Рішення №416548

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

"19" січня 2007 р.

Справа № 02-2/9-038

 м. Тернопіль

УХВАЛА

про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі

Суддя Кропивна Л.В.., розглянувши позовну заяву  від 18.01.2007 р. №  222/7/10-015   ( вх. 0193(н) від 18.03.06 р.) , подану на підставі  ст. 6,50,56,62 КАСУ  Тернопільською об'єднаною державною податковою інспекцією, м. Тернопіль,  вул. Білецька,1,  до  відповідачів :  гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 , Приватного  підприємства „ОЄ-Текстиль”, м. Тернопіль, вул. Крушельницької,18,    третьої особи ,яка не заявляє  самостійних вимог  на предмет спору -державного  реєстратора  відділу  реєстрації Тернопільського  міськвиконкому  ,м. Тернопіль,  вул.  Коперніка, 1,

про визнання недійсним  статуту підприємства „ОЄ-Текстиль” з часу його реєстрації  державним  реєстратором  Тернопільського міськвиконкому  за реєстраційним номером 16461050002000974 від  31.07.2006 р., 

встановила :

позовну заяву не належить розглядати   в порядку адміністративного  судочинства  і у відкритті провадження  у справі  слід відмовити  ,  виходячи з такого.

Переданий на вирішення  адміністративного  суду  спір  не  є публічно-правовим,  оскільки   предметом позову є  відповідність закону  статуту приватного підприємства    ПП  „ОЄ-Текстиль”  з мотивів  внесення засновником  неправдивих відомостей  щодо місцезнаходження юридичної особи.

Статут  підприємства  є локальним індивідуальним актом  ненормативного характеру  , який  розробляється та затверджується  учасником ( засновником )  юридичної особи, і є  формальним  виявленням організаційної єдності,  як  ознаки юридичної особи.

Порядок  створення  юридичної   особи приватного права, вимоги до її установчих документів визначаються, зокрема,   Цивільним кодексом України,  до сфери регулювання якого   належать   приватно-правові відносини.

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону  України  „Про судоустрій України” місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають з господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності.

Підсудність справ господарському суду  визначена  статтею 12 ГПК України, а суб'єктний склад   учасників спору  - статтями  1, 2 ГПК України.

Отже, господарським судам  за Господарським процесуальним  кодексом України  підвідомчі лише   спори, пов'язані з визнанням недійсними установчих документів  юридичної особи,  коли склад  засновників юридичної особи   відповідає суб'єктному складу  , визначеному ст. 1  ГПК України,  за винятком  спорів ,  що виникають з корпоративних  відносин  між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов'язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів.  

В силу положень  п. 6 розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення” Кодексу адміністративного судочинства України до    початку    діяльності    окружних   та   апеляційних адміністративних судів адміністративні справи, підвідомчі господарським судам відповідно до Господарського процесуального кодексу України 1991 року, вирішують у першій та апеляційній інстанціях відповідні місцеві та апеляційні господарські суди за правилами Кодексу адміністративного судочинства України.

Враховуючи, що спір стосовно  визнання недійсним  установчих  документів  юридичної особи  не  є публічно-правовим , тому справа  непідвідомча  окружному адміністративному  суду, чиї повноваження щодо розгляду адміністративних   справ у сфері публічно-правових відносин  виконує місцевий  господарський суд.

Відповідно до п. 1 ч. 1  ст.  109 КАСУ  суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі лише, якщо заяву не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

Зазначені  вище  обставини  є підставою,  згідно   ч.3 ст. 109 Кодексу Адміністративного  судочинства України,   для направлення  ухвали , разом із   позовними  матеріалами  особі, що подала позов. 

З огляду на викладене, керуючись ст. 22 Закону  України  „Про судоустрій України”, п. 6 розділу VП „Прикінцеві та перехідні положення КАСУ, ст. 1,2 ст. ГПК   України  , ст. ст.106, 107, 109, 165  КАС України, суддя

Ухвалив:

1. Відмовити Тернопільській об'єднаній державній податковій інспекції, м. Тернопіль,  вул. Білецька, 1, у відкритті провадження  в адміністративній справі за заявою від  18.01.2007 р. №  222/7/10-015  ( вх. 0193(н) від 18.03.06 р.) до  відповідачів :  гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 , Приватного  підприємства „ОЄ-Текстиль”, м. Тернопіль, вул. Крушельницької,18,    третьої особи ,яка не заявляє  самостійних вимог  на предмет спору -державного  реєстратора  відділу  реєстрації Тернопільського  міськвиконкому  ,м. Тернопіль,  вул.  Коперніка, 1, про визнання недійсним  статуту підприємства „ОЄ-Текстиль” з часу його реєстрації  державним  реєстратором  Тернопільського міськвиконкому  за реєстраційним номером 16461050002000974 від  31.07.2006 р.  , як такої, що  не належить розглядати  в порядку адміністративного судочинства.

  2.  Направити  ухвалу , разом із   позовними  матеріалами,   особі, що подала позов -   Тернопільській об'єднаній державній податковій інспекції, м. Тернопіль,  вул. Білецька, 1.

3. Ухвала   про   відмову   у   відкритті    провадження    в адміністративній справі може бути оскаржена особою, яка подала позовну заяву.

Повторне звернення тієї ж особи до адміністративного суду з  таким самим адміністративним позовом, щодо якого постановлено ухвалу про відмову у відкритті провадження, не допускається.

 

Суддя                                                                                Л.В. Кропивна