Рішення №407899

ВИЩИЙ АдміністративниЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

29 червня 2006 року                                                                                                  м. Київ

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

головуючого                                     Ліпського Д.В.

судді-доповідача                               Гуріна М.І.

суддів                                                 Амєліна С.Є.

                                                           Юрченка В.В.

                                                           Кобилянського М.Г.

секретар судового засідання            Проценко О.О.

у відсутності сторін та їх представників,

розглянувши касаційні скарги Дніпропетровської міжрайонної державної податкової інспекції та ОСОБА_1 на рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 12.03.2004 року та на ухвалу апеляційного суду Дніпропетровської області від 11.10.2004 року по справі № 2-882/04 за скаргою ОСОБА_1 на бездіяльність Дніпропетровської міжрайонної державної податкової інспекції щодо анулювання ідентифікаційного номера, -

В С Т А Н О В И Л А :

ОСОБА_1 звернулася до суду зі скаргою в якій просила зобов'язати Дніпропетровську МДПІ зберегти за нею раніше встановлену форму обліку платників податків, внести в її паспорт запис про право здійснення будь-яких платежів без ідентифікаційного номера, виключивши з Державного реєстру всі дані про неї відповідно до вимог ст.ст. 1, 5 закону України “Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів”.

Рішенням Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 12.03.2004 року вимоги ОСОБА_1 задоволені, дії Дніпропетровської МДПІ визнані неправомірними.

Ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області від 11.10.2004 року рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Не погоджуючись із зазначеними судовими рішеннями, Дніпропетровська МДПІ подала касаційну скаргу, в якій просить скасувати рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 12.03.2004 року та ухвалу апеляційного суду Дніпропетровської області від 11.10.2004 року, мотивуючи тим, що судами не правильно застосовані норми матеріального та процесуального права.

ОСОБА_1 також подала касаційну скаргу, в якій просить змінити рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 12.03.2004 року та скасувати ухвалу апеляційного суду Дніпропетровської області від 11.10.2004 року, мотивуючи тим, що судами не правильно застосовані норми матеріального права.

Заслухавши суддю-доповідача, розглянувши та обговоривши доводи касаційних скарг, перевіривши матеріали справи, колегія суддів Вищого адміністративного суду України вважає, що касаційні скарги не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Судами встановлено, що заявниця відмовилась від присвоєного ідентифікаційного номеру через свої релігійні переконання, а листом від 24.02.2004 року Дніпропетровська МДПІ відмовила їй у внесенні спеціальної відмітки у паспорт про наявність права здійснення будь-яких платежів без ідентифікаційного номера, мотивуючи це відсутністю механізму внесення такого запису.

Рішення судів мотивовані тим, що відповідно до Закону України “Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів” до Державного реєстру не вноситься інформація про осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи. При цьому за такими особами зберігаються раніше встановлені форми обліку платників податків та інших обов'язкових платежів.

Крім того, суди прийшли до правильного висновку, що відсутність конкретного механізму внесення відмітки про наявність права здійснення будь-яких платежів без ідентифікаційного номера, не може бути підставою для невиконання вимог Закону України “Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів”.

Вимоги заявниці про виключення з Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов'язкових платежів всіх занесених стосовно неї відомостей не ґрунтується на законі, і суди правильно відмовили в їх задоволенні.

Отже, при ухваленні рішення суди дійшли вичерпних юридичних висновків щодо встановлених обставин справи і правильно застосували до спірних правовідносин сторін норми матеріального та процесуального права.

За таких обставин, коли суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального та процесуального права при ухваленні судових рішень та вчиненні процесуальних дій, касаційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а судове рішення - без змін.

Керуючись ст. ст. 220, 221, 224, 231, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А :

 Касаційні скарги Дніпропетровської міжрайонної державної податкової інспекції та ОСОБА_1 залишити без задоволення, а рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 12.03.2004 року та ухвалу апеляційного суду Дніпропетровської області від 11.10.2004 року - без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий

(підпис)

Д.В. Ліпський

Судді

(підпис)

С.Є. Амєлін

(підпис)

В.В. Юрченко

(підпис)

М.І. Гурін

(підпис)

М.Г. Кобилянський

З оригіналом згідно

Суддя                                                                                                              М.І. Гурін