Рішення №407947


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


16.01.07                                                                                 Справа № 1/626пн

Суддя Зюбанова Н.М., розглянувши матеріали справи за позовом

Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у м. Луганську, м. Луганськ


до Товариства з обмеженою відповідальністю “Джой”, м. Луганськ


про припинення юридичної особи

за участю представників сторін:

від позивача: Сухаревська С.О. (дов. від 09.01.07 № 77/10),

від відповідача: не прибув (явка обов'язкова),

в с т а н о в и в:


          Суть спору: позивачем подано позов про припинення юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю “Джой”, м. Луганськ.


Відповідач відзив на позовну заяву та витребувані господарським судом матеріали не надав. Справу розглянуто за наявними матеріалами відповідно до ст. 75 ГПК України.


          Позивач звернувся з позовом про припинення юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю “Джой”, м. Луганськ, зареєстрованого Управлінням державної реєстрації та міського реєстру Луганської міської ради 15.10.96 реєстраційний № 139/6308.


Відповідачем вимоги заявника не спростовані.


Позивач просить припинити юридичну особу відповідача з посиланням на ч. 2 ст. 38 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” від 15.05.03 № 755-К (далі за текстом – Закон № 755).


У підставу заявленого позову покладено неподання відповідачем протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.


Вищезазначене, згідно з ч.2 ст.38 Закону № 755, є підставою для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи.


Згідно зі ст. 9 Закону України “Про систему оподаткування” від 18.02.97 № 77/97-ВР платники податків та зборів (обов’язкових платежів) зобов’язані подавати до державних податкових органів у відповідності із законами декларації, фінансову звітність та інші документи та відомості, пов’язані з обчисленням та сплатою податків та зборів (обов’язкових платежів).


В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неподання відповідачем згідно з законодавством з 07.10.04 податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності органам податкової служби.


          Неподання відповідачем органам податкової служби з 07.10.04 податкових декларацій та документів бухгалтерської звітності підтверджено висновками Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у м. Луганську від 28.11.06 № 36092/29, від 16.01.07 № 789/10, зданими до суду відповідно 19.12.06 та 16.01.07, у зв’язку з чим позов підлягає задоволенню.


          Оскільки позов заявлено позивачем без сплати держмита, на підставі ст.49 ГПК України воно підлягає стягненню з відповідача до державного бюджету України.


На підставі ст.ст. 44, 49 ГПК України з відповідача стягуються витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 грн.


На підставі викладеного, керуючись ст. 38 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців”, ст.ст. 44, 49, 75, 82, 84, 85 ГПК України, суд


в и р і ш и в :


1.Позов задовольнити повністю.


          2.Припинити юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю “Джой”,

м. Луганськ, зареєстрованого Управлінням державної реєстрації та міського реєстру Луганської міської ради 15.10.96 реєстраційний № 139/6308.


3.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Джой”, м. Луганськ, вул. Шелкового, 13, ідентифікаційний код 24196953, розрахунковий рахунок № 26002000159001 в ФАТ "Укрінбанк", МФО 304836:


- в доход державного бюджету України - 85 грн. держмита, на розрахунковий рахунок № 31111095600006 у Відділенні державного казначейства Ленінського району м. Луганська, код ОКПО 24046582, МФО 804013, видавши наказ позивачу;


- на користь ДП “Судовий інформаційний центр”, м. Київ, витрати на інформаційно -

технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 грн., видати наказ.


4. Копію рішення надіслати Управлінню державної реєстрації та міського реєстру

Луганської міської ради.


Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його

підписання, оформленого відповідно до ст. 84 ГПК України.


          Дата підписання рішення –22.01.07.


          Суддя                                                                       Н.М.Зюбанова