Рішення №408037


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


УХВАЛА


23.01.07                                                                                 Справа № 15/6.

Суддя Пономаренко Є.Ю., розглянувши матеріали за позовом

Лисичансько-Рубіжанського міжрайонного природоохоронного прокурора в інтересах держави, в особі Сєвєродонецької міської ради, м. Сєвєродонецьк Луганської області

до Закритого акціонерного товариства «Луганський регіональний спецавтоцентр «Таврія», м. Луганськ

про стягнення 32 163 грн. 96 коп.

За участю:

від прокурора –Кадацький М.В. –прокурор, посвідчення № 944 від 10.01.06.

від позивача –Олексюк Л.К. –нач. від., довіреності № 3489 від 17.10.06, Рудь В.В. –зав. юр. від., довіреність № 1935 від 01.06.06;

від відповідача –Вербицький О.І. –ген. директор.До початку слухання справи по суті не заявлено вимогу про фіксування судового процесу з допомогою звукозаписувального технічного засобу у зв’язку з чим відповідно до ст. ст. 4-4, 81-1 Господарського процесуального кодексу України таке фіксування судом не здійснювалося.


Суть спору: заявлена вимога про стягнення з відповідача боргу по орендній платі за землю у сумі 32 163 грн. 96 коп. за фактичне користування земельною ділянкою.


Представник позивача та прокурор позовні вимоги підтримали.

Прокурор в позовній заяві № 1671-вих від 22.12.2006р. просить прийняття заходи щодо забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно відповідача згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 01.11.2006р., відхиляється судом з наступних підстав.

Згідно ст. 66 ГПК України забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Відповідно до п.3 Роз’яснення Вищого господарського суду від 23.08.1994р. №02-5/611 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову»умовою застосування заходів до забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред'явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення.

Так, при поданні позовної вимоги про забезпечення позову позивачем не наведено обґрунтування та не надано докази про те, що невжиття заявлених заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду у даній справі.

Ухвала про вжиття заходів до забезпечення позову не може базуватися на необґрунтованих припущеннях.

Представник відповідача проти позовних вимог заперечує, з тих підстав, що відповідач фактично не користується земельною ділянкою за вказаною в позові адресою: м. Сєвєродонецьк, с. Лісова Дача, вул.Піонерська, 4а.

Відповідач витребувані судом документи не представив.

Враховуючи викладене, у зв’язку з неподанням відповідачем усіх витребуваних доказів вирішити спір по суті у даному судовому засіданні не вбачається можливим, тому розгляд справи слід відкласти.


На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 77, 86 ГПК України, суддя


у х в а л и в:1.Розгляд справи відкласти на 09.02.2007р. о 11 год. 20 хв.


2.Зобов’язати позивача надати:

- заперечення на відзив відповідача, документальне підтвердження і нормативне обґрунтування заперечень,

- оригінали документів, які додані до позову в копіях - для огляду в засіданні,

- докази користування відповідачем земельною ділянкою;

- докази звернення до відповідача з повідомленням про припинення права користування спірною земельною ділянкою,

- відомості про сплату боргу відповідачем на день розгляду справи (якщо таке мало місце).


3.Зобов’язати відповідача надати:

- відзив на позовну заяву з доказами надіслання позивачу, документальне підтвердження та нормативне обґрунтування викладених у відзиві доводів,

- документальне підтвердження сплати заявленої до стягнення суми, або її частини (якщо таке мало місце);

- оригінал статуту (копію або витяг до справи),

- довідку облстатуправління про внесення до ЄДРПОУ (копію до справи).


Участь компетентних представників сторін обов’язкова.


Суддя                                                                       Є.Ю.Пономаренко


          Помічник судді Н.В. Ковальова