Рішення №407924


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


23.01.07                                                                                 Справа № 4/616

Суддя Батюк Г.М., розглянувши матеріали справи за позовом

Обласного комунального підприємства “Компанія “Луганськвода”, м. Луганськ

до Луганського обласного комунального спеціалізованого теплозабезпечуючого підприємства «Луганськтеплокомуненерго», м. Луганськ

про стягнення 98445 грн. 02 коп.

представники сторін:

від позивача –Шевченко О.В., довіреність № 178 від 10.10.06;

від відповідача –Бєлікова О.М.,дов. № 15/42-17-482 від 23.10.06;

- Бутенко І.Д., дов. № 15/42-17-546 від 14.11.06.

          

           Представниками сторін подано клопотання про відмову від здійснення звукової фіксації судового процесу, яке судом задовольняється.

          Суть справи: заявлено вимогу про стягнення з відповідача заборгованості за надані послуги з водопостачання у сумі 98445 грн. 02 коп.

Відповідач у відзиві на позов заяву від 18.01.07 № 15/42-17-44 розмір позовних визнав частково у сумі 81765 грн. 42 коп.

Позивач заявою, зданою до суду 23.01.07, в порядку ст.22 ГПК України зменшив розмір позовних вимог на суму боргу за надані послуги з водопостачання 16679 грн. 60 коп. та просить суд стягнути з відповідача суму основного боргу 81765 грн. 42 коп.

          Розглянувши матеріали справи, вислухавши доводи представників сторін, додатково подані представниками сторін документи, суд


встановив:


Заява позивача щодо зменшення розміру позовних вимог підлягає до задоволення. Позовними вимогами слід вважати вимоги про стягнення з відповідача заборгованості за надані послуги з водопостачання виконані роботи у сумі 81765 грн. 42 коп.

Новою ціною позову (з урахуванням заяви щодо зменшення позовних вимог) слід вважати вимоги про стягнення з відповідача заборгованості за надані послуги з водопостачання у сумі 81765 грн. 42 коп.

Між позивачем і Лутугінським ЄУ «Луганськтеплокомуненерго»(Луганського обласного комунального спеціалізованого теплозабезпечуючого підприємства «Луганськтеплокомуненерго»- є юридичною особою) (відповідачем у справі) був укладений договір № 120 від 01.01.04 на послуги з водопостачання та водовідведення, у 2005 році вказаний договір сторонами був пролонгований, у 2006 році довір був переукладений за № 120 від 01.01.06 .

          Відповідно до п.1.1. та п. 1.2 договору “Постачальник”( позивач у справі) зобов’язується постачати “Споживачу”( відповідачу у справі) питну воду та приймати від нього стічні води, а “Споживач “ (відповідач у справі) –своєчасно оплачувати надані послуги з водопостачання і водовідведення на умовах, визначених цим договором.          


Згідно з п.6.2 договору “Споживач” (відповідач у справі) , сукупний розмір оплати якого за надані послуги з водопостачання та водовідведення за розрахунковий період (місяць) не перевищує п’ятисот гривень, здійснює оплату на підставі наданих “Постачальником” ( позивачем у справі) рахунків чи інших платежів документів у триденний термін з дня їхнього отримання. В інших випадках “Споживач” оплачує надані послуги: авансовий платіж до 15-го числа розрахункового місяця у розмірі 60% від вартості заявленого об’єму. Остаточний розрахунок за послуги з водопостачання та водовідведення, плату за перевищення лімітів води та інше “Споживач” робить на підставі наданих “Постачальником” розрахунків чи інших платіжних документів у триденний термін з дня їх отримання.

          Позивач свої зобов’язання згідно договору виконав своєчасно та у повному обсязі надав послуги з водопостачання та водовідведення, за період з 01.10.04 по 01.10.06 відповідачу були надані послуги з водопостачання всього в обсязі 41855м3 води, та прийнято всього стоків в обсязі 12556м3, що підтверджено груп- рахунками. (а.с.19-22).

Зобов’язання по перерахуванню позивачеві за водопостачання в зазначені вище та обумовлені договором строки, відповідачем не були виконані вчасно та до теперішнього часу не виконані, тому позивач звернувся до суду з даною позовною заявою.

Відповідач в порушення умов пунктів 1.1;6.2; 7.4 договору оплату за надані послуги з водопостачання провів не в повному обсязі, заборгованість за надані послуги з водопостачання складає 81765 грн. 42 коп. (з урахуванням заяви щодо зменшення позовних вимог)

Сума основного боргу відповідача перед позивачем за водопостачання за період з 01.10.04 по 01.10.06 складає 81765 грн. 42 коп. (з урахуванням заяви щодо зменшення позовних вимог)

          Відповідач розмір позовних вимог визнав частково, з підстав викладених у відзиві.

          Оцінивши доводи сторін у їх сукупності, суддя вважає позовні вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають до задоволення повністю з огляду на наступне.

Позивач звернувся до господарського суду з даною позовною заявою про стягнення з відповідача заборгованості за водопостачання та водовідведення у сумі 81765 грн. 42 коп. (з урахуванням заяви щодо зменшення позовних вимог)

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу.

Згідно ст. 193 ГК України, суб’єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Як свідчать матеріали справи, позивачем згідно умов договору надані відповідачу послуги по водопостачанню та водовідведенню за період з 01.10.04 по 01.10.06 на загальну суму 81765 грн. 42 коп. , але відповідач оплату за надані послуги не провів.

Як встановлено при розгляді справи, станом на день її слухання заборгованість відповідача перед позивачем не змінилася та складає 81765 грн. 42 коп. (з урахуванням заяви щодо зменшення позовних вимог)

Сума основного боргу за спожиту воду та приймання стоків у розмірі 81765 грн. 42 коп. нараховані позивачем обґрунтовано, підтверджені матеріалами справи, у тому числі актом звірення розрахунків станом на 01.01.07 , який підписаний сторонами по справі без доповнень та зауважень, скріплений печатками їх підприємств та підлягають задоволенню в повному обсязі, відповідачем не оспорені.

Згідно ч.5 ст. 78 ГПК України у разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення про задоволення позову за умови, що дії відповідача не суперечать законодавству або не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

Судом встановлено, що дії відповідача у справі не суперечать законодавству та не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

Суд вважає вимоги позову про стягнення заборгованості за водопостачання у сумі 81765 грн. 42 коп. такими, що підлягають задоволенню повністю, оскільки вони підтверджені матеріалами справи, підлягають стягненню з відповідача.

У судовому засіданні 23.01.07 за згодою сторін була оголошена вступна та резолютивна частина рішення.

          Відповідно до ст.ст. 44, 49 ГПК України витрати по держмиту та судові витрати покладаються на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.526 ЦК України, ст. 193 ГК України, ст.ст. 44,49, ч.5 ст. 78, ст.ст. 82, 84, 85 ГПК України, суд


в и р і ш и в :


1.Позов задовольнити повністю.

          2.Стягнути з Луганського обласного комунального спеціалізованого теплозабезпечуючого підприємства «Луганськтеплокомуненерго», м.Луганськ, кв.Восточний,22, р/р 26009100322 в АБ «Укркомунбанк», МФО 304988, код ЄДРПОУ 03340529 на користь Обласного комунального підприємства “Компанія “Луганськвода”, м. Луганськ, вул. Пролетаріату Донбасу,166, р/р 2600830185334 в філії ЛЦВ «Промінвестбанк», МФО 304308, код ЄДРПОУ 32538783 борг у сумі 81765 грн. 42 коп., витрати по держмиту у сумі 817 грн. 65 коп. та витрати на інформаційно –технічне забезпечення судового процесу 98 грн. 01 коп., видати на виконання наказ позивачу після набрання рішенням законної сили.


Відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.


Дата підписання рішення –25.01.07.Суддя                                                                                           Г.М. Батюк