Рішення №408064


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


01.02.07                                                                                 Справа № 3/11


Суддя Доманська М.Л., розглянувши матеріали справи за позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю “Луганське енергетичне об’єднання” в особі Лисичаснької філії, м. Лисичанськ Луганської області

до Обласного комунального підприємства компанії "Луганськвода", м. Луганськ

про стягнення 3000631 грн. 65 коп.

за участю представників сторін:

від позивача: Булатов В.А. (дов. від 04.01.07 № 55),

від відповідача: Удовітченко С.В. (дов. від 15.09.06 № 39),


встановив:


Суть спору: заявлено вимогу про стягнення з відповідача на користь позивача заборгованості за використану активну електричну енергію в сумі 2944927 грн. 22 коп., заборгованість по оплаті послуг з компенсації реактивної електроенергії в сумі 20452 грн. 23 коп., 3 % річних –7233 грн. 49 коп., та інфляційні нарахування–28018 грн. 71 коп..

Відповідно до ст. 77 ГПК України у судовому засіданні оголошувались перерви з 18.01.07 по 25.01.07 та з 25.01.07 до 01.02.07.

Представниками сторін у засіданні суду подане клопотання про нездійснення технічної фіксації судового процесу, яке судом задовольняється.

          Відповідач відзивом на позовну заяву від 17.01.07 № 20/1 визнає позов частково, у сумі заборгованості за використану активну електричну енергію - 2944927 грн. 22 коп. та заборгованості по оплаті послуг з компенсації реактивної електроенергії в сумі 20452 грн. 23 коп.


Заявою від 18.01.07 № 08/10, позивач просить стягнути з відповідача заборгованість за використану активну електричну енергію в сумі 4491270 грн. 38 коп., заборгованість по оплаті послуг з компенсації реактивної електроенергії в сумі 34320 грн. 71 коп., 3 % річних –13594 грн. 22 коп., інфляційні нарахування–54959 грн. 31 коп. та пеню –13782 грн. 10 коп..

          Доповненням до відзиву від 25.01.07 № 20/14 відповідач визнав позов із врахуванням заяви позивача про збільшення розміру позовних вимог в частині стягнення заборгованості за використану активну електричну енергію в сумі 4491270 грн. 38 коп., заборгованості по оплаті послуг з компенсації реактивної електроенергії в сумі 34320 грн. 71 коп..

Дослідивши матеріали справи, вислухавши представників сторін, суд прийшов до наступного.

Вказана заява позивача від 18.01.07 № 08/10 судом приймається в частині збільшення розміру позовних вимог щодо стягнення заборгованості за використану активну електричну енергію, заборгованість по оплаті послуг з компенсації реактивної електроенергії, 3 % річних, інфляційних нарахувань, та не приймається в частині вимог щодо стягнення пені. В цій частині дана заява суперечить ст. 22 ГПК України, якою передбачено, що позивач вправі до прийняття рішення по справі змінити підставу або предмет позову, збільшити розмір позовних вимог. У даному випадку позивач не тільки збільшує розмір позовних вимог, але і змінює одночасно підставу та предмет позову в цій частині, вимога щодо стягнення пені є новою вимогою, яка у первісному позові не заявлялась.

Позовними вимогами слід вважати вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача заборгованості за використану активну електричну енергію в сумі 4491270 грн. 38 коп., заборгованості по оплаті послуг з компенсації реактивної електроенергії в сумі 34320 грн. 71 коп., 3 % річних –13594 грн. 22 коп., інфляційних нарахувань –54959 грн. 31 коп.

Між сторонами у справі укладено договір 01.01.04 № 80 ( а.с.10-15), за умовами якого “Постачальник електричної енергії” /позивач у справі/ прийняв на себе зобов’язання постачати електроенергію, а “Споживач” /відповідач у справі/ –вносити відповідну плату на умовах цього договору (п.п.1.1, 7.7 договору, п.9 додатку до договору “Порядок розрахунків”-а.с.12).

          Як було встановлено при розгляді справи, за відповідачем утворилась заборгованість перед позивачем за спожиту у період з жовтня по грудень 2006 активну електроенергію у сумі 4491270 грн. 38 коп., заборгованість по оплаті послуг з компенсації реактивної електроенергії в сумі 34320 грн. 71 коп., що підтверджено матеріалами справи, у тому числі звітами відповідача, рахунками, наданими позивачем відповідачеві, розрахунками позивача, у зв’язку з чим позивач звернувся за стягненням з відповідача даних сум.

Крім того, позивачем нараховані 3 % річних –13594 грн. 22 коп., інфляційних нарахувань –54959 грн. 31 коп. за період прострочення, які він також просить стягнути на свою користь.

Відповідач позовні вимоги визнає частково з підстав, зазначених у доповненні до відзиву.

Згідно ч. 5 ст. 78 ГПК України у разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення про задоволення позову за умови, що дії відповідача не суперечать законодавству або не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

Судом встановлено, що дії відповідача у справі не суперечать законодавству та не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

Оцінивши доводи сторін, обставини справи у їх сукупності, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають до задоволення частково, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Керуючись ст. 43 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.


Стаття 526 Цивільного кодексу України встановлює, що зобов‘язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору.

Заборгованість відповідача перед позивачем за спожиту у період з жовтня по грудень 2006 активну електроенергію у сумі 4491270 грн. 38 коп., заборгованість по оплаті послуг з компенсації реактивної електроенергії в сумі 34320 грн. 71 коп. підтверджена матеріалами справи, у тому числі актом звірки від 23.01.07, підписаним представниками сторін без доповнень та зауважень, визнана відповідачем у повному обсязі.

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України позивачем правомірно та обґрунтовано нараховані та заявлені до стягнення 3 % річних - 13594 грн. 22 коп., інфляційні нарахування 54959 грн. 31 коп. за період прострочення, обґрунтованих заперечень щодо стягнення цих сум відповідачем не надано.

За таких обставин, позов підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.44, 49 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача.

На підставі викладеного, ст.ст. 526, 625 ЦК України, керуючись ст.ст. 44, 49, ч.5 ст.78, ст.82, 84, 85 ГПК України, суд


в и р і ш и в :


1.Позов задовольнити повністю.


2.Стягнути з Обласного комунального підприємства “Компанія “Луганськвода”, м .Луганськ, кв. Пролетаріату Донбасу, 166, ідентифікаційний код 32538783,

на користь ТОВ “Луганське енергетичне об‘єднання” в особі Лисичанської філії ТОВ “Луганське енергетичне об‘єднання”, Луганська область, м.Лисичанськ, вул.Ворошилова, 11, ід. код 26204071, борг у сумі 4491270 грн. 38 коп. за спожиту активну електроенергію - на р/р 26035330100249 у філії Лисичанське відділення № 2867 ВАТ «Державний ощадний банк України», м.Лисичанськ, МФО 364070,

та заборгованість по оплаті послуг з компенсації реактивної електроенергії в сумі 34320 грн. 71 коп., 3% річних- 13594 грн. 22 коп., інфляційні нарахування 54959 грн. 31 коп.; 25500 грн. 00 коп. - витрат по держмиту та 118 грн. 00 коп. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу –на р/р 2600615014 в ЛОД АППБ “Аваль”, м.Луганськ, МФО 304007, видати наказ позивачеві після набрання рішенням законної сили.


Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення 10-денного строку з дня його підписання.


Дата підписання рішення : 02.02.07.
Суддя                                                                       М.Л. Доманська