Рішення №407851


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


УХВАЛА


23.01.07                                                                                 Справа № 3/595ад.


Суддя Доманська М.Л., розглянувши матеріали справи за позовом

Прокурора Біловодського району в інтересах держави в особі Виконавчої дирекції Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, м. Луганськ

до Селянського (фермерського) господарства "Деметра", с.Новоалександрівка Біловодський район Луганської області

про стягнення 418 грн. 20 коп.

за участю представників сторін:

від заявника - Негієвич І.В.

від позивача –Пропльоткіна Н.В. (дов. від 03.01.07 № 07-11-04),

від відповідача –не прибув (явка обов'язкова),


в с т а н о в и в:


Суть спору: позивачем заявлена вимога про стягнення з відповідача заборгованості зі сплати страхових внесків в сумі 418 грн. 20 коп.

Відповідач відзиву на позов не надав.

Заявник листом-заявою, зданою у судовому засіданні 11.01.07, повним найменуванням позивача просить вважати: Виконавча дирекція Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Вказана заява розглянута судом та задоволена.

Особи, які беруть участь у справі, сторони за адміністративною справою користуються правами та несуть обов'язки відповідно до ст. ст. 49, 51 КАСУ.

Керуючись ст. ст. 150, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суд


у х в а л и в :


1.Розгляд справи відкласти на 06.02.07, 10 год. 35 хв. (кабінет № 324).


2.Явка представників сторін обов’язкова.


3.Зобов"язати заявника забезпечити проведення звірення розрахунків сторін щодо заявленої у позові суми на день слухання справи;


4.Зобов’язати позивача надати: письмові пояснення на відзив відповідача, документальне підтвердження викладених доводів; чітко визначити період виникнення боргу (документально підтвердити), про що належним чином повідомити відповідача у справі, докази чого надати до суду; відповідний звіт про нараховані внески за весь заявлений період –оригінал для огляду в засіданні суду; докази погашення боргу відповідачем –при наявності (засвідчені копії платіжних документів чи банківських виписок);

за своєю ініціативою провести звірення розрахунків з відповідачем на день слухання справи, виключно за заявлений у позові період (про що зазначити у акті звірення), для чого прибути до відповідача зі всіма необхідними первісними документами, за результатами звірення скласти акт, підписаний повноважними представниками сторін, який у належній формі подати господарському суду.


5.Зобов’язати відповідача надати: відзив на позовну заяву, докази його надсилання позивачу та до суду до 05.02.07; документальне і нормативне обґрунтування викладених у відзиві доводів; докази наявності повноважень юридичної особи (витяг із Статуту), довідку обласного управління статистики щодо включення підприємства відповідача до ЄДРПОУ, на день слухання справи; при наявності заперечень до позову –документальне підтвердження (контррозрахунок); докази погашення боргу (засвідчені копії платіжних документів- до справи);

прийняти участь у звіренні розрахунків з позивачем, виключно за заявлений у позові період (про що зазначити у акті звірення), підписати акт звірення, який подати до суду у належній формі.

6.Повідомити учасників процесу про їх права та обов’язки:


Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки (стаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України).

Учасники судового процесу мають право заявляти відводи якщо суддя брав участь у розгляді цієї справи або пов'язаної з нею справи як представник, секретар судового засідання, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті розгляду справи, якщо він є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі, за наявності інших обставин, що викликають сумнів у його неупередженості судді. Відвід секретарю судового засідання може бути заявлений із вказаних підстав. Відвід повинен бути вмотивованим і заявлений до початку судового розгляду. Заявляти відвід після цього можна лише у разі, якщо про підставу відводу стало відомо після початку судового розгляду (статті 27, 30 Кодексу адміністративного судочинства України).

Особи, які беруть участь у справі дають пояснення, показання, відповідають на питання та задають питання стоячи і лише після надання їм слова головуючим у судовому засіданні. Постанову суду особи, присутні в залі, заслуховують стоячи. Відступ від цих правил допускається з дозволу головуючого в судовому засіданні. Учасники адміністративного процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов'язані додержуватися в судовому засіданні порядку і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючого у судовому засіданні. Учасники адміністративного процесу звертаються до судді "Ваша честь". Документи та інші матеріали передаються головуючому в судовому засіданні через секретаря судового засідання або судового розпорядника (стаття 134 Кодексу адміністративного судочинства України).

Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом (стаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України).

Крім цих прав: позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду; відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу (стаття 51 Кодексу адміністративного судочинства України).

Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них (стаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України).Суддя М. Л. Доманська