Рішення №407937


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


23.01.07                                                                                 Справа № 2/605

Суддя Седляр О.О., розглянувши матеріали справи за позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертрейдінг систем», м. Дніпропетровськ

до Приватного підприємства «Донвуглересурс», м. Луганськ

про стягнення 1606060 грн.          

за участю представників сторін:

від позивача –Сакало А.А., дов. від 01.08.06 № 1591,

від відповідача –не прибув ( явка обов’язкова), був повідомлений про час та місце судового засідання рекомендованої кореспонденцією , що підтверджено реєстром відправки рекомендованої кореспонденції за 09.01.07,


в с т а н о в и в:


Суть спору: позивачем заявлено вимогу про стягнення з відповідача суми боргу 1606060 грн. 70 коп., згідно договору поставки вугільної продукції від 01.03.06 № 01-03/06-01.


Відповідач відзив на позовну заяву не надав, у засідання суду не прибув. Копії ухвал про порушення провадження у справі та відкладення розгляду справи поштою не повернуті в адрес суду, а також відповідачем не надано доказів звернення до суду з клопотанням про направлення йому документів за іншою адресою, ніж та, що вказана у позовній заяві.

Відповідно до вимог ст. 75 ГПК України справу розглянуто за наявними у ній матеріалами.

Дослідивши матеріали справи та приймаючи до уваги, що:

Між сторонами у справі , 01.03.06 укладено договір поставки вугільної продукції № 01-03/06-01, за умовами якого „Продавець” (відповідач у справі) зобов’язався передати у власність «Покупцеві»(позивач у справі) вугільну продукцію, а останній зобов’язався прийняти її та здійснити оплату шляхом перерахування грошових коштів.

На виконання умов п. 6.2 вказаного договору позивач перерахував на користь відповідача передоплату у сумі 6088000 грн., що підтверджено платіжними дорученням які знаходяться у матеріалах справи.

Відповідно до п. 4.2 укладеного сторонами договору кожна поставка партії товару, здійснюється на умовах та у термін вказаний у специфікації до кожної партії. Згідно доданих позивачем специфікацій до договору термін поставки вугільної продукції - березень-серпень 2006 року. З наданого позивачем розрахунку вбачається, що відповідачем протягом усього терміну неналежно виконувались зобов’язання по поставці вугільної продукції, з 01.09.06 постачання вугільної продукції зовсім припинилось, внаслідок чого станом на 01.11.06 за останнім склалась заборгованість по недопоставці вугільної продукції на суму 1606060 грн.

У зв’язку з неналежним виконання відповідачем своїх зобов’язань, за укладеним сторонами договором, позивач листом від 10.11.06 № 2007 відмовився від прийняття зобов’язання щодо поставки вугільної продукції та відповідно до умов ст. 693 Цивільного кодексу України наполягав на повернені грошових коштів, однак відповідь від останнього не отримав, у зв’язку з чим позивач звернувся до суду з вимогою щодо стягнення з відповідача передплати у сумі 1606060 грн., відповідно до вимог ст. 693 Цивільного кодексу України.

Відповідач відзив на позовну заяву не надав.

Оцінивши доводи сторін у їх сукупності суд вважає позовні вимоги такими що належать до задоволення з огляду на наступне:

Відповідно до вимог п.2 ст. 693 Цивільного кодексу України, встановлено, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Перерахування на користь відповідача передоплати у сумі 1606060 грн. обґрунтовано, підтверджено матеріалами справи та факт неналежного виконнаня відповідачем зобов’язань щодо недопоставки вугільної продукції позивачеві не оспорено.

За таких обставин, позовні вимоги підлягають задоволенню у сумі 1606060 грн., з віднесенням судових витрат у цієї частині позовних вимог на відповідача.


На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 44,49,75,82,84,85 Господарського процесуального кодексу України, суд


в и р і ш и в:


1. Позов задовольнити .

2. Стягнути з Приватного підприємства «Донвуглересурс», м. Луганськ, вул. Лінева, буд. 10, код 32864342 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертрейдінг систем», м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 19/21, оф. 24, код 32723901 суму передоплати - 1606060 грн., витрати по сплаті державного мита у сумі 16060 грн. 60 коп., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 118 грн. , видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення 10-денного строку з дня його підписання.


Дата підписання : 26.01.07Суддя О.О. Седляр