Рішення №407850


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


19.01.07                                                                                 Справа № 15/558

Суддя Пономаренко Є.Ю., розглянувши матеріали справи за позовом


Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області, м. Луганськ


до Товариства з обмеженою відповідальністю "Авіа-Агро-Трейд", м. Луганськ


Третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача –Український державний проектний інститут споруд захищеного ґрунту «Діпропромтеплиця», м. Луганськ


про стягнення 539 грн. 38 коп.


За участю представників сторін:

від позивача – Ващенко Ю.К., довіреність № 75 від 04.07.06.;

від відповідача –не прибув;

від третьої особи –не прибув.


До початку слухання справи по суті не заявлено вимогу про фіксування судового процесу з допомогою звукозаписувального технічного засобу, у зв’язку з чим відповідно до ст. ст. 4-4, 81-1 Господарського процесуального кодексу України таке фіксування судом не здійснювалося.


Суть спору: позивачем заявлена вимога про стягнення з відповідача заборгованості по орендній платі у сумі 506,06 грн. та пені у сумі 33,32 грн. за договором оренди державного майна від 31.02.03. № 200073/09.


Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав у повному обсязі.


Відповідач витребувані судом документи не представив, участь свого представника у судовому засіданні не забезпечив, хоча про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.


Встановивши фактичні обставини справи, оцінивши доводи сторін та надані ними докази суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог виходячи з наступних підстав.


Між Українським державним проектним інститутом споруд захищеного ґрунту «Діпропромтеплиця», як орендодавцем та відповідачем у справі, як орендарем укладено договір оренди державного майна 31.02.03. № 200073/09.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»орендодавцями державного майна є, зокрема, підприємства - щодо окремого індивідуально визначеного майна та нерухомого майна площею до 200 кв. м, а з дозволу органів, зазначених в абзацах другому та третьому цієї статті, - також щодо структурних підрозділів підприємств (філій, цехів, дільниць) та нерухомого майна, що перевищує площу 200 кв. м.

Відповідно до п. 2 Методики розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 786, розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем. При цьому, визначено, що у разі коли орендодавцем цілісного майнового комплексу структурного підрозділу (філії, цеху, дільниці) державного підприємства, а також нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) є державне підприємство, організація, розмір орендної плати погоджується з органом, визначеним в абзаці другому статті 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Луганській області було узгоджено розмір орендної плати за вказаним договором оренди.

Об’єкт оренди за даним договором - нежитлове приміщення площею 67,1 кв. м., розташоване за адресою: м. Луганськ, вул. Магнітогорська, 2, на 4 поверсі (кім. 404,405,406) перебуває у користуванні орендаря, що останнім не заперечується.


Розділом 3 договору оренди визначено розмір орендної плати, яка підлягає сплаті з урахуванням її коригування на щомісячний індекс інфляції, та строк її внесення. При цьому, 30 % від загальної суми місячної орендної плати перераховується орендарем до державного бюджету України щомісячно, не пізніше 10 числа місяця наступного за звітним.

У зв’язку з невнесенням відповідачем орендної плати у повному обсязі за ним обліковується борг у сумі 506 грн. 06 коп. станом на жовтень 2006р.

Крім того, на підставі положень договору (п.3.5) нараховано пеню у розмірі 33 грн. 32 коп.

З метою відновлення порушених прав та охоронюваних законом інтересів позивач, як орган що відповідно до законодавства здійснює погодження розміру орендної плати, у разі коли орендодавцем виступає державне підприємство, та відповідно уповноважений здійснювати контроль за надходженням до державного бюджету частини орендної плати звернувся з позовом до суду про стягнення боргу з частини орендної плати, що належить перерахуванню державі.


Згідно ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог даного Кодексу і інших актів законодавства. Аналогічна за змістом норма міститься у п.1 ст. 193 Господарського кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 762 Цивільного кодексу України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Згідно ч. 5 даної ж статті плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором.

Згідно п.3 ст. 18 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", та положень розділів 3, 4 договору оренди орендар зобов’язаний вносити орендну плату своєчасно і в повному обсязі.

Згідно ч.2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора повинен сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 проценти річних від простроченої суми.

Відповідно до п. 10.3. договору оренди державного майна у випадку несвоєчасного або не в повному обсязі перерахування орендної плати орендар сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми недоплати розрахованої за кожний день прострочення платежу, а також 3% річних від простроченої суми.

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.


Відповідно до ст. 43, 33, 34 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести певними засобами доказування ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідачем доводи позивача не спростовано, належних доказів виконання зобов’язань, на підставі яких заявлено позовні вимоги, не надано.

Наявність на момент подачі позову заборгованості у заявленій до стягнення сумі підтверджується матеріалами справи та не спростовується відповідачем.

Таким чином, позовні вимоги про стягнення боргу та пені підлягають задоволенню у повному обсязі.


Відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України судові витрати стягуються з відповідача на користь державного бюджету у складі: 102 грн. 00 коп. державного мита, а також 118 грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.


Відповідно до ст.85 Господарського процесуального кодексу України у судовому засіданні за згодою присутніх представників сторін оголошено вступну та резолютивну частини рішення.


На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 44, 49, 82, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд


в и р і ш и в:


1. Позов задовольнити повністю.


2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Авіа-Агро-Трейд", м. Луганськ, вул. Коцюбинського, б. 2, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24857351, на користь:


-          Державного бюджету України на рахунок 31316317600006 УДК у Луганській області, код одержувача 24045556, МФО 804013 заборгованість з орендної плати у розмірі 506 грн. 06 коп., пеню у сумі 33 грн. 32 коп. Видати наказ позивачу;


- державного бюджету України р/р 31111095600006, банк УДК у Луганській області, одержувач ВДК Ленінського району м. Луганська, МФО 804013, ЄДРПОУ 24046582, код бюджетної класифікації 22090200, символ звітності банку 095, державне мито у сумі 102 грн. 00 коп. Видати наказ Ленінській МДПІ у м. Луганську;


- Державного підприємства “Судовий інформаційний центр”, р/р 26002014180001 у ВАТ “Банк Універсальний” м. Львів, МФО 325707 ЄДРПОУ 30045370 витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 грн. 00 коп., наказ видати.


Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

Рішення підписано 24.01.2007р.Суддя


Є.Ю. Пономаренко


Помічник судді

Н.В.Ковальова