Рішення №408055


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


УХВАЛА


23.01.07                                                                                 Справа № 9/7н-ад

Суддя Ворожцов А.Г., розглянувши матеріали справи за позовом

Відкритого акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат»м. Алчевськ Луганської області

до Алчевської об’єднаної державної податкової інспекції Луганської області

про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення

в присутності представників:

від позивача –Безрученко Л.М. - нач. бюро аудіта, дов. № 026-90 від 22.01.07, Бєлах С.С. - провід. юрисконсульт, дов. № 01-026-1925 від 04.12.06,

від відповідача –Задворна Г.В. - нач. юр. відділу СДПІ, дов. № 1262/10 від 19.01.07, Крівченко М.В. - заст. нач. юр. відділу СДПІ, дов. № 1440/10 від 20.01.07; Ткаченко Л.Л. - гол. держ. подат. інсп. ДПА в Луган. обл., дов. № 1621/10 від 22.01.07; Головата О.М. - гол. держ. подат. інсп. ДПА в Луганськ. обл., дов. № 1622/10 від 22.01.07.


Суть спору: позивачем заявлено вимогу про визнання нечинним податкового повідомлення –рішення Алчевської ОДПІ №0000962310/0 від 18 грудня 2006р., яким за порушення п. 1.8 ст. 1, пп. 7.4.1 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»від 03.04.07р. № 168/97-ВР (далі –Закон про ПДВ) позивачу зменшено суму бюджетного відшкодування з ПДВ у загальному розмірі 12 491 061,0 грн., у т.ч. штрафні (фінансові) санкції –6 245 530,50 грн.

Відповідач, Алчевськ ОДПІ, у попередньому судовому засіданні в усній формі проти позову заперечує, посилаючись на обґрунтованість та законність прийнятого спірного податкового повідомлення-рішення.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши представників позивача та відповідача, суд

в с т а н о в и в:

Працівники Алчевської ОДПІ здійснила комплексну документальну перевірку позивача з питання дотримання позивачем вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.05р. по 30.09.06р., результати якої оформлені актом № 2087/231-05441447 від 13.12.06р. У зазначеному акті податковим органом встановлено завищення суми бюджетного відшкодування ПДВ в сумі 12 491 061,0 грн. та нараховано штрафні (фінансові) санкції в сумі 6 245 530,5 грн., у т.ч. по періодах:

·          серпень 2005 року –завищення суми бюджетного відшкодування у розмірі 156 652,0 грн., нараховано фінансові санкції у розмірі 78 326,0 грн.,

·          вересень 2005 року –завищення на 209 349,0 грн., санкції –104 674,5 грн.,

·          жовтень 2005 року –завищення на 1 794 335,0 грн., санкції –897167,5 грн.,

·          листопад 2005 року –завищення на 3 795 918,0 грн., санкції –17 897 959,0 грн.,

·          грудень 2005 року –завищення на 2 402 451,0 грн., санкції –1 201 225,5 грн.,

·          січень 2006 року –завищення на 3 070 554,0 грн., санкції –1 535 277,0 грн.,

·          лютий 2006 року –завищення на 65 455,0 грн., санкції –32 722,0 грн.,

·          березень 2006 року –завищення на 9 963 357,0 грн., санкції –498 178,5 грн.

На підставі вказаного акту перевірки відповідач прийняв спірне податкове повідомлення-рішення №0000962310/0 від 18 грудня 2006р.

Позивач не погоджується з висновками акту перевірки та вважає спірне рішення неправомірним з наступних причин.

Порушення, встановлені відповідачем в акті перевірки, пов’язані з господарськими відносинами позивача з ДП «УПК Ресурс»і ТОВ «Славія»щодо поставки газу та ПП «Фелікс» щодо поставки металобрухту.

Податковий орган стверджує, що згідно зі ст. 9 Закону України «Про державний бюджет України на 2005 рік»операції з ввезення природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, звільняються від обкладення ПДВ, а його подальший продаж оподатковується за нульовою ставкою, крім операцій з продажу газу для населення, бюджетних установ і інших споживачів, що не є платниками цього податку –вартість природного газу, отриманого позивачем від ДП «УПК Ресурс»оподатковується за нульовою ставкою з ПДВ, згідно з чим позивач не має права на податковий кредит з ПДВ навіть за наявності податкових накладних, виданих ДП «УПК Ресурс»та ТОВ «Славія».

Позивач не погоджується з таким висновком та вважає, що Закон України «Про державний бюджет України на 2005 рік»не визначає поняття податкового кредиту з ПДВ а також підстави для його формування. Згідно з п. 11.4 ст. 11 Закону про ПДВ зміни порядку обкладення ПДВ можуть здійснюватися лише шляхом внесення змін в цей Закон окремим законом з питань оподаткування. У разі якщо іншим законом, незалежно від часу його прийняття, встановлюються правила оподаткування цим податком, відмінні від зазначених у цьому Законі, пріоритет мають норми цього Закону. Крім цього, позивач посилається на ч. 3 ст. 1 Закону України «Про систему оподаткування».

Тому, стверджує позивач, при формуванні податкового кредиту в податкових деклараціях з ПДВ необхідно керуватися нормами Закону про ПДВ, який є спеціальним законом і визначає платників ПДВ, об’єкти, базу і ставки оподаткування, перелік неоподаткованих і звільнених від оподаткування операцій, поняття податкової накладної, порядок обліку, звітності і відшкодування податку з бюджету.

Постачальники природного газу ДП «УПК Ресурс»та ТОВ «Славія»в момент складання податкових накладних були зареєстровані податковим органом у встановленому порядку як платники ПДВ, що вказує на правомірність видачі цими підприємствами податкових накладних, ці накладні відповідають вимогам пп. 7.2.1 ст. 7 Закону про ПДВ.

Щодо господарських операцій з поставки металобрухту з ПП «Фелікс», то воно також на момент складання податкових накладних було зареєстроване податковим органом у встановленому порядку як платник ПДВ, що вказує на правомірність видачі цим підприємством податкових накладних, в акті перевірки не наведено доказів, що ці накладні складені неплатником ПДВ з посиланням на первинні документи, як того вимагає п. 1.7 Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових і позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного і іншого законодавства, затв. наказом ДПА України від 10.08.05р. № 327.

Факт використання отриманого природного газу і металобрухту в межах господарської діяльності позивача не береться під сумнів в акті перевірки, оскільки газ природний і металобрухт є основною сировиною в технологічному процесі виробництва металу і їх вартість відноситься на валові витрати.

Вартість придбаного газу і металобрухту з урахуванням ПДВ в повному обсязі сплачені постачальникам, що підтверджується матеріалами перевірки.

Крім того, позивач вважає, що не повинен нести відповідальність за несплату ПДВ третіми особами, задіяними у ланцюгу постачання.

Актом перевірки порушень щодо правильності визначення сум податкового кредиту і податкового зобов’язання при складанні декларацій встановлено не було, про що свідчать довідки про результати документальної невиїзної (камеральної) перевірки з питання достовірності обчислення заявленого бюджетного відшкодування з ПДВ:

·          № 674/1520-05441447 від 05.10.05р. за декларацією за серпень 2005 року,

·          № 728/160-05441447 від 03.11.05р. за декларацією за вересень 2005 року,

·          № 769/160-05441447 від 03.11.05р. за декларацією за жовтень 2005 року,

·          № 19-160-05441447 від 18.01.06р. за декларацією за листопад 2005 року,

·          № 59/160-05441447 від 10.02.06р. за декларацією за грудень 2005 року,

·          № 99-160-05441447 від 10.03.06р. за декларацією за січень 2006 року,

·          № 750-160-05441447 від 19.05.06р. за декларацією за лютий 2006 року.

Таким чином, вважає позивач, ВАТ «АМК»правомірно, відповідно до норм чинного законодавства, заявило до відшкодування з бюджету суми ПДВ за період з серпня 2005 року по березень 2006 року.


          Особи, які беруть участь у справі, сторони за адміністративною справою користуються правами та несуть обов’язки відповідно до ст.ст. 49, 51 КАС України.

          Керуючись ст.ст. 121, 160, 165 КАС України, суд


у х в а л и в:


1.          Закінчити підготовче провадження по справі № 9/7н-ад.


2. Призначити справу до судового розгляду на 06.02.07р. у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: м. Луганськ, пл. Героїв Великої Вітчизняної війни, 3а, кабінет № 335 об 11 год. 30 хв.


3. Запропонувати відповідачу –надати письмові заперечення проти позову з нормативним та документальним обґрунтуванням.


Суддя                                                                      А.Г. Ворожцов