Рішення №407902


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


25.01.07                                                                                 Справа № 12/885пн

Суддя Палей О.С., розглянувши матеріали справи за позовом

Державної податкової інспекції у Слов‘яносербському районі

до Слов‘яносербської районної організації політичної партії всеукраїнського об‘єднання "Громада", смт. Слов‘яносербськ

про припинення юридичної особи

Представники сторін:

від позивача - Бородіна.О., дов. № 4/10 від 04.01.07.;

від відповідача - не з’явився;

          Обставини справи: Позивачем подано позов про припинення юридичної особи.

          Розглянувши матеріали справи, вислухавши представника позивача та приймаючи до уваги, що:

          Позивач звернувся з позовом про припинення юридичної особи –Слов‘яносербської районної організації політичної партії всеукраїнського об‘єднання "Громада", зареєстрованої Слов‘яносербською райдержадміністрацією 03.03.1999, рішення № 2.

          Відповідач відзив на позовну заяву та витребувані господарським судом матеріали не надав. Справу розглянуто за наявними матеріалами за ст. 75 ГПК України.

Відповідачем вимоги заявника не оспорені.

Позивач просить припинити юридичну особу відповідача з посиланням на ч.2 ст.38 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців” від 15.05.2003р. № 755-К (далі за текстом –Закон № 755).

На обґрунтування заявленого позову позивач посилається на те, що відповідно до ст. 55 ГК України: "Суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.", також вказана стаття роз'яснює, що саме розуміється під суб'єктами господарювання: "Суб'єктами господарювання є: господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської діяльності...", тобто Господарським кодексом України від 16.01.2003 №436-УІ передбачено скасування державної реєстрації підприємств - юридичних осіб тощо.

Підпунктом 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997. №283/97-ВР визначений перелік неприбуткових установ та організацій. Оподаткування неприбуткових організацій також регламентується Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", яким встановлено, що платники податків подають до податкового органу податкові декларації за звітний період. Відповідно до п. 16.4 ст. 16 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" звітний період дорівнює: кварталу, півріччю, три квартали, рік.

Згідно п.4.1 Порядку складання податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями, затвердженому наказом ДПА України від 11.07.1997 року №233, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 6 серпня 1997 р. за № 290/2094(зі змінами та доповненнями). Звіт подається неприбутковою установою до податкового органу протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду. Цей Звіт, як податковий розрахунок, прирівнюється к податкової Декларації (пункт 1.11 ст.1 Закону України от 21.12.2000 року №2181-111).

Згідно ст. 4.1.4 Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000. № 2181-ІІІ податкові декларації подаються за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює: календарному кварталу –протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Слов‘яносербська районна організації політичної партії всеукраїнського об‘єднання "Громада", зареєстрована Слов‘яносербською райдержадміністрацією 03.03.1999, рішення № 2 і є неприбутковою організацією.

У підставу заявленого позову покладено неподання відповідачем протягом року органам державної податкової служби податкових деклараций, документов фінансової звітності відповідно до закону.

Зазначене, згідно ч.2 ст.38 Закону № 755, є підставою для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи.

Згідно зі ст. 9 Закону України “Про систему оподаткування” від 18.02.97 р. № 77/97-ВР платники податків та зборів (обов’язкових платежів) зобов’язані подавати до державних податкових органів у відповідності із законами декларації, фінансову звітність та інші документи та відомості, пов’язані з обчисленням та сплатою податків та зборів (обов’язкових платежів).

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неподання відповідачем згідно з законодавством з 21.01.2004р. податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності органам податкової служби.

Неподання відповідачем органам податкової служби з 21.01.2004р. податкових декларацій та документів бухгалтерської звітності підтверджено висновком Державної податкової інспекції у Слов‘яносербському районі Луганської області № 13/10-09 від 04.01.2007р., у зв’язку з чим позов підлягає задоволенню.

          Оскільки позов заявлено позивачем без сплати держмита, на підставі ст.49 ГПК України воно підлягає стягненню з відповідача до державного бюджету України.

На підставі ст.ст. 44, 49 ГПК України з відповідача стягуються витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 грн. передбачені постановою Кабінету Міністрів України № 610 від 19.04.1999 р. “Про створення Єдиної комп’ютерної мережі арбітражних судів”.          

На підставі викладеного, керуючись ст.38 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців”, ст.ст. 44, 49, 82, 84, 85 ГПК України, суд

в и р і ш и в :

1.Позов задовольнити.

          2. Припинити юридичну особу - Слов‘яносербська районна організації політичної партії всеукраїнського об‘єднання "Громада", зареєстрована Слов‘яносербською райдержадміністрацією 03.03.1999, рішення № 2.

3. Стягнути з Слов‘яносербської районної організації політичної партії всеукраїнського об‘єднання "Громада", зареєстрованої за адресою: смт.Слов‘яносербськ, вул. Горького,5, ідентифікаційний код 25055640:

- в доход державного бюджету України 85 грн. держмита, на розрахунковий рахунок № 31111095600006 у Відділенні державного казначейства Ленінського району м. Луганська, код ОКПО 24046582, МФО 804013, видавши наказ позивачеві;

- на користь ДП “Судовий інформаційний центр”, м. Київ, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 грн., видати наказ.

4. Копію даного рішення направити державному реєстратору Слов‘яносербської райдержадміністрації в день набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення 10-тиденного строку з дня прийняття.Суддя                                                                       О.С.Палей


Помічник судді                                                             Є.С. Бубен