Рішення №416458

Україна

Харківський апеляційний господарський суд

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" грудня 2006 р.                                                           Справа № АС-52/165-06 

Колегія суддів у складі:

головуючий суддя , судді  , 

при секретарі Чудних С.О.

за участю представників сторін:

позивача - ОСОБА_2.

відповідача -  Олефір М.В., Дешка В.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу відповідача (вх. НОМЕР_1) на постанову господарського суду Харківської області від 15.06.06 р. по справі № АС-52/165-06

за позовом ФО підприємець ОСОБА_1, м. Харків

до Миргородська районна санітарно-епідеміологічна станція, м. Миргород

про визнання недійсною постанови

встановила:

 Позивач , ФО підприємець  ОСОБА_1., звернувся до господарського суду  Харківської області з позовом про визнання недійсною постанови НОМЕР_3 головного  державного санітарного лікаря Миргородського  району "Про  застосування адміністративно-запобіжних заходів за порушення санітарного законодавства", щодо заборони торгівлі пестицидами  та агрохімікатами в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1  по АДРЕСА_1 та відкликання дозволу НОМЕР_2 на право роздрібної торгівлі пестицидами і агрохімікатами з 01.03.2006 року.

Постановою господарського суду Харківської області від 15.06.2006 року  по справі № АС-52/165-06 ( суддя Білоусова Я.О.) позов задоволено. Визнано  недійсною постанову №13 від 1 березня 2006 року Головного державного  санітарного  лікаря Миргородського району "Про застосування адміністративно-запобіжних заходів за порушення санітарного законодавства". Присуджено до стягнення з Державного бюджету України на користь Суб"єкта підприємницької  діяльності фізичної особи ОСОБА_1 - 3,40 грн.  судового збору.

Відповідач, Миргородська районна санітарно-епідеміологічна станція, з постановою господарського суду не згоден, подав апеляційну скаргу, зміст якої оголосив уповноважений представник в судовому засіданні та зазначає , що при винесенні постанови судом першої інстанції було порушено норми матеріального права, неповно з"ясовані обставини справи, що мають суттєве значення для правильного вирішення справи. Просить  скасувати постанову господарського суду Харківської області оп даній справі в повному обсязі , залишити  без змін постанову головного державного   санітарного  лікаря Миргородського  району НОМЕР_3.

Позивач, ФО підприємець  ОСОБА_1., в запереченні на апеляційну скаргу відповідача та уповноважений представник в судовому засіданні зазначив , що  згоден з постаново  господарського суду першої інстанції, вважає , що судом були об'єктивно і повно досліджені всі матеріали справи, судове рішення прийняте без порушень матеріального чи процесуального права,  просить залишити апеляційну скаргу без задоволення, а оскаржувану постанову-  без змін.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши у судовому засіданні уповноважених представників сторін, перевіривши правильність застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Харківського апеляційного господарського суду встановила наступне.

     01.03.2006 року Головним державним санітарним лікарем Миргородського району була винесена постанова НОМЕР_3 "Про застосування адміністративно-запобіжних заходів за порушення санітарного законодавства", щодо заборони торгівлі пестицидами та агрохімікатами в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 та відкликання дозволу НОМЕР_2 на право роздрібної торгівлі пестицидами і агрохімікатами з 01.03.2006 року. Відповідальність за виконання постанови покладена на Приватного підприємця ОСОБА_1. Підставами прийняття оскаржуваної постанови визначено порушення позивачкою   статті 25 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"  та   статті 11 Закону України "Про пестициди та  агрохімікати".

Постановою головного державного санітарного лікаря Полтавської області №7 від 05.04.2001 року "Про дотримання вимог Законів України "Про забезпечення санепідблагополуччя населення", "Про пестициди і агрохімікати", щодо використання і сільгоспвиробництві та реалізації населенню хімічних засобів захисту рослин", з метою недопущення отруєнь та шкідливого впливу пестицидів здоров`ю населенняі працюючих з пестицидами,  заборонено керівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, приватним підприємцям, робота яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами та агрохімікатами, торгівлю отрутохімікатами і міндобривами на території продовольчих ринків, міні- ринків, а також на ринках торгівлі промисловими товарами з автомашин, прицепів, магазинів, палаток, кіосків (крім спеціалізованих) лотків.

Колегія суддів зазначає, що ст. 41 та ст. 42 Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", передбачено, що: "Головним державним санітарним лікарям Республіки Крим, областей, міст, районів та їх заступникам головним державним санітарним лікарям на транспорті та їх заступникам, а також  головним державним  санітарним лікарям об'єктів з особливим режимом роботи у межах відповідних територій (об'єктів) надаються  повноваження:

а) державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами установами, організаціями і громадянами санітарного законодавства;

в) визначення факторів, що можуть шкідливо впливати на здоров'я населення, ступеня створюваного ними ризику для здоров'я населенні регіону, території, об'єкта, окремих професійних груп тощо;

л) застосовування передбачених цим Законом заходів для припинення порушення санітарного законодавства.

Головні державні санітарні лікарі (їх заступники) застосовують такі заходи для припинення порушення санітарного законодавства:

а) обмеження, тимчасова заборона чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій, об'єктів будь-якого призначення, технологічних ліній, машин і механізмів, виконання окремих технологічних операцій, користування плаваючими засобами, рухомим складом і літаками у разі невідповідності їх вимогам санітарних норм;"

Таким чином, постанова № 7 від 05.04.2001 року головного державного санітарного лікаря Полтавської області  "Про дотримання вимог Законів України "Про забезпечення санепідблагополуччя населення", "Про пестициди і агрохімікати", щодо використання в сільгоспвиробництві та реалізації населенню хімічних засобів захисту рослин" винесена з урахуванням ст. 41 та ст. 42 Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

Дана постанова не була оскаржена, отже є діючою до цього часу і є обов'язковою для виконання підпорядкованими міським і районним санепідстанціям.

Також, колегія суддів звертає увагу на те, що судом першої інстанції не було взято до уваги рішення виконавчого комітету Миргородської міської ради № 404 від 14.07.2005 р. "Про організацію торгівлі пестицидами та агрохімікатами", пунктом 3.2 якого державну санепідслужбу Миргородського району зобов'язано переглянути дозволи, видані на торгівлю пестицидами і агрохімікатами у приміщеннях, де є масове скупчення людей.

Крім того, на виконання ухвали Харківського апеляційного господарського суду від 17.10.2006р. відповідач надав викопіювання з генерального плану м.Миргород у вигляді план-схеми зонування міського ринку ТОВ "Наш дім", яка погоджена відповідними державними службами міста та району, довідку Виконкому Миргородської міської ради Полтавської області НОМЕР_4 про те, що 3-х поверхова торгівельно-побутова будівля, в якій на другому поверсі розміщений магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 приватного підприємця ОСОБА_1, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на території ринку ТОВ "Наш дім", тобто міського ринку з головного фасаду і ПМР "Центральний ринок" - з бокової і  тильної сторони фасаду будівлі. Тобто, магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться у приміщенні, де є масове скупчення людей, а  саме на ринку.

Також, слід відмітити, що уповноважений представник позивача в судовому засіданні підтвердив той факт, що магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться  на території ринку ТОВ "Наш дім", тобто міського ринку з головного фасаду і ПМР "Центральний ринок" - з боковоїі  тильної сторони фасаду будівлі.

Таким чином, висновок суду першої інстанції про те, що приміщення, яке орендує позивачка у ТОВ "Перлина", знаходиться у окремо розміщеній нежитловій будівлі не відповідає дійсності.

У відповідності до ст. 25. Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" вказано, що органи виконавчої влади, місцевого самоврядування,   підприємства,   установи,   організації   та   громадяни   у   разі застосування хімічних речовин і матеріалів, продуктів біотехнології зобов'язані дотримуватись санітарних норм. Виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення знищення та утилізація отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології ті інших біологічних агентів, здійснюються за умови дотримання санітарних норм наявності дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби, а також дозволу інших спеціально уповноважених на те органів виконавчої влади у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Також колегія суддів зазначає, що позивач не надав докази відповідності технічним умовам магазина ІНФОРМАЦІЯ_1, що знаходиться по АДРЕСА_1, для зберігання та продажу пестицидами та агрохімікатами. А довідка власника будівлі ТОВ "Перлина", у якого позивач орендує приміщення магазину, не є належним доказом, оскільки даний факт не підтверджений технічною документацією.

 Таким чином, колегія суддів дійшла висновку, що постанова НОМЕР_3. головного державного санітарного лікаря Миргородського району "Про застосування адміністративно-запобіжних заходів за порушення санітарного законодавства" є законною, а тому підстави для її скасування відсутні.

Колегія суддів зазначає, що судове рішення є законним тоді, коли суд,  виконавши всі вимоги норм процесуального права і всебічно перевіривши обставини, вирішив  справу у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, і при їх відсутності-на підставі закону, що регулює подібні  відносини, або виходячи із загальних засад і змісту законодавства України.

Обґрунтованим визнається судове рішення в якому повно відображені  обставини, які мають значення для даної справи, висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні.

Мотивувальна частина судового рішення повинна містити встановлені судом  обставини, які мають значення для справи, їх юридичну оцінку, а також оцінку  всіх доказів, розрахунки, з яких суд виходив при задоволенні позовних грошових та інших.

Враховуючи наведене, судова колегія вважає судове рішення по справі таким, що не відповідає вимогам чинного законодавства та фактичним обставинам справи, а апеляційну скаргу відповідача обґрунтованою та такою, що  підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги вищевикладене, колегія суддів вважає, що при прийнятті оскаржуваної постанови господарський суд Харківської області не забезпечив дотримання вимог  чинного законодавства та не дав належну правову оцінку наявним у матеріалах справи доказам, через що постанову  від 15.06.2006 р. по даній справі підлягає скасуванню.

Враховуючи викладене та керуючись  п.3 ч.1 ст.198, п.3 ст.202, п.3 ч.1 ст.205, ст.254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

ухвалила:

1. Апеляційну скаргу відповідача задовольнити.

2. Постанову господарського суду Харківської області  по справі № АС-52/165-06 від 15.06.2006 р. скасувати та прийняти нову, якою в позові відмовити.

Дана ухвала набирає чинності з моменту її проголошення і може бути оскаржена до Вищого адміністративного суду України у місячний строк з моменту  виготовлення її повного тексту.

Адміністративну справу № АС-52/165-06 повернути до господарського суду  Харківської області.

         Головуючий суддя                                                                     

                                 Судді