Рішення №407874


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


26.01.07                                                                                 Справа № 18/594.          Суддя Корнієнко В.В., розглянувши матеріали справи за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Аптека «Біокон», м. Київ


до малого приватного підприємства «Вента», м. Луганськ


про стягнення 8136,20 грн.          


за участю представників сторін:

від позивача:           не прибув;

від відповідача:           Пищик М.Г. за дов. від 03.01.2007.


Суть спору: заявлено вимоги про стягнення з відповідача заборгованості в сумі 7330,31 грн. по оплаті вартості лікарських засобів, поставлених відповідачу за договором поставки від 18.09.2006 № 0471/06, пені в сумі 61,95 грн., штрафу в сумі 733,03 грн. та трьох процентів річних в сумі 10,91 грн. за прострочення платежів.


          Відповідач відзивом на позовну заяву від 26.01.2007 визнав позовні вимоги в повному обсязі.


          Клопотанням від 26.01.2007 відповідач просив зменшити розмір заявлених до стягнення штрафних санкцій.


          Розглянувши матеріали справи, вислухавши представників сторін, суд


В С Т А Н О В И В:


Після пред’явлення позову відповідач в добровільному порядку частково погасив позивачу суму основного боргу у розмірі 1951,92 грн. що підтверджується матеріалами справи та визнано позивачем.


За таких обставин, провадження у справі, в частині вимог про стягнення з відповідача боргу в сумі 1941,92 грн., підлягає припиненню.


Клопотанням від 21.01.2006 № 37 позивач просив стягнути з відповідача борг в сумі 5371,03 грн. по оплаті вартості лікарських засобів, поставлених відповідачу за договором поставки від 18.09.2006 № 0471/06, пеню в сумі 61,95 грн., штраф в сумі 733,03 грн. та три проценти річних в сумі 10,91 грн. за прострочення платежів.


Відповідач відзивом на позовну заяву від 26.01.2007 визнав вказані у клопотанні позивача позовні вимоги в повному обсязі.


          Згідно ст. 78 Господарського процесуального кодексу України у разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення про задоволення позову за умови, що дії відповідача не суперечать законодавству або не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.


          Дії відповідача щодо визнання позову не суперечать законодавству та не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.


          Крім того, вказані вимоги позивача підтверджуються матеріалами справи та ґрунтуються на законі.


За таких обставин, позов підлягає задоволенню в частині стягнення з відповідача: боргу в сумі 5371,03 грн. по оплаті вартості лікарських засобів, поставлених відповідачу за договором поставки від 18.09.2006 № 0471/06, пені в сумі 61,95 грн., штрафу в сумі 733,03 грн., трьох процентів річних в сумі 10,91 грн.

          

          Відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України витрати на держмито в сумі 102 грн. та на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 грн. покладаються на відповідача в зв’язку з тим, що частина боргу сплачена відповідачем після пред’явлення позову.


          Відповідач заявив клопотання про зменшення штрафних санкцій обґрунтовуючи це скрутним фінансовим становищем та тим, що він добровільно частково погасив борг.


          Згідно ст. 233 Господарського кодексу України у разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов'язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов'язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу.

          Якщо порушення зобов'язання не завдало збитків іншим учасникам господарських відносин, суд може з урахуванням інтересів боржника зменшити розмір належних до сплати штрафних санкцій.


Відповідно до п. 3 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України господарський суд, приймаючи рішення, має право зменшувати у виняткових випадках розмір неустойки (штрафу, пені), яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила зобов'язання.


          Враховуючи обставини зазначені відповідачем у клопотанні, подані відповідачем докази (декларація з податку на прибуток відповідача за 2006 рік, платіжні доручення про сплату частини боргу, підтвердження позивачем часткового погашення боргу), суд вважає доводи відповідача такими, що заслуговують на увагу в зв’язку з чим, клопотання про зменшення штрафних санкцій підлягає задоволенню.


          З урахуванням викладеного, суд зменшує штраф, який підлягає стягненню з відповідача, на 50 %.


Таким чином, до стягнення з відповідача підлягає штраф в сумі 366,52 грн. (733,03 : 2 = 366,52).

          

          На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 44, 49, 78, п. 11 ст. 80, ст. ст. 82, п. 3 ст. 83, ст. ст. 84, 85 ГПК України, суд


В И Р І Ш И В:


1.          Позов задовольнити частково.

2.          Зменшити розмір заявленого до стягнення штрафу до 366,52 грн.

3.          Стягнути з малого приватного підприємства «Вента», м. Луганськ, вул. К. Маркса, 97, ідентифікаційний код 30642674, на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Аптека «Біокон», м. Київ, вул. Березняківська, 29, ідентифікаційний код 30263519, заборгованість в сумі 5371,03 грн. по оплаті вартості лікарських засобів, поставлених за договором поставки від 18.09.2006 № 0471/06, пеню в сумі 61,95 грн., штраф в сумі 366,52 грн., три проценти річних в сумі 10,91 грн., витрати на державне мито в сумі 102 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 грн., наказ видати.

4.          В решті позову провадження у справі припинити.


26 січня 2007 р. було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення. Рішення, оформлене відповідно до ст. 84 ГПК України, підписано 29 січня 2007 р.

На підставі ч. 3 ст. 85 ГПК України дане рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.
Суддя                                                                                                      В.В. Корнієнко