Рішення №408014


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


УХВАЛА

                    

30.01.07                                                                                 Справа № 22/3б.

          Суддя М.Ю. Ковалінас, при секретарі Савченко М.В.,

розглянувши матеріали справи за заявою

боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо - фінансова

компанія "Донбаспромтехнологія", м. Луганськ

Про порушення провадження у справі про банкрутство


В присутності представників сторін:

від боржника - Каргаєв Д.М., дов. №1 від 26.05.06., голова ліквідкомісії.


Обставини справи: банкрутство, підготовче засідання, розгляд заяви боржника про порушення справи про його банкрутство в порядку ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі за текстом –Закон).

Розглянувши матеріали справи та вислухавши представника боржника, суд

в с т а н о в и в :


Ухвалою суду від 04.01.07. порушено провадження у справі про банкрутство боржника – ТОВ Виробничо –фінансова компанія "Донбаспромтехнологія", м. Луганськ, в особі ліквідаційної комісії, за його заявою, в порядку ст. 51 Закону, та призначено розгляд справи у підготовчому засіданні суду на 30.01.07.

У дане засідання суду прибув повноважний представник ліквідаційної комісії боржника ТОВ Виробничо –фінансова компанія "Донбаспромтехнологія", але вимоги суду, що викладені в п. 4 резолютивної частини ухвали від 04.01.07. виконані боржником частково, деякі витребувані судом документи, які мають істотне значення для розгляду заяви боржника за суттю його вимог, суду не представлені.

Зокрема, суду не надано пояснення щодо розбіжностей щодо суми, визначеної боржником, як загальний розмір кредиторської заборгованості, що зазначений у заявах боржника №4 від 01.09.06. та №5 від 02.10.06., протоколі №1 від 05.06.06., листі б/н від 26.01.07.; боржником також не зроблено окремого визначення суми заборгованості по податках та зборах (обов'язкових платежах); не надано належного документального обґрунтування наявності кредиторської заборгованості, а саме не надано копій звітів боржника до органів державної податкової служби, пенсійного фонду, служби зайнятості, фондів соціального страхування, належним чином завірених копій актів звірення розрахунків боржника з кредиторами; копій договорів, довіреностей, накладних, актів прийому –передачі; копій рішень та наказів суду, виконавчих листів, документів виконавчого провадження тощо.

Крім того, боржником не представлено суду належного рішення власників боржника (протоколу загальних зборів учасників боржника) про ліквідацію підприємства, із зазначенням кола присутніх на цих зборах осіб, їх прізвищ, імен та по-батькові; рішення ліквідаційної комісії про проведення інвентаризації активів боржника та щодо її результатів (інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, протоколи засідань ліквідкомісії тощо); також суду не надано доказів відсутності або наявності у боржника будь-яких майнових активів, а саме: довідок БТІ, МРЕВ, банківських установ боржника щодо наявності чи відсутності у останнього на праві власності нерухомого майна, транспортних засобів чи грошових коштів боржника, а також щодо земельних ділянок, станом на день розгляду справи –30.01.07.; не надано суду й фінансового звіту, бухгалтерського балансу боржника за 2006 рік; документальних доказів наявності дебіторської заборгованості перед боржником (акти звірень, висновок аудитора тощо).

А також, боржником не надано суду відомостей щодо наявності чи відсутності у боржника заставленого майна із зазначенням його місцезнаходження або відповідної довідки про відсутність заставних кредиторів; відомостей щодо місцезнаходження документації банкрута, його печаток та штампів; відомостей щодо найменувань та адрес всіх банківських установ про рахунки, що належать у них боржнику та про залишки цих коштів; щодо згоди голови ліквідаційної комісії на призначення його ліквідатором боржника.

Тому, від боржника додатково слід витребувати всі вищезазначені відомості та документи.

За таких обставин, розгляд справи у підготовчому засіданні відкладається.

Як слід з матеріалів справи, в п. 9 резолютивної частини ухвали суду від 04.01.07. при друкуванні припущено описку щодо адреси боржника.

Дану описку слід виправити, вважати належними адреси боржника: 91055, м. Луганськ, Красна Площа, буд.4, та 91021, м. Луганськ, вул. А. Ліньова, буд.106, оф.513.

          Керуючись ст. ст. 1, 8, 12, 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 50, 86, 87, 89 ГПК України, суд

у х в а л и в :


          1. Відкласти розгляд справи у підготовчому засіданні на 27.02.07., на 10 годин 15 хвилин.


2.Боржнику - виконати у повному обсязі вимоги ухвали суду від 04.01.07.; подати суду у засідання - пояснення відносно розбіжностей щодо суми, визначеної боржником, як загальний розмір кредиторської заборгованості, що зазначений у заявах боржника №4 від 01.09.06. та №5 від 02.10.06., протоколі №1 від 05.06.06., листі б/н від 26.01.07.; окремо визначити суму заборгованості по податках та зборах (обов'язкових платежах); надати належне документальне обґрунтування наявності кредиторської заборгованості, а саме надати копії звітів боржника до органів державної податкової служби, пенсійного фонду, служби зайнятості, фондів соціального страхування; належним чином завірені копії актів звірення розрахунків боржника з кредиторами; копії договорів, довіреностей, накладних, актів прийому –передачі; копії рішень та наказів суду, виконавчих листів, документів виконавчого провадження тощо; відомості про загальний розмір заборгованості по виплаті заробітної плати, вихідної допомоги, аліментів, відшкодуванню шкоди, заподіяної життю та здоров’ю; баланс, фінансовий звіт на останню звітну дату, підписаний керівником та головним бухгалтером, засвідчений печаткою підприємства; представити суду належне рішення власників боржника (протокол загальних зборів учасників боржника) про ліквідацію підприємства, із зазначенням кола присутніх на цих зборах осіб, їх прізвищ, імен та по-батькові; рішення ліквідаційної комісії про проведення інвентаризації активів боржника та щодо її результатів (інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, протоколи засідань ліквідаційної комісії тощо); надати докази відсутності або наявності у боржника будь-яких майнових активів, а саме: довідки БТІ, МРЕВ, банківських установ боржника щодо наявності чи відсутності у останнього на праві власності нерухомого майна, транспортних засобів чи грошових коштів боржника, а також щодо земельних ділянок, станом на день розгляду справи –30.01.07.; не надано суду й фінансового звіту, бухгалтерського балансу боржника за 2006 рік; документальні докази наявності дебіторської заборгованості перед боржником (акти звірень, висновок аудитора тощо); надати суду відомості щодо наявності чи відсутності у боржника заставленого майна із зазначенням його місцезнаходження або відповідної довідки про відсутність заставних кредиторів; відомості щодо місцезнаходження документації банкрута, його печаток та штампів; відомості щодо найменувань та адрес всіх банківських установ боржника, про рахунки, що належать у них боржнику та про залишки коштів на цих рахунках; якщо рахунки закриті –надати відповідну довідку; надати суду письмову згоду чи незгоду голови ліквідаційної комісії боржника на виконання обов’язків ліквідатора у справі.


3.Виправити описку, припущену в п. 9 резолютивної частини ухвали суду від 04.01.07. щодо адреси боржника, вважати належними адреси боржника: 91055, м. Луганськ, Красна Площа, буд.4, та 91021, м. Луганськ, вул. А. Ліньова, буд.106, оф.513.


          4.Дану ухвалу надіслати: боржнику; Луганському обласному відділу з питань банкрутства.

          Явка повноважних представників боржника (голови ліквідаційної комісії) у судове засідання обов’язкова.


Суддя                                                                                 М.Ю. Ковалінас


          Помічник судді                                                                                І.В. Кувічка