Рішення №408018


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


УХВАЛА

16.01.07                                                                                 Справа № 21/3б.

          Суддя Т.Г. Кривохижа, при секретарі Ликові А.В.,

розглянувши матеріали справи за заявою

кредитора - Управління Пенсійного фонду України в Сватівському районі Луганської області,

до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірми «Наугольнівське», с. Наугольнівка Сватівського району

Луганської області,

про банкрутство

В присутності представників сторін:

від кредитора – Кадник М.В., дов. б/н від 15.05.06. (УПФУ в Сватівському районі);

від боржника - не з’явився (явка обов’язкова).


          Обставини справи: банкрутство, розгляд справи у підготовчому засіданні;

- ухвалою від 03.01.07. господарський суд порушив провадження у справі №21/3б з підстав, передбачених ст. ст. 38, 61, 64-68, 86 ГПК України та ст. 8, 11, 12, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі –Закон);

          - сторони своєчасно та належним чином були повідомлені про час та місце проведення судового засідання (ухвала від 03.01.07. №21/3б);

- перед судовим засіданням представник кредитора подав клопотання від 16.01.07. б/н про не здійснення технічної фіксації судового процесу, яке суд на початку засідання розглянув і задовольнив.


Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення та доводи кредитора та приймаючи до уваги, що:

- у підготовчому засіданні розглядається заява кредитора –Управління Пенсійного фонду України в Сватівському районі Луганської області від 21.12.06. №5153/07-13 (вхідний по канцелярії суду №2 від 03.01.07.) про порушення провадження у справі про банкрутство боржника –Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірми «Наугольнівське», с. Наугольнівка Сватівського району Луганської області, з підстав ст. 52 Закону в зв’язку з неспроможністю останнього виконати грошові зобов’язання перед кредитором, оскільки він припинив свою підприємницьку діяльність і його керівні органи відсутні за юридичною адресою;

- ухвалою від 03.01.07. №21/3б суд призначив слухання справи у підготовчому засіданні на 12 годин 00 хвилин 16.01.07. і зобов’язав сторони подати до суду відповідні додаткові документи;

- боржник відзив та витребувані документи –докази суду не надав, у судове засідання не з‘явився;

- справа розглядається в порядку ст. 75 ГПК України та ч.2 ст.52 Закону;

- у судовому засіданні з’ясувалося, що кредитор без поважних причин не виконав вимог суду за ухвалою від 03.01.07. № 21/3б, бо на день розгляду справи витребувана інформація та матеріали, які мають суттєве значення для розгляду вимог кредитора і прийняття рішення за заявою, до суду не надійшли, в тому числі: докази, які підтверджують і свідчать про відсутність керівних органів боржника за їх місцезнаходженням та фактичне припинення останнім своєї підприємницької діяльності, в тому числі: довідка відповідного органу зв’язку про неможливість вручення боржнику рекомендованої кореспонденції; останній баланс підприємства боржника, поданий до органів державної податкової служби; довідка державного реєстратора реєструючого органу за місцем знаходження боржника про приналежність останнього до суб'єктів підприємницької діяльності на даний час; повна копія Статуту боржника, бо до заяви додана копія титульного листа Доповнення до Статуту від 2000 року, зареєстрованого 06.04.2000 Сватівською районною державною адміністрацією Луганської області під №14, та сторінки №2 з розділами: 3 «Мета і предмет діяльності», 5 «Економічні основи діяльності»; належні докази щодо відсутності майна у боржника за станом на 03.01.07. та інші за судовим актом;

- за приписами чинного законодавства про банкрутство основним завданням підготовчого засідання є ретельне з’ясування усіх ознак неплатоспроможності боржника, наявності чи відсутності перешкод подальшому руху справи про банкрутство (постанови ВГСУ: від 02.06.04. у справі 24/471, від 19.11.03. у справі №7/60);

- згідно з ч. 2 ст. 52 Закону суд у двотижневий строк з дня винесення ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника виносить постанову про визнання відсутнього боржника банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру і призначає ліквідатором ініціюючого кредитора за згодою останнього чи провадження у справі припиняє; термін проведення підготовчого засідання спливає 17.01.07.;

- за таких обставин, господарський суд приймає наступне рішення:

- заяву кредитора про порушення провадження у справі про банкрутство боржника на підставі ст. 81-5 ГПК України залишити без розгляду і скасувати мораторій на задоволення грошових вимог кредиторів, введений по справі ухвалою суду від 03.01.07. №21/3б згідно зі ст. 12 Закону;

          - питання про відшкодування кредиторові судових витрат, пов'язаних зі сплатою державного мита та на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, не вирішується, оскільки кредитор звільнений від їх сплати згідно з чинним законодавством.


          На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 44, 45, 471, 49, 75, 81-5, 86 ГПК України, ст.ст. 1, 7, 11, 12, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” суд

у х в а л и в:


1. Заяву від 21.12.06. №5153/07-13 кредитора –Управління Пенсійного фонду України в Сватівському районі Луганської області залишити без розгляду.


2. Скасувати мораторій на задоволення вимог кредиторів.

3. Питання про відшкодування судових витрат, пов'язаних зі сплатою державного мита та на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, не вирішується, оскільки кредитор звільнений від їх сплати згідно з чинним законодавством.


4. Матеріали, додані до заяви, крім самої заяви, копії фіскального чеку від 22.12.06. №1912 та опису від 22.12.06. б/н, повернути кредитору по приналежності згідно з переліком їх у додатку до неї.


5. Ухвалу надіслати:

- кредитору (рекомендованим листом з додатком);

- боржнику;

- Державній виконавчій службі Сватівського району Луганської області;

- Луганському обласному відділу з питань банкрутства;

- Державному реєстратору Сватівської районної державної адміністрації Луганської

області;

- місцевому суду Сватівського району Луганської області (до відома).


          Додаток: матеріали на 27 аркушах на адресу кредитора рекомендованим листом.          


Суддя                                                               Т.Г. Кривохижа