентифікаційний код 00377414, борг в сумі 8628,83 грн. по оплаті вартості кондитерських виробів, поставлених за договором купівлі-продажу від 01.01.2006 № 12, пеню в сумі 570,45 грн., витрати на державне мито в сумі 97,10 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 112,34 грн.; наказ видати.


30 січня 2007 р. було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення. Рішення, оформлене відповідно до ст. 84 ГПК України, підписано 05 лютого 2007 р.

На підставі ч. 3 ст. 85 ГПК України дане рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.
Суддя                                                                                                       В.В. Корнієнко