Рішення №411399

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 1 тел. 79-57-10, факс 79-58-82

          _________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

"05" лютого 2007 р.                                                            Справа №14/328-А

За  позовом Державної податкової інспекції у Новоушицькому районі  смт. Нова Ушиця

До Приватного підприємця ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1

про  припинення підприємницької діяльності  фізичної особи - підприємця                      

                                                                          

Суддя  Гладюк Ю.В.

                                                                                      Секретар судового засідання Панасюк-Груша О.В.

Представники  :

Від позивача -Чайковський Т.В. -за дов. №156/10/10-031 від 22.01.07 р.

Від відповідача -не з'явився

Сторони належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи. Ухвала про відкриття провадження в адміністративний справі від 15.01.07р. сторонам надіслана. (Вих.№01-11 від 17.01.07р.)

Суть спору: Позивач звернувся до суду з позовом, в якому просить припинити підприємницьку діяльність відповідача, згідно п. 2 ст. 46 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців” від 15.05.2003 р. у зв'язку із неподанням останнім  на  протязі  року до державної податкової служби податкових декларацій,  документів бухгалтерської звітності згідно чинного  законодавства.

Повноважний представник позивача в судове засідання з'явився, позовні вимоги підтримав, вказуючи, що вони підтверджені матеріалами справи та відповідають вимогам чинного законодавства.

Відповідач, належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи заперечення проти позову не надав, повноважного представника для  участі у судовому засіданні не направив, повноважні причини неявки не повідомив. Ухвала про відкриття провадження у справі відповідачу вручена, що підтверджується поштовим повідомленням про вручення.

           Розглядом матеріалів справи   встановлено наступне:

           Відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності -фізичної особи -ОСОБА_1 зареєстрований Новоушицькою райдержадміністрацією як підприємець -фізична особа.

            Проведеною позивачем перевіркою встановлено, що відповідач не подає передбачену податковим  законодавством фінансову звітність в податковий орган з 01.09.2005 р., тобто більше 1 року, що підтверджується актом НОМЕР_1.

   У зв'язку з викладеним, позивачем подано позов про припинення підприємницької діяльності відповідача.

   Досліджуючи  надані докази, наведені  міркування  та  заперечення, оцінюючи  їх  в  сукупності, судом  враховується  наступне:

   Згідно  ст. 51 Господарського кодексу України від 16.01.03 р. підприємницька діяльність припиняється на підставі рішення суду у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами.  Порядок припинення діяльності підприємця встановлюється законом відповідно до вимог цього Кодексу.

             Згідно ч. 1 ст. 59 цього Кодексу припинення діяльності суб'єкта господарювання здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб - засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках, передбачених цим Кодексом - за рішенням суду.

Згідно  п. 1 та 2 ст. 46 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців” державна   реєстрація припинення   підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця проводиться  крім іншого  у  разі  постановлення судового рішення  про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця. При цьому підставою для винесення рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця, зокрема, є неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

             Судом враховується, що відповідно до ст.9 Закону України „Про систему оподаткування” від 25.06.1991р. №1251-ХІІ, платники  податків  і   зборів   (обов'язкових   платежів) зобов'язані  подавати  до  державних  податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації,  бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів).

Згідно п.3 ст. 46 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців” фізична  особа  позбавляється  статусу  підприємця  з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця.

             Виходячи із змісту ст.124 Конституції України, згідно якої юрисдикція  судів  поширюється  на  всі  правовідносини,   що виникають  у  державі та статті 46 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців” в силу якої підставою для винесення рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця, зокрема, є неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону, суд вважає обґрунтованим звернення позивача до суду з вимогою припинити підприємницьку діяльність фізичної особи саме з наведеної підстави.

              За таких обставин, враховуючи наявність документально підтвердженої підстави для припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, позовні вимоги позивача обґрунтовані матеріалами справи, відповідають  чинному  законодавству і  підлягають задоволенню.

    Керуючись ст.ст.6, 14, 71, 86, 94, 104,105, 158-163, 162, 167, 254-259, п.п.3,6-7 Розділу 7 „Прикінцеві та перехідні положення” Кодексу адміністративного судочинства України, СУД -

ПОСТАНОВИВ:

    Позов Державної податкової інспекції у Новоушицькому районі  смт. Нова Ушиця до Приватного підприємця ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 про припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця задовольнити.

    Припинити підприємницьку діяльність фізичної особи -ОСОБА_1(ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_2).

               Копію постанови направити сторонам та державному реєстратору Новоушицької райдержадміністрації ( державному  реєстратору - після   набрання   рішення    законної сили ). 

        Згідно ст.ст. 185-186 КАСУ сторони та інші особи, які беруть участь у справі мають право оскаржити в апеляційному порядку Постанову повністю або частково. Заява про апеляційне оскарження подається протягом 10 днів з дня проголошення, апеляційна скарга подається протягом 20 днів після подання заяви по апеляційне оскарження. Подаються до Житомирського апеляційного господарського суду через суд першої інстанції.

        Згідно ст. 254 КАСУ Постанова, якщо інше не встановлено КАСУ набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо таку заяву не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у строк, постанова або ухвала суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення цього строку. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Суддя                                                                      Ю.В. Гладюк