Рішення №407866


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


УХВАЛА


19.01.07                                                                                 Справа № 16/692пн-ад.

Суддя господарського суду Луганської області Шеліхіна Р.М., розглянувши матеріали справи за позовом: Алчевського професійного торгово-кулінарного ліцею, м. Алчевськ Луганської області


до відповідача: Виконавчого комітету Алчевської міської ради в особі управління економіки, ринкових відносин і інвестицій, м. Алчевськ Луганської області


третя особа на боці відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області, м. Луганськ


про визнання права власності на нерухоме майно

при секретарі судового засідання Андрущенко Г.М.

за участю представників сторін:

від позивача –Садокова С.В., директор, довіреность від Мін. освіти та науки України від 04.12.06. №9/5-152,

Лихачов Г.О., без повноважень,

від відповідача –Старостіна А.С. (без повноважень),

від 3-ї особи –не прибув,


ВСТАНОВИВ:


Позивачем заявлено вимоги про:

-          визнання права власності на об‘єкт нерухомого майна –будівлю учбового корпусу та будівлю сараю –гаражу, що розташовані за адресою: м. Алчевськ Луганської області, вул. Інтернаціональна, 15 –за державою в особі Міністерства освіти і науки України. Майно знаходиться на даний час в оперативному веденні Алчевського професійного торгово-кулінарного ліцею;

-          зобов‘язання комунального підприємства "Алчевського бюро технічної

інвентаризації" зареєструвати право державної власності на об‘єкт нерухомого майна, який складається з учбового корпусу та сараю –гаражу, що розташовані за адресою: м. Алчевськ Луганської області, вул. Інтернаціональна, 15 –за державою в особі Міністерства освіти і науки України і знаходиться в оперативному веденні Алчевського професійного торгово-кулінарного ліцею;

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд даної позовної заяви віднесено до компетенції адміністративного суду, так як позов заявлено до суб'єкту владних повноважень щодо оскарження його рішення.


          Відповідно до п. 6 Розділу УІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Кодексу адміністративного судочинства України, до початку діяльності окружного адміністративного суду адміністративні справи, підвідомчі господарським судам відповідно до Господарського процесуального кодексу України 1991 року, вирішуються відповідним господарським судом за правилами Кодексу адміністративного судочинства України.


Відповідач відзивом від 09.01.07. №6/01-04-49 не заперечує проти заявлених вимог та вказує на необхідність пред’явлення позивачем суду документів, які б підтверджували право власності на майно. Крім цього, представник управління економіки, ринкових відносин і інвестицій Алчевської міської ради у судовому засіданні доповів суду про невизначеність позивачем належного відповідача по справі, адже управління економіки, ринкових відносин і інвестицій Алчевської міської ради має статус самостійної юридичної особи, тобто, має право самостійно відповідати за своїми обов’язками і мати певні права. Тоді як позивачем заявлено позов до Виконавчого комітету Алчевської міської ради в особі управління економіки, ринкових відносин і інвестицій.

          Представник третьої особи відзивом від 29.12.06. №1-8/1100 повідомив суд про те, що об’єкти нерухомості, на які позивач просить визнати право власності за державою в особі Міністерства освіти і науки України, не перебувають в сфері управління регіонального відділенні Фонду державного майна України по Луганській області. За таких підстав, третя особа не є органом, уповноваженим управляти зазначеними об’єктами.

          Представники позивача у судовому засіданні надали суду змінену позовну заяву –зі зміною осіб позивача та відповідача, при цьому вказано, що позивачем по справі є Міністерство освіти і науки України,м. Київ, а відповідачем –Алчевська міська рада, м. Алчевськ Луганської області. Суть позовних вимог не змінено. Представник позивача підтримав позов та зазначив про необхідність визнати право власності на об’єкти нерухомості за державою –за Міністерством освіти і науки України.

          Для направлення копії позову відповідачу –Алчевській міській раді, м. Алчевськ Луганської області розгляд справи слід відкласти.


Керуючись статтями 52, 53, 107, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суд


УХВАЛИВ:


1.Залучити до участі у справі належного позивача - Міністерство освіти і науки України, м. Київ, проспект «Перемоги», 10.

2. Залучити до участі у справі належного відповідача - Алчевську міську раду, м. Алчевськ Луганської області, вул. ім. Леніна, 48.


3.Попереднє судове засідання відкласти 02.02.2007р. у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3-а о 12 год. 00 хв. в каб. № 307. (суддя Шеліхіна Р.М.).


4. Зобов’язати позивача надіслати копію позову відповідачу по справі - Алчевській міській раді, м. Алчевськ Луганської області та


- визначити правові підстави заявлених вимог;

- заперечення на відзив відповідача, документальне і нормативне підтвердження викладених в запереченні доводів;

- надати оригінали документів, доданих до позову у копіях - для огляду в засіданні.


5. Зобов’язати відповідача надати:


- відзив на позовну заяву, викладений відповідно до вимог ст.59 ГПК України, з доказами надіслання позивачу;

- при наявності заперечень до позову - документальне та нормативне підтвердження;

- докази підтвердження викладених у відзиві доводів;

- підтвердити статус особи.
6.Повідомити учасників процесу про права та обов’язки:

Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки (стаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України).

Учасники судового процесу мають право заявляти відводи якщо суддя брав участь у розгляді цієї справи або пов'язаної з нею справи як представник, секретар судового засідання, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті розгляду справи, якщо він є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі, за наявності інших обставин, що викликають сумнів у його неупередженості судді. Відвід секретарю судового засідання може бути заявлений із вказаних підстав. Відвід повинен бути вмотивованим і заявлений до початку судового розгляду. Заявляти відвід після цього можна лише у разі, якщо про підставу відводу стало відомо після початку судового розгляду (статті 27, 30 Кодексу адміністративного судочинства України).

Особи, які беруть участь у справі дають пояснення, показання, відповідають на питання та задають питання стоячи і лише після надання їм слова головуючим у судовому засіданні. Постанову суду особи, присутні в залі, заслуховують стоячи. Відступ від цих правил допускається з дозволу головуючого в судовому засіданні. Учасники адміністративного процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов'язані додержуватися в судовому засіданні порядку і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючого у судовому засіданні. Учасники адміністративного процесу звертаються до судді "Ваша честь". Документи та інші матеріали передаються головуючому в судовому засіданні через секретаря судового засідання або судового розпорядника (стаття 134 Кодексу адміністративного судочинства України).

Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом (стаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України).

Крім цих прав: позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду; відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу (стаття 51 Кодексу адміністративного судочинства України).

Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них (стаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України).Участь компетентних представників сторін обов’язкова.
Суддя Р.М. Шеліхіна