Рішення №416555

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

"31" січня 2007 р.

Справа № 02-2/4-049

 УХВАЛА

Суддя Бурда Н.М.,розглянувши позовну заяву  Суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_1, м. Теребовля про стягнення з відповідача -Суб'єкта підприємницької діяльності  ОСОБА_2, м. Теребовля плати за торгове місце в сумі 2889 грн. 22 коп. та зобов'язання останнього укласти договір на умовах позивача, вважає матеріали недостатніми для порушення провадження через те, що :

- згідно ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів “Про державне мито” від 21 січня 1993 року (із наступними змінами та доповненнями) із позовних заяв майнового характеру сплачується державне мито в сумі 1% ціни позову, але не менше 6 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (102 грн.00 коп.) і не більше 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Пунктом 2 ст. 3 Декрету  Кабінету Міністрів України “Про державне мито” передбачено, що державне мито із позовних заяв немайнового характеру  оплачується за ставками у розмірі 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (85 грн.). Крім того, якщо в одній позовній заяві об'єднані вимоги майнового та немайнового характеру, то у відповідності з п. 36 Інструкції ГДПІ України від 22.04.1993р. „Про порядок обчислення та справляння державного мита”, державне мито підлягає оплаті як за ставками, встановленими для позовів майнового, так і немайнового характеру, відповідно 102 грн. 00 коп. (мінімальна ставка) та 85 грн. 00 коп. (всього 187 грн. 00 коп.). Позивачем згідно квитанції НОМЕР_1 сплачено лише 102 (сто дві) грн. 00 коп. державного мита, тобто у меншому, ніж встановлено нормою Декрету Кабінету Міністрів розмірі;

- крім того, до позовної заяви не додано доказів, що підтверджують викладені в заяві  обставини, так як згідно ч. 2 ст. 36 ГПК України письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідчених копіях. Документи, додані до позовної заяви не можуть бути належними доказами, оскільки подані в неналежним чином засвідчених копіях: у відповідності до вимог п.4.10.1 ПРИМІРНОЇ ІНСТРУКЦІЇ з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997р. №1153, яка відповідно до п. 2 постанови обов'язкова для здійснення діловодства на підприємствах, в установах та організаціях -копія документа виготовляється рукописним, машинописним способами текст документа відтворюється повністю, включаючи елементи бланка, і засвідчуючи підписом посадової особи, яка підтверджує відповідність копії оригіналу. Відмітка „копія” зазначається у верхній правій частині лицьового боку першого аркуша документа. Напис про засвідчення документа складається із слова „Згідно”, найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії і проставляється нижче реквізиту „Підпис”.

За таких обставин позовна заява та додані до неї документи підлягають поверненню без розгляду на підставі п.п. 3, 4 ст. 63  ГПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 43, 63 п.п. 3, 4, 86 ГПК України, суддя господарського суду

                                       

                                                  УХВАЛИВ:

1. Позовну заяву Суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_1, м. Теребовля, ідентифікаційний код НОМЕР_2 за НОМЕР_3 (в т.ч. квитанцію НОМЕР_1 про сплату державного мита та квитанцію НОМЕР_4 про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу) повернути без розгляду.

2. Повернути Суб'єкту підприємницької діяльності ОСОБА_1, АДРЕСА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_2 державне мито в сумі 102 (сто дві) грн. 00 коп., перераховане згідно квитанції НОМЕР_1.

Повернення позовної заяви без розгляду не перешкоджає повторному зверненню з  нею до господарського суду в загальному порядку після усунення допущенного порушення.

 

Суддя                                                                                Н.М. Бурда